E L A N

23.10.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.d. Fərman İmran oğlu Məmmədov “Cırlaşan qeyri-xətti tənliklər üçün aradan qaldırıla bilən məxsusiyyət məsələləri”mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə baş hissəsi cırlaşan p-Laplasian şəklində ümumi operator olan yarımxətti tənliklər üçün bir nöqtənin aradan qaldırıla bilən nöqtə olması üçün kafilik teoremindən və cırlaşan tənliklər üçün Karleson tipli aradan qaldırıla bilən çoxluqlar haqqında alınmış nəticələrdən danışılacaqdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

 1. Дифференциальные уравнения 2013 т.49.–№ 7
 2. Дифференциальные уравнения 2013 т.49x№ 8
 3. РЖ .Математический анализ 2013 №6-электрон.изд
 4. РЖ.Математика.Сводный том 2013 №7
 5. РЖ.математика.Сводный том 2013№ 8
 6. РЖ.Механика.Сводный том. 2013 № 7
 7. РЖ.Механика.Сводный том 2013 № 8
 8. РЖ.Механика.Сводный том. 2013 № 9
 9. Математический сборник 2013 т.204 №7
 10. Математический сборник 2013 т.204 № 8
 11. Изв.РАН.Сер.Механика жидкости и газа. 2013 № 4
 12. Успехи математических наук 2013 т.68 в.4
 13. Математические заметки 2013 т.94.вып.2
 14. Математические заметки 2013 т.94 в.1
 15. Прикладная математика и механика 2013 т.77 в.4

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi Şurasının 18 oktyabr 2013-cü il tarixli 10 saylı iclasında aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

 1. AMEA-nın 70 illik yubileyinin keçirilməsnə dair təkliflər.
 2. Aspirant və gənc alimlərin konfransının keçirilməsinə dair təkliflər.
 3. İnstitutların reytinqi haqqında.
 4. “Gənclər üçün Prezident Mükafatı”.
 5. AMEA-nın Nizamnaməsinə dair təkliflər.
 6. İnstitutlarda multi-dissiplinar layihələr haqqında.
 7. Cari məsələlər.

AMEA-nin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru prof. Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati Aliləri, cənab İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Zati Aliləri, cənab İlham Əliyevə!

Möhtərəm cənab Prezident, Sizi yenidən ölkə prezidenti seçilməyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, möhkəm can sağlığı, bu şərəfli və məsuliyyətli işinizdə daha böyük uğurlar diləyirəm.

Çox hörmətli cənab Prezident, qədirbilən Azərbaycan xalqı növbəti dəfə Sizə səs verməklə ölkəmizin davamlı inkişafına, müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsinə, Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etməsinə səs verdi.

Son on ildə ölkəmizin hər bir vətəndaşının Prezidenti olaraq, Siz çadır şəhərciklərini ləğv edərək, orada yaşayan məcburi köçkünlər üçün hər cür şəraiti olan qəsəbələr tikdirdiniz, beynəlxalq standartlara uyğun yollar çəkdirdiniz, məktəblər, xəstəxanalar, idman kompleksləri inşa etdirdiniz, elektrik enerjisi problemini həll etdiniz, ölkənin qazlaşması istiqamətində irəliyə doğru çox ciddi addımlar atdınız, yoxsulluğu minimum endirdiniz, bir milyon iki yüz mindən çox yeni iş yeri açdınız, Dövlətimizin və millətimizin beynəlxalq aləmdə nüfüzunu yüksəltdiniz. On ildə Azərbaycan Sizin həyata keçirdiyiniz uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində dünyanın siyasi cəhətdən ən stabil ölkəsinə çevrildi, əksər ölkələr iqtisadi böhran keçirsə də, biz daha sürətlə inkişaf etdik, iqtisadi qüdrətimiz üç dəfədən çox, büdcəmiz iyirmi dəfəyə yaxın artdı, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçildik və hazırda bu mötəbər quruma rəhbərlik edirik, özümüzün milli süni peykimiz var, indi Azərbaycan dünyanın enerji problemlərinin həllində yaxından iştirak edir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində həyata keçirdiyiniz müdrik siyasət öz müsbət nəticələrini verməkdədir.

Bəli, atalar yaxşı deyib, görünən dağa nə bələdçi?

Hörmətli cənab Prezident, yuxarıda qeyd etdiyim məqamları bütün Azərbaycan xalqı yaxşı bilir, seçki ərəfəsində İsmayıllı rayonunda seçicilərlə keçirdiyimiz çoxsaylı görüşlərdə onları sadə insanlardan eşitdikcə böyük qürur hissi keçirirdik.

Çox hörmətli cənab Prezident, Sizi yenidən Azərbaycan Dövlətinin Başçısı seçilməyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, möhkəm can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi və müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə daha böyük nailiyyətlər arzulayıram.

Dərin hörmət və ehtiramla YAP siyasi şurasının üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunun direktoru, Misir Mərdanov.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsinin elmi işçisi Mirzəzadə İradə Hətəm qızının Rusiya Respublikasınınm tanınmış nəşriyyatında məqaləsi çap edilmişdir.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsinin elmi işçisi Mirzəzadə İradə Hətəm qızının Rusiyanın “Информационные технологии” jurnalının 10 buraxılışında 2013-cü ilin sentyabr ayında “Интеллектуально-информационная система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами (на примере отравлений угарным газом)” adlı məqaləsi çap edilmişdir.