E L A N

19.10.2017-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi f-r.e.d Telman Məlikov “Sadə variyasiya məsələsində Veyerştras variyasiyası və Veyerştras şərti” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə Veyerştras variyasiyası vasitəsilə Veyerştras şərtinin isbatı təqdim olunacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

18.10.2017–ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Səbinə Sadıqova və “Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsinin elmi işçisi, f.ü.f.d. Aynurə Cəfərova çıxış edəcəklər.
Çıxış zamanı gənc alimlər 2-6 oktyabr tarixlərində Almaniyanın Heydelberq Universitetində “Kvant kimyasında riyazi metodlar”mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda məruzələri haqqında hesabat verəcəklər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda məruzəsi olub.
Məruzədə birdəyişənli ümumiləşmiş Sass operatoru üçün bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

13.10.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.
Məruzədə birdəyişənli ümumiləşmiş Sass operatoru üçün bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə ediləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

12.10.2017-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda AMEA İdarəetmə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov “Parabolik tənlik üçün tərs mənbə məsələlərinin ədədi həllinə bir yanaşma” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə sağ tərəfdə naməlum əmsallı (fəza koordinatlarından və ya zamandan asılı) parabolik tip tənlik üçün tərs məsələlərə baxılacaq. Xüsusi halda, bu sinifdən olan məsələlər qeyri-local (inteqral) şərtli sərhəd məsələlərinin tədqiqində qarşıya çıxır. Məsələlərin düz xətlər üsuluna əsaslanan ədədi həll üsulu təklif olunacaq. İlkin məsələlər naməlum parametrli adi diferensial tənliklər sisteminə gətiriləcək. Naməlum parametrləri tapmaq üçün qovma üsuluna analoji üsul təklif olunacaq. Test məsələlər üzərində aparılmış ədədi eksperimentlərin nəticələri veriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Triqonometrik sistemlərin çəkili Morri fəzalarında bazislik xassələri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin əməkdaşı Hüseynli Əli “Triqonometrik sistemlərin çəkili Morri fəzalarında bazislik xassələri” mövzusunda məruzə edib.
Məruzə çəki funksiyası qüvvət funksiyalarının hasili olduqda triqonometrik sistemlərin çəkili Morri fəzasında bazislik (tamlıq, minimallıq və bazis təşkiletmə) xassələri haqqında alınmış nəticələrə həsr olunub.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.