Elmi-populyar mühazirə və seminarları professorlar, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorları və yüksək ixtisaslı müəllimlər aparır.