Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Seyfullayev Əlizadə İmaməli


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. J.H.Agalarov, A.I. Seyfullayev,  Rustamova M.A. Investigation of thread motion equations in a plane International Journal of Nanosystems, Serial Publications, ISSN 0973-7332, July-December 2009, Volume 2,Issue 2
 2. Сейфуллаев А.И., Панахова Н.Дж. Свободные колебания стержня в жидкости со свободной поверхностью. Новые технологии, №2, стр 4-7,  Москва-2009
 3. Сейфуллаев А.И., Рустамова М.А. Исследование радиально осесимметрических колебаний цилиндрической оболочки заполненной сжимаемой жидкостью обратным методом Механика-машиностроение, 2009, №3 c.35-37
 4. A.I. Seyfullayev, Mugan S.Guliyev. On the axisymmetric wave propagation in a finite pre-strained compound circular cylinder made from compressible materials. International Journal of nanosystems, Vol.2, No.2, 2009, p.100-108
 5. Сейфуллаев А.И. Мамедова Г.А., Влияние плотности среды на свободные колебания цилиндра содержащего сжимаемую жидкость. Механика – машиностроение, 20011, №1, с.28-32
 6. СейфуллаевА.И.,Г.А.Мамедова,Рустамова М. А. Юзбашиева А.О. Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск
 7. Ахундов М.Б., Сейфуллаев А.И., Гасанова Л.А. Прогнозирование длительной прочности при циклическом нагружении Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi  Əsərlər Fundamental Elmlər, №2, cıld ХI(41),  Bakı-201
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  516325

 • Sağalan

  484604

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  24827

 • Ölüm halı

  6894

 • Test edilib

  5,108,298

Faydalı linklər