E L A N

19.06.2017-сi il saat 12.00-da “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcək. Seminarda şöbənin aparıcı elmi işçisi, f.-r.e.n. Rəşid Əliyev “Həqiqi oxda sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqrallarının sərhəd xassələri haqqında” mövzusunda məruzə edəcək. Məruzədə Lebeq inteqralının ümumiləşməsi olan inteqral anlayışlarından istifadə edilərək həqiqi oxda sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqrallarının öz sərhəd qiymətləri vasitəsilə ifadəsi veriləcək və ümumiləşmiş inteqral mənada onların momentlərinin sıfra bərabər olduğu göstəriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

07.06.2017-ci il tarixində saat 12.00-da “Funksional analiz” və “Diferensial tənliklər” şöbələrinin birgə elmi seminarı keçiriləcək. Seminarda Səbinə Tapdıq qızı Ələsgərovanın 1211.01-Diferensial tənliklər ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “İki tərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin birqiymətli həll olunması şərtləri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin “C(X) fəzasının altcəbrləri üçün dövrlər, yarımdövrlər və bu anlayışların doğurduğu funksionallar” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin növbəti seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin müdiri r.e.d. Vüqar İsmayılov “C(X) fəzasının altcəbrləri üçün dövrlər, yarımdövrlər və bu anlayışların doğurduğu funksionallar” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə cəbrlər cəmi üçün “dövr” və “yarımdövr” anlayışları daxil edilmiş və bu anlayışların doğurduğu funksionalların cəbrlər cəmi ilə göstəriliş məsələsində əhəmiyyətli rolundan danışılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

19.05.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin böyük elmi işçisi, r.ü.f.d Ömərova Mehriban Nazım qızı “Şredinger operatorunun doğurduğu kəsr inteqralının sıfırlanan ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə Şredinger operatorunun doğurduğu kəsr inteqralı və onun kommutatorunun ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu, həmçinin sıfırlanan ümumiləşmiş Morri fəzasında məhdudluğu üçün (φ1, φ2) üzərinə qoyulmuş kafi şərtlər haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

03.05.2017-ci il saat 15:00-da Ümuminstitut seminarında M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Riyazi analiz kafedrasının proffessoru Mirzəyev Q.A. “Ümumiləşmiş Yakobi matrisləri polinomial əmsallı adi diferensial operatorların matris göstərilişi kimi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzə L2(-∞;+∞) fəzasında polinomial əmsallı xətti diferensial ifadələrin doğurduğu minimal diferensial operatorların matris göstərilişinə həsr olunmuşdur. İrrequlyar diferensial ifadələr halı, yəni bu ifadənin yüksək tərtibli törəməsi qarşısındakı əmsalının sıfıra bərabər olan halı da araşdırılmışdır. Riyazi ədəbiyyatdan yaxşı məlumdur ki, Çebışev-Ermit funksiyaları bu operatorların matris göstərilişinin bazisidir və nəticədə ümumiləşmiş Yakobi matrisləri alınır (bax. А.Г. Костюченко, К.А. Мирзоева // Функц. анализ и его прил., 1999, т. 33, в.1, с. 30–45). Simmetrik diferensial ifadələr halında belə göstəriliş, məsələn M.Q. Kreyn mənada defekt ədədi (m,m) olan n tərtibli diferensial operatorların tam dərəcələrini qurmağa imkan verir, belə ki, m>n halı da mümkündür.
Məruzədə həmçinin, adi diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsində həll olunmamış bəzi məsələlərdən də məlumat veriləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

31.03.2017-cı il saat 12:00-da «Cəbr və riyazi məntiq» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin aparıcı elmi işçisi f.-r.e.n Aydın Şahbazov “Cəbrlər və onların maksimal idealları” mövzusunda məruzə edəcək. Məruzədə cəbrlər, involyusiyalı cəbrlər, onların idealları və maksimal idealları haqqında danışılacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.