E L A N

15.11.2017-ci il tarixində Ümuminstitut seminarında “Tətbiqi riyaziyyat” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.-r.e.d., professor Faiq  Nağıyev “Qaz – maye mühitlərində səs dalğaların sönməsi, dispersiyası və zərbə dalğalarının intensivliyinin anormal artması” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə mayedə qaz qabarcıqlarının olmasına görə səs dalğalarının sönməsini və dispersiyasını təsvir edən nəzəri tədqiqatların nəticələri təqdim ediləcək.
Eksperimentdə aşkar edilmiş həll edilə bilən qaz qabarcıqları – maye ikifazlı sistemdə zərbə dalğasının güclənrməsi effekti çoxfazlı mühit mexanikası metodları ilə təsdiq edilən hesablamaların nəticələri məruzə ediləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.