“Banax fəzalarının düz cəmində bazis qurmağın bir üsulu” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirildi

Mayın 27-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Banax fəzalarının düz cəmində bazis qurmağın bir üsulu” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Telman Qasımov məruzə edib.

Məruzədə Banax fəzasının alt fəzalarının düz cəminə ayrılışına baxılıb. Alt fəzaların bazisindən çıxış edərək fəzanın bazisinin alınmasının bir üsulu təklif olunub. Alt fəzaların izomorf olduğu və bu izomorfizmin tələb olunmadığı hallara ayrılıqda baxılıb. Həmçinin müvafiq sistemlərin tamlıq, minimallıq və müntəzəm minimallığına baxılıb.

E L A N

27.05.2015-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f-r.e.n, dos. Telman Benser oğlu Qasımov “Banax fəzalarının düz cəmində bazis qurmağın bir üsulu haqqında” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə Banax fəzasının alt fəzalarının düz cəminə ayrılışına baxılır. Alt fəzaların bazisindən çıxış edərək fəzanın bazisinin alınmasının bir üsulu təklif olunur. Alt fəzaların izomorf olduğu və bu izomorfizmin tələb olunmadığı hallara ayrılıqda baxılır. Həmçinin müvafiq sistemlərin tamlıq və minimallıq və müntəzəm minimallığına baxılır.

Dissertasiya Şurasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi-metodik işlər üzrə prorektoru Yaqub Məmmədov “Dankl operatoru ilə bağlı və Heyzenberq qrupunda funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar” mövzusundа “Analiz və Funksional analiz” iхtisаsında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi müdafiə edib.
Dissertasiyada alınmış nəticələr 41 işdə öz əksini tapıb. Dissertasiya işi müsbət qiymətləndirilib.

E L A N

22 may 2015-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Yaqub Yaqub oğlu Məmmədovun “Dankl operatoru ilə bağlı və Heyzenberq qrupunda funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar” mövzusundа 1202.01 – Analiz və Funksional analiz iхtisаsı üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.