AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev “Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin VI konqresi” beynəlxalq konfransında iştirak edib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev Qazaxıstanın Astana şəhərində 2-5 oktyabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş “Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin VI konqresi” Beynəlxalq konfransında plenar məruzəçi qismində iştirak edib.
Professor Vaqif Quliyev konfransın plenar iclasında “Ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında harmonik analizin klassik operatorları üçün xarakterizasiyalar” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Gənc alimlər Heydelberq Universitetində məruzə ilə çıxış ediblər

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun gənc alimləri “Qeyri harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dos.Səbinə Sadıqova və “Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsinin elmi işçisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Cəfərova 2-6 oktyabr tarixlərində Almaniyanın Heydelberq Universitetinin Elmi hesablamalar üzrə Beynəlxalq Fənlərarası Mərkəzində (IWR) keçirilən “Kvant kimyasında riyazi metodlar” adlı konfransda iştirak etmişlər. Qeyd edək ki, hər iki alim Heydelberq Universiteti tərəfindən rəsmi dəvət olunmuşlar.
Bu mərkəz 1987-ci ildə Heydelberq Universitetində elmi hesablamaların fənlərarası sahəsində tədqiqatların aparılması məqsədi ilə mərkəzi elmi tədqiqat institutu kimi yaradılmış, nəzəriyyə və təcrübənin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Konfransda Səbinə Sadıqova “Freymlər, tətbiqlər və Hardi siniflərində abstrakt misallar”, Aynurə Cəfərova isə “Raka çoxhədliləri üçün yeni rekurrent münasibətlər cütlüyünə əsaslanan yaxın qonşu qarşılıqlı təsirinə malik birölçülü fermion spin zəncirlərində yüksək keyfiyyətli kubit ötrülməsi” mövzularında çıxış ediblər.
Bundan əlavə onlar həmçinin Heydelberq Universitetinin professorları Guido Kanschat, Adreas Dreuw, Plazma fizikasının Maks Plank Institutunun doktoru Katharina Kormann və başqaları ilə elmi müzakirələr aparmışlar.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda məruzəsi olub.
Məruzədə birdəyişənli ümumiləşmiş Sass operatoru üçün bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Optimal İdarəetmə” şöbəsinin ” Parabolik tənlik üçün tərs mənbə məsələlərinin ədədi həllinə bir yanaşma” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçirildi. AMEA İdarəetmə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov ” Parabolik tənlik üçün tərs mənbə məsələlərinin ədədi həllinə bir yanaşma” mövzusunda çıxış edib.
Məruzədə sağ tərəfdə naməlum əmsallı (fəza koordinatlarından və ya zamandan asılı) parabolik tip tənlik üçün tərs məsələlərə baxıldı. Xüsusi halda, bu sinifdən olan məsələlər qeyri-local (inteqral) şərtli sərhəd məsələlərinin tədqiqində qarşıya çıxır. Məsələlərin düz xətlər üsuluna əsaslanan ədədi həll üsulu təklif olundu. İlkin məsələlər naməlum parametrli adi diferensial tənliklər sisteminə gətirilib. Naməlum parametrləri tapmaq üçün qovma üsuluna analoji üsul təklif olunub. Test məsələlər üzərində aparılmış ədədi eksperimentlərin nəticələri verilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Həmkarlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə görüş keçirilib

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında Həmkarlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının kino tarixçisi, jurnalist, pedaqoq, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə ilə görüş keçirilmişdi.
Görüş iştirakçıların marağına səbəb olmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

13.10.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Ümumiləşmiş Sass operatoru üçün approksimasiya teoremləri” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.
Məruzədə birdəyişənli ümumiləşmiş Sass operatoru üçün bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə ediləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.