Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Xəbərlər

E L A N

18.12.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin müdiri,f-r.e.d, prof. Bilal Telman oğlu Bilalov “Lp(x) and Hp(x) vektor sinifləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə Lp(x) və Hp(x) vektor siniflərindən danışılacaq, burada banax fəzasıdır. Bu fəzalar skalyar halda Lebeq və Hardı fəzalarının ümumiləşməsidir. Hardi sinfi üçün iki tərif təklif olunur və onların ekvivalentliyi isbat olunur. Müxtəlif […]

E L A N

11.12.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri f-r.e.d., prof. Əkbər Bayram oğlu Əliyev “Dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu və asimptotikası” mövzusunda məruzəsini davam etdirəcək. Məruzədə dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu üçün Fucita tipli kriteriyalar və qlobal həllərin asimptotikası haqqında alınmış nəticələr şərh […]

E L A N

04.12.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Diferensial tənliklər” şöbəsinin müdiri f-r.e.d., prof. Əkbər Bayram oğlu Əliyev “Dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu və asimptotikası” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə dissipasiyalı qeyri xətti hiperbolik tənliklər sisteminin qlobal həllinin varlığı, yoxluğu üçün Fucita tipli kriteriyalar və qlobal həllərin asimptotikası haqqında alınmış nəticələr şərh olunacaq. […]

E L A N

25.11.2013 tarixində Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsinin seminarı baş tutmuşdur. Məruzəçi: aspirant Natiq I.Rzayev (əyani, 1ci il) Mövzu: “Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir ve düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri”

E L A N

13.11.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d. Alik Malik oğlu Nəcəfov “Sobolev – Morri tipli Wlpφβ(G) fəzasında daxilolma teoremləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzəçi tərəfindən Morri tipli Lpφβ(G) və Sobolev-Morri tipli Wlpφβ(G) fəzaları qurulmuşdur. Qurulan fəzalardan olan, çoxölçülü oblastlarda təyin olunmuş funksiyaların ümumiləşmiş qarışıq törəmələri üçün inteqral göstərilişi alınır. Bu inteqral göstərilişinin […]

E L A N

06.11.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d. Nazilə Bilal qızı Rəsulova “Silindrik oblastlarda qeyri-stasionar poseslərin yeni tədqiqat metodu haqqında” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Silindrik oblastlarda qeyri-stasionar proseslərin tədqiqi, həlli çox çətin olan riyazi problemlərlə müşayət olunur. Çox sadə hallar üçün isə yalnız (məs. bütöv bircins silindr) asimptotik həllər alınmışdır. Təqdim edilən metod […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  517802

 • Sağalan

  485232

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  25655

 • Ölüm halı

  6915

 • Test edilib

  5,117,481

Faydalı linklər