E L A N

16 iyun 2017-ci il tarixində saat 16:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Gülsüm Allahyar qızı Ağayevanın “Sonlu parçada dəyişən əmsalli operator tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunması” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatına baxmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin: http://www.imm.az/avtoref/2017/16.06.2017_Gulsum_Agayeva.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika Institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnallar

1.РЖ.Математический анализ. -2017 № 5

2.РЖ.Механика дфеормируемого твердого тела-2017 № 5

3.Доклады РАН -2017 т.473 №4

4.Доклады РАН -2017 т.473 № 5

5.Доклады РАН -2017 т.473 №6

6Докл ады РАН-2017 т.474 № 1

7.Доклады РАН-2017.т.474 № 2

8.Доклады РАН -2017 т.474 № 3

9.Известия РАН.Серия Математическая.-2017 т.81 №2

10.Журнал вычислительной математики и мат.физики 2017-т.57 №4

11.Математический сборник -2017 т.208 №5

12.Функциональный анализ и его приложения.-2017 т.51 в.2

13.Математические заметки -2017 т.101 в.4

14.Успехи математических наук 2017 т.72 в.2

15 Прикладная математика и механик.-2017 т.81 в.2

16.МНТЖ.Прикладная механика.-2017 т.53 №1

17.МНТЖ.Прикладная механика -2017 т.53 №2

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

14.06.2017-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bilal Telman oğlu Bilalov “L.Zadənin Fuzzy çoxluqlari haqqinda” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzə 1965-ci ildə L.Zade tərəfindən daxil edilmiş Fuzzy çoxluqlarına həsr olunmuşdur. Bu çoxluqlar təyin olunur, klassik yanaşma ilə müqayisə verilir. Fuzzy çoxluqlar üzərində əməllər təyin olunur və onlar klassik əməllərlə müqayisə olunur. Qeyri-səlis Fuzzy dilinin ehtimal dili olmadığı göstərilir. Fuzzy nəzəriyyəsinin inkişafı və tətbiqləri haqqında məlumat verilir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanov “İdeoloji, sosial və elmi maarifləndirmə” proqramı üzrə mühazirə ilə çıxış edib

İyunun 9-da Xaçmazdakı Heydər Əliyev Mərkəzində və Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun təşkil etdiyi “İdeoloji, sosial və elmi maarifləndirmə” proqramı üzrə növbəti mühazirələr dinlənilib.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru , AMEA-nın müxbir üzvü , professor Misir Mərdanov Heydər Əliyev Mərkəzində “İlham Əliyev və dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri” mövzusunda məruzə edib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

16 iyun 2017-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 birdəfəlik dissertasiya şurasının iclasında Rövşən Telman oğlu Əliyevin “Diskret müdaxiləli semi-markov proseslərinin asimptotik metodlarla tədqiqi” mövzusunda 1208.01-Ehtimal nəzəriyyəsi ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Avtoreferatla tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin: http://www.imm.az/avtoref/2017/16.06.2017_Rovshen_Aliyev.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində 11-ci mühazirə YouTube kanalımızda

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində orta məktəb şagirdləri üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar keçirir.
Növbəti mühazirədə Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin riyaziyyat müəllimi f.r.e.n. Həsənov Əkbər Cümşüd oğlu “Müstəvi üzərində ikitərtibli əyrilər və onların tətbiqi “mövzusunda mühazirə oxuyub.
Mühazirədə ikitərtibli əyrilərdən elleps, hiperbola və parabolanın həndəsi tərifindən istifadə edərək, onların kanonik tənliklərinin çıxarılışı və bəzi tətbiqləri verilib. Keçirilən mühazirəyə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun YouTube kanalından baxa bilərsiniz.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.