Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında “Kompozit materiallar: keçmişdə, indi, gələcəkdə” mövzusunda məruzə oldu.

18.09.2013-cü il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında Avropa Elmlər Akademiyası və Latviya Elmlər Akademiyasının akademiki, “Kompozit materiallar mexanikası” jurnalının baş redaktoru Vitaut Petroviç Tamujun “Kompozit materiallar: keçmişdə, indi, gələcəkdə” mövzusunda məruzəsi olmuşdur.

Məruzədə müxtəlif sahələrdə (tikintidə, təyyarə və kosmik aparatların hazırlanmasında və s.) kompozit materialların rolundan, gələcək perspektivlərdən danışılmışdır. Sonda İnstitut əməkdaşları ilə (C. Ağalarov, A. Zamanov, M. İlyasov, T. Zeynalova) elmi müzakirə olmuşdur.

E L A N

18.09.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Avropa Elmlər Akademiyası və Latviya Elmlər Akademiyasının akademiki, “Kompozit materiallar mexanikası” jurnalının baş redaktoru Vitaut Petroviç Tamyjsun (Riqa ş.) “Kompozit materiallar: keçmişdə, indi, gələcəkdə” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.

Bu gün saat 10:00-da Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun ümuminstitut seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin böyük elmi işçisi Mübariz Hacıbəyovun “Ümumiləşmiş Riss potensiallarının məhdudluğu” mövzusunda məruzəsi oldu.

Məruzənin annotasiyası:

Burada kommutativ hiperqruplarda verilmiş ümumiləşmiş Riss potensialları təyin edilir və bu potensiallar üçün Hardi-Littvuld-Sobolev teoremini ümumiləşdirən Nakai-Simutomo tipli teorem verilir. Alınmış nəticə həmin potensialların Lebeq fəzasından Orliç fəzasına məhdud təsir etdiyini göstərir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 10.09.2013 tarixdə daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

  1. РЖ. Математический анализ.2013 №5. – электр. издание.
  2. Прикладная математика и механика.2013 Т.77. В 3.
  3. Математические заметки. 2013.Т.93.В6.
  4. РЖ. Механика деф.тв.тела. 2013. №6.
  5. Доклады РАН. 2013. Т450. №4.
  6. Доклады РАН. 2013. Т450. №5.
  7. Доклады РАН. 2013. Т450. №6.

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda AMEA-nın təsisçiliyi ilə nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə iclas keçirildi..

AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA-nın fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik-katibi Akif Haciyev, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Professor Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda institutun elmi şurasının üzvləri və bir qrup əməkdaşıları iştirak edirdilər.

Müzakirə zamanı bildirildi ki, qloballaşan dünyada hər bir ölkənin davamlı inkişafını təmin edən sahələrdən biri kimi elmin nüfuzunun artması və elmi jurnalların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması tələbi aktuallaşır. Bu səbəbdən İnstitutumuzda nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, alimlərimizin dünyanın tanınmış beynəlxalq elmi bazalarında təmsil olunması, bir sözlə Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsi zəruridir. Sonda problemin kompleks həlli ilə bağlı rəy və təkliflər səsləndirildi.
İclasda təqdim olunan slayda bu linkdən baxa bilərsiniz.