E L A N

23.04.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n., dos. Aydın İsrafil oğlu Şahbazov “Funksiyalar cəbrinin morfizmlərinin spektral xassələri” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Kompaktda təyin olunmuş funksiyalar cəbrində endomorfizmlərin, eləcə də çəkili endomorfizmlərin müntəzəm normaya görə bəzi spektral xassələri (xüsusulə  də kompaktlığı və kompakt olan halda spektrləri) əsasən keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq konkret müntəzəm cəbrlərdə aktiv sürətdə araşdırılmağa başlanmışdır. Belə ki, H.Kamovits kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların C(X) müntəzəm cəbrində, eləcə də vahid diskdə təyin olunmuş analitik funksiyaların disk-cəbrində endomorizm və çəkili endomorfizmlər üçün kompaktlıq meyarlarını tapdı. Sonralar isə müxtəlif müəlliflər analoji meyarları müxtəlif konkret cəbrlərdə tədqiq etdilər. Daha sonralar biz çəkili endomorfizmlərin C(X) fəzasının qapalı alt fəzalarında kompaktlığı üçün şərtlər tapdıq və bu nəticənin tətbiqi ümumi halda müntəzəm cəbrlərdə, ələlxüsus analitik strukturlu müntəzəm cəbrlərdə yeni kompaktlıq (eləcə də nüvəlilik) meyarları verdi. Məruzədə bir çox müntəzəm cəbrləri əhatə edən və həm də çəkili tip endomorfizmlər üçün ümumi şəkildə spektral xassələr üçün (kompaktlıq, nüvəlilik və s.) meyarlar veriləcəkdir. Bundan əlavə müntəzəm cəbrlərlə digər funksiyalar cəbrləri arasında homomorfizmlərin kompaktlıq şərtləri araşdırılır.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Aprelin 16-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda “sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d., prof. Vaqif Mirsəlimov məruzə edib.
Məruzədə seminar iştirakçılarına elastiki deformasiya ilə ölçülən dəyişkən enli yarığı olan elastiki müstəvinin həcmi qüvvələrlə sıxılması haqqında müstəvi məsələsi barəsində geniş məlumat verilmişdir.

E L A N

16.04.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Sürüncəklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d., prof. Vaqif  Mirəhməd oğlu Mirsəlimov “Dağılmadan əvvəlki uc zonaları dəyişkən enli yarığın sahillərinin qarşılıqlı təsiri haqqında kontakt məsələ” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Elastiki deformasiya ilə ölçülən dəyişkən enli yarığı olan elastiki müstəvinin həcmi qüvvələrlə sıxılması haqqında müstəvi məsələsinə baxılır. Çatın sahilləri daxili təzyiqin təsiri altındadır. Uc zonalarının davamında plastik deformasiya olan çatın sahillərinin kontakt məsələsinə baxılmışdır. Kontaktın müəyyən hissəsində sahillərin bağlanmasının olduğu qəbul edilir. Qalan hissədə sürüşmə olması mümkündür. Normal və toxunan gərginliklər, kontakt zonaların ölçüləri təyin edilmişdir.

E L A N

Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın və Astronomiyanın Tarixi, Mövcud Durumu və Gələcəyə Baxiş” mövzusunda beynəlxalq konfrans.10-12 sentyabr, 2014, Bakı, Azərbaycan.

KONFRANS HAQQINDA

Bu il ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin vəfatından 740 il keçir. Bununla əlaqədar AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Nəsirəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanası, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti və Azərbaycan Universiteti dahi mütəfəkkirin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirəcəkdir.

Konfrans Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilir.

Konfransda Tusi yaradıcılığının müxtəlif sahələrinə, xüsusilə riyaziyyat, astronomiya, məntiqin tarixinə aid məruzələr ediləcək.

MÖVZULAR

 1. Riyaziyyatın və məntiqin tarixi.
 2. Astronomiyanın tarixi.
 3. Nəsirəddin Tusi dövründə orta əsr şərq elmi və mədəniyyəti.
 4. Riyaziyyat və astronomiyanın mövcud durumu və gələcəyə baxış.

MÜHÜM TARİXLƏR

 1. Məqalələrin qəbulu və qeydiyyatı – 15.04.2014 – 15.07.2014.
 2. Konfransın açılışı:  – 10.09.2014,  11 : 00
 3. Parametrlər: 1-8 səh, Microsoft Word, Times New Roman, şrift-14, interval- 1,5.

KONFRANSIN  KEÇİRİLƏCƏYI  YER

  1. Konfransın açılışı  AMEA  Rəyasət Heyətinin böyük zalında Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 10.
  2. 1,3, 4-cü seksiyalar Azərbaycan Universitetində,  2-ci seksiya isə Bakıdan 150 km məsafədə, Şamaxı rayonu, Yusif Məmmədəliyev qəsəbəsi – Nəsirəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanasında keçiriləcəkdir.

 

QEYDİYYAT  FORMASI

Soyadı, adı ______________________________________________________

İşlədiyi təşkilat, ünvan  ___________________________________________

Elmi dərəcəsi _____________________________________________________

Məruzənin adı_____________________________________________________

Əlaqə telefonu ____________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Otelə ehtiyac varmı? ________________________________________________

 

ƏLAQƏ

+994125396960 ,+994503030310

ali_babaev@ inbox.ru

Bu gün AMEA-nın Gənc alim və mütəxəssilər şurasının üzvləri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun gənc alimləri ilə görüş keçirdilər.

Görüşün gənc alimlərin problemlərinin aradan qaldırılması və təkliflərinin gerçəkləşdirilməsi məqsədilə təşkil edildiyini söyləyən Şuranın sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov tədbir iştirakçılarına Şura haqqında ətraflı məlumat verdi. Gənc alim və mütəxəssilər şurasının sədr müavini, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu üzrə sədri,  riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Famil Seyfullayev institutun gənc alimləri haqqında statistik məlumat verdikdən sonra gənclərin təklifləri və iradları dinlənildi.
Tədbirdə gənclərin maddi durumunun yaxşılaşdırılması, İKT sahəsində biliklərinin artırılması, qrant layihələrində daha fəal iştirak etmələri üçün münbit şəraitin yaradılması məsələləri müzakirə edildi.
Daha sonra Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  Misir Mərdanov Gənc alim və mütəxəssislər şurasının idarə heyyəti ilə görüş keçirdi. O, belə bir şuranın yaradılmasının təqdirəlayiq hal olduğunu və gənclərin fəallığının yüksəldilməsinə hərtərəfli yardım edəcəyini vurğaladı. Gənclərin elmə marağının artırılması məqsədilə öz təkliflərini şura üzvlərinə bildirdi.

E L A N

Aprelin 9-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun  “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, f-r.e.d, prof. Vaqif Quliyev məruzə edib.