ELAN

23 yanvar 2020-ci ildə saat 1400-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında Horizon 2020 proqramı üzrə məlumat günü keçiriləcəkdir. Tədbirdə AMEA Coğrafiya İnstitutunun əməkdaşı Rövşən Kərimov, Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi strateji inkişaf mərkəzinin meneceri İlham Hümbətov, İnformasiya və texnologiyalar İnstitutunun əməkdaşı Fərhad Yusifov, Maria Sklovodskaya-Küri proqramı üzrə mütəxəssis, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı Zaur Həsənov və Horizon 2020 proqramı üzrə mütəxəssis, AMEA  Mərkəzi Nəbatət bağının gənc alim və mütəxəssislər şurasının sədri Fərid Seyfullayev iştirak edəcəklər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

22 yanvar  2020-ci ildə  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun ümuminstitut seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin  baş  elmi  işçisi, r.e.d., AMEA-nın prof. Rövşən Bəndəliyev “Dəyişən dərəcəli Morri fəzalarında daxilolma teoremləri”  mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə əvvəlcə dəyişən dərəcəli  Morri fəzaları haqqında bəzi ümumi məlumat veriləcək. Daha sonra iki müxtəlif  dəyişən dərəcəli Morri  fəzaları arasında kəsilməz daxiloma teoremləri haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

16.01.2020-ci il saat 10:30-da “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin baş elmi işçisi f-r.e.d, professor Telman Məlikov “Variasiya hesabının hamar olmayan məsələlərində ekstremum üçün zəruri şərtlər” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

İşdə hamar olmayan vektor şəkilli variasiya məsələlərində güclü və zəif ekstremumları tədqiq etmək üçün iki üsul təqdim olunur: birinci üsul Veyerştras tipli yeni variasiyanın verilməsinə əsaslanır; ikinci üsul isə Lejandr çoxhədlilərindən istifadə etməklə yeni variasiyanın qurulmasına əsaslanır.

Nəticədə güclü və zəif ekstremumlar üçün zəruri şərtlər alınıbdır. Hansı ki, bu şərtlərdən Veyerştras və Lejandr şərtlərinin alınması göstərilmişdir. Lejandr şərti cırlaşdıqda zəif ekstremum üçün bərabərlik və bərabərsizlik tipli zəruri şərtlər alınmışdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

15.01.2020-ci il tarixində saat 12.00-da “Diferensial tənliklər” və “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbələrinin növbəti birgə seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda f.-r.e.n. Nəsibov Şərif “Qeyri-xətti Schrödinger tənliyinin Koşi məsələsinin həllərinin dağılması sürəti” mövzusunda çıxış edəcəkdir.

İşdə qeyri-xətti Şredinger tənliyinin Koşi məsələsinin həllərinin dağılması haqqında danışılacaq.  

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun

Elmi Şuranın 25 dekabr  2019-cu il tarixli 15 saylı iclas protokolunun Qərarına əsasən aşağıda adları qeyd olunan əməkdaşlar müsabiqədən keçmiş hesab olunurlar:

            “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsi üzrə

Şöbə müdiri – f-r.e.n. Əbdürrəhim Quliyev

Baş elmi işçi  – f-r.e.d., prof. Fərman Məmmədov

            “Maye və qaz mexanikası” şöbəsi üzrə

Baş elmi işçi – t.e.n., dos. Eldar Abbasov

Aparıcı elmi işçi    –  t.e.n., dos. Gülşən Ağayeva

            “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsi üzrə

Aparıcı elmi işçi    –  f-r.e.n., dos. Tamilla Zeynalova

            “Funksional analiz” şöbəsi üzrə

Aparıcı elmi işçi    – f-r.e.n., dos.  Afət Cəbrayılova

Böyük elmi işçi – f-r.e.n.  Cəlalə Osmanlı, f-r.e.n. Namiq Quliyev

            “Riyazi analiz” şöbəsi üzrə

Elmi işçi – f-r.e.n Aytəkin Abdullayeva, Aynur Məmmədova

           “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsi üzrə

Aparıcı elmi işçi – f-r.e.n., dos. Mehriban Məmmədova

Elmi işçi   – Hicran Məmmədova, m.ü.f.d. Emin Bağırov

            “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsi üzrə

Aparıcı elmi işçi – f-r.e.n., dos. Vəfa Məmmədova

            “Dalğa dinamikası” şöbəsi üzrə

Aparıcı elmi işçi  – f-r.e.n., dos. Məhsəti Rüstəmova    

           “Optimal idarəetmə'” şöbəsi üzrə

Kiçik elmi işçi  – Nicat Əliyev

              Elmi katib                                                       dosent Tamilla Həsənova

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

ELAN

27.12.2019 saat 1100 –da  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında  Rusiya Elmlər Akdemiyasının müxbir üzvü, professor Andrey Şkalikovla görüş keçiriləcəkdir. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.