“Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modelləşdirilməsi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında “Neftqaz Elmi Tədqiqat Layihə İnstitunun” elmi işçisi dos. Abbasov Elxan “Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modelləşdirilməsi” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modeli qurulmuş və alınmış əlaqəli tənliklərin həll üsulu göstərilmişdir. Bunun əsasında isə qazın vurulma rejimi və tempi, həmçinin bütün vurulma periodu ərzində vurulan qazın həcmi müəyyən edilmişdir.
Laya vurulan qazda təzyiq paylanması sahəsi nəzərə alınır.
İşdə alınmış analitik ifadə anbara qazın vurulma tempini lay-quyu sisteminin parametrlərindən asılı olaraq müəyyən etməyə imkan verir ki, bunun da elmi və praktik əhəmiyyəti vardır.
Ümuminstitut seminarının sonunda AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimlərinə “Thomson Reuters” agentliyinin siyahısında olan jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə pul mükafatı təqdim etdi. Bu il “Thomson Reuters” agentliyində institut alimlərinin 42 məqaləsi çap olunub (siyahı linkdə>>).
Onuda qeyd edək ki, keçən il bu agentlikdə çap olunan məqalələrin sayı 34 idi.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

05.07.2017-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Neftqaz Elmi Tədqiqat Layihə İnstitunun” elmi işçisi dos. Abbasov Elxan “Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modelləşdirilməsi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modeli qurulmuş və alınmış əlaqəli tənliklərin həll üsulu işlənilmişdir. Bunun əsasında isə qazın vurulma rejimi və tempi, həmçinin bütün vurulma periodu ərzində vurulan qazın həcmi müəyyən edilmişdir.
Laya vurulan qazda təzyiq paylanması sahəsi nəzərə alınır.
İşdə alınmış analitik ifadə anbara qazın vurulma tempini lay-quyu sisteminin parametrlərindən asılı olaraq müəyyən etməyə imkan verir ki, bunun da elmi və praktik əhəmiyyəti vardır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Orliç-Morri fəzasında Kalderon-Ziqmund operatorları və onların kommutatorları” adlı seminarı keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “Orliç-Morri fəzasında Kalderon-Ziqmund operatorları və onların kommutatorları” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə Orliç-Morri fəzasında Kalderon-Ziqmund operatorları və onların kommutatorlarının məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərt haqqında danışılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

29.06.2017-ci il tarixində saat 12:30-da “Qeyri-harmonik analiz” və “Funksional analiz” şöbələrinin birgə elmi seminarı keçiriləcək. Seminarda Tubu Yusif qızı Nəzərovanın 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Topoloji fəzalarda statistik tip yığılmalar” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

23.06.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri”adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “Orliç-Morri fəzasında Kalderon-Ziqmund operatorları və onların kommutatorları” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə Orlic-Morri fəzasında Kalderon-Ziqmund operatorları və onların kommutatorlarının məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərt haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Gecikdirilən ekranlı bir semi-markov dolaşma prosesinin kəsr tərtibli və sabit əmsallı adi diferensial tənliklə təsviri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün  Ümuminstitut seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, r.e.d., dos. Rövşən Bəndəliyevin və AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun “İdarəetmənin ehtimal üsulları” laboratoriyasının müdiri, f.-r.e.d., prof. Tamilla Nəsirovanın “Gecikdirilən ekranlı bir semi-markov dolaşma prosesinin kəsr tərtibli və sabit əmsallı adi diferensial tənliklə təsviri” mövzusunda birgə məruzələri olub.
Məruzə sıfır ekranında gecikdirilən bir semi-markov dolaşma prosesinin riyazi modelinin kəsr tərtibli və sabit əmsallı, qeyri-bircins adi diferensial tənliklə təsviri məsələsinə həsr olunub.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.