Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Qasımov Zaur Əliyar oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Еминов М.С., Касимов З.А.  О базисности Рисса из экспонент в весовых пространствах . Тез. межд. конф. посвящ. 70 л. акад. А.Дж.Гаджиеву, 21-23 ноябрь, 2007, Баку.
 2. Касимов З.А.   Базисность одной системы экспонент в весовом пространстве Лебега . Естественные и технические науки, Москва, 2010 г., №6(50), 35-41.
 3. Kasumov Z.A. On the basis of system of exponential functions with unit in weight space. VISNYK LVIV UNIV., Ser. Mech-Mat., 2010, v. 73,      p. 77-84.
 4. Касимов З.А.    Базисность одной системы экспонент в весовом пространстве Лебега. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию акад. З.И.Халилова, Баку, 2011
 5. Касимов З.А.     Базисность некоторых систем экспонент в весовых  пространствах. Riyaziyyat  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya, Bakı, Azərbaycan, 2011, 24 səh (avtoreferat)
 6. Kasumov Z.A., Quliyeva A.A.  On basicity of exponential systems in Morrey type spaces. International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics, 29-31 May, 2013,  Baku, Azerbaijan, p. 60
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  599713

 • Sağalan

  569238

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  22456

 • Ölüm halı

  8019

 • Test edilib

  5,633,054

Faydalı linklər