“Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin illik fəaliyyəti

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsində “Qeyri bircins və anizatrop konstruksiya elementlərinin əyilməsi, dayanıqlığı və rəqsi hərəkətləri” mövzusu üzrə il ərzində 6 elmi iş yerinə yetirilmişdir.

Hesabat dövründə 6 məqalə, 2 tezis çapdan çıxmışdır, 5 məqalə çapa qəbul olunmuş və 6 məqalə çapa hazırlanmışdır.

İş A: Dartılmaya sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tirin əyilmədə dayanıqlığı. (V.C. Hacıyev)
Müxtəlif modullu tirin əyilmədə dayanıqlığı məsələsi həll edilmiş və kritik parametrlərin qiyməti təyin edilmişdir.

İş B: Nazik divarlı fırlanan elastiki örtüklərdə qüvvə komponentlərinin hesablanması və araşdırılması. (X.İ. Musayev )
Təqribi analitik üsullarla məxsusi tezliyin qiyməti təyin edilmişdir.

İş C: Lokal əyri strukturlu anizotrop lövhənin məxsusi rəqsində tezliyin təyin edilməsi. (T.Y. Zeynalova).
Nazik örtüklərdə əyilmə müvazinət tənlikləri çıxarılmış və qüvvə komponenetləri təyin edilmişdir.

İş Ç: Dairəvi olmayan nazik elastiki sferik, silindrik və s. örtüklərdə qüvvə komponentlərinin araşdırılması. (F.S. Hüseynov).
Silindirik və sferik örtüklərdə gərginlik komponenetləri təyin edilmişdir.

İş D: Gərginlikli sahədə nazik konstruksiya elementində çatların əmələ gəlməsi. (E.H. Şahbəndiyev).
Gərginlik vəziyyəti təyin etmək üçün əsas əlaqələr sərhəd şərtləri və tənliklərdən çıxarılır, kompleks dəyişən funksiyalar nəzəriyyəsindən (Musxepeşvili-Kolosov) istifadə etməklə həll olunur.

İş E: Ortotrop dairəvi lövhənin özlü-elastik əsas üzərində əyilməsi. (G.R. Mirzəyeva).
Qeyri bircins əsas üzərində yerləşən dairəvi lövhənin maksimum əyintisi təyin edilmişdir.

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “q-Analiz və q-İnteqral Operatorları” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “q-Analiz və q-İnteqral Operatorları” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə q-Analiz və q-İnteqral Operatorları haqqında danışılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda doktorluq minimum imtahanı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda doktorant və dissertantların “Ehtimal nəzəriyyəsi”, “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası”, “Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə”, “Diferensial tənliklər” və “Analiz və funksional analiz” ixtisasları üzrə doktorluq minimum imtahanı keçirilib.

Minimum imtahanında institutun dissertantları iştirak ediblər. İmtahan uğurla başa çatıb.

İmtahan komissiyanın təqdim etdiyi nəticələrə görə, Şiriyev Əziz İntizar oğlu – əla, Kazbəkov Babək Bilal oğlu – yaxşı, Məlik Samin Telman oğlu – əla, Qədirova Günay Ramiz qızı – yaxşı, Quliyeva Vüsalə Fazil qızı – əla, Səfərova Aynur Nizaməddin qızı – əla, Kalemkuş Ümit Olcay oğlu – yaxşı, Bayramova Növrəstə Sidqəli qızı – əla, Məmmədova Günay Məmməd qızı – əla, Neymanov Elbrus Məlik oğlu – kafi qiymət alıblar.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-da elmi jurnalistikanın inkişafı və bu sahədə mövcud problemlər müzakirə edildi

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) institut və təşkilatlarında fəaliyyət göstərən ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələri rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib. AMEA-nın Əsas binasının kiçik akt zalında keçirilən tədbir AMEA Rəyasət Heyəti aparatı İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsi tərəfindən təşkil olunub.
Məqsəd elmi jurnalistikanın inkişafı, bu sahədə peşəkar qələm sahiblərinin yetişdirilməsi, elmi-populyar üslubda məqalələrin hazırlanması, elmin KİV-də təbliği sahəsində mövcud problemləri, onların həlli yollarını müzakirə etmək idi.

Tədbirdə çıxış edən İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyev ötən il AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə akademiyanın hər bir institut və təşkilatında ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin yaradılmasının elmi jurnalistikanın inkişafı istiqamətində atılmış mühüm addımlardan olduğunu bildirib. Zülfüqar Fərzəliyev bu qərarın akademiyada müxtəlif elm sahələri üzrə jurnalistlərin hazırlanması, ixtisaslaşması baxımından əhəmiyyətini qeyd edib: “Azərbaycan elminin təbliğində onlar da populyarizator-alimlərlə birgə mühüm rol oynayırlar”.

İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin rəis müavini Ülviyyə Rzayeva elmin, əldə olunan nailiyyətlərin təbliğində vacib şərtlərdən olan məqalələrin elmi-populyar üslubda hazırlanması sahəsindəki mövcud problemlərdən söz açıb. Ü.Rzayeva bildirib ki, məqaləni elmi-populyar üslubda hazırlamadan onun populyarlaşdırılmasına, geniş oxucu auditoriyası toplamasına nail olmaq mümkün deyil. O, elmi-populyar məqalələrin həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət göstəricilərinin istənilən səviyyədə olmadığını da qeyd edib: “İnstitutlarda aparılan tədqiqatlardan, əldə olunan uğurlu nəticələrdən ilk olaraq ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrində çalışan elmi jurnalistlər məlumatlı olur. Bu materialları operativ olaraq hazırlamaq və KİV-də təbliğ etmək başlıca vəzifələrdəndir. Elmi fəaliyyətin, nailiyyətlərin vüsət alması üçün daha yüksək fəallıq nümayiş etdirmək lazımdır”.
Müşavirədə tədbir iştirakçıları çıxışlar edib öz fikir və təkliflərini səsləndiriblər.

Sonra elmin KİV-də təbliği, akademiya institutlarının veb-saytlarının informasiya təminatı və digər məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb, təkliflər səsləndirilib. AMEA-nın elm.gov.az portalında hər bir institut və təşkilatın veb-səhifəsinin informasiya təminatı üzrə müvafiq tapşırıqlar verilib. Hər ilin birinci rübündə ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin rəhbərləri tərəfindən illik hesabatların verilməsi qərara alınıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Sadə variyasiya məsələsində Veyerştras variyasiyası və Veyerştras şərti” mövzusunda seminar keçirilib

Bu gün “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçirilib. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi f-r.e.d Telman Məlikov “Sadə variyasiya məsələsində Veyerştras variyasiyası və Veyerştras şərti” mövzusunda çıxış edib.
Məruzə Veyerştras düsturu və kafi şərtlər haqqında olub (davamı).

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

01.12.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri”adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyev “q-Analiz və q-İnteqral Operatorları” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə q-Analiz və q-İnteqral Operatorları haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.