“Morri tipli fəzalarda operatorlar və tətbiqləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Bu gün Türkiyənin Ahi Evran Universitetində (Kırşehir) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Morri tipli fəzalarda operatorlar və tətbiqləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb. Konfransda aşağıdakı bölmələr fəaliyyət göstərir:
• Morri fəzalarında funksiyalar nəzəriyyəsi və tətbiqləri;
• Morri tipli fəzalarda integral operatorlar;
• Morri tipli fəzalarda elliptik, parabolik və hipoelliptik tənliklərin həllərinin requlyarlığı;
• Tərpənməz nöqtə nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri. Daha ətraflı >>
© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Rəna Eldar qızı Kərbəlayevanın “Çox dəstə dəyişənli parametrli, funksional fəzalar üçün daxilolma teoremləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 12 işdə öz əksini tapıb .
Daha sonra dissertasiya şurasının iclasında Natiq Səməndər oğlu Rzayevin “Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında mexanika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçirilib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 9 işdə öz əksini tapıb
Hər iki dissertasiya işi Dissertasiya Şurasının müsbət rəyini alıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın ilk məzunlarına diplomlar təqdim olunub

AMEA_magistr

İyulun 7-də Bakıda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) ilk magistrlərinin “məzun günü” keçirilib.

AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə əlamətdar hadisə münasibətilə məzunları təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb Akademik bildirib ki, birinci qəbul ilində AMEA-nın magistraturasına 400-dək bakalavr müraciət edib və yekunda 9 ixtisas üzrə yüksək balla onlardan 19-u qəbul olunub. AMEA-nın prezidenti bildirib ki, akademiyanın magistraturasına böyük maraq olduğu üçün növbəti qəbul illərində ixtisas və plan yerlərinin sayı artırılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Sermelo aksiomu

Sermelo aksiomu yaxud seçmə prinsipi təsdiq edir ki, istənilən boş olmayan çoxluqlardan ibarət sinif üçün hər bir çoxluğa özünün bir elementini qarşı qoyan funksiya var. Başqa sözlə, Sermelo aksiomu  hökm edir ki, boş olmayan çoxluqlardan ibarət istənilən sistemin hər bir çoxluğundan bir element götürmək olar.
Sermelo aksiomu 1904-cü ildə Sermelo tərəfindən ifadə edilmişdir. Sermelo bu aksioma, hər bir çoxluğun tam nizamlana bilməsi haqqında teoremi isbat edəndə əsaslanmışdır. Sermelo aksiomu riyaziyyatçılar arasında böyük mübahisəyə səbəb olmuşdur. Bir sıra riyazıyyatçılar onu qəbul etmirlər, buna görə də hər bir çoxluğun tam nizamlana bilməsini qəbul etmirlər.
Bununla belə, klassik riyazi analizin çox teoremlərinin isbatı müəyyən mənada Sermelo aksiomuna əsaslanır.
Hal-hazırda Sermelo aksiomunun əvəzinə onunla ekvivalent olan və tətbiqi daha münasib olan Sorn lemmasından istifadə edirlər.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Xəbərləri, riyaziyyat buraxılışı jurnalının yarımillik hesabatı

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, fizika-texnika və riyaziyyat elmləri bölməsi, riyaziyyat buraxılışı” jurnalının onlayn saytı (sayt- www.trans.imm.az; e-mail-transactions@imm.az) hər gün yenilənir, çap olunan məqalələr saytda öz yerini tutur, mütəmadi olaraq jurnalın redaksiya heyətinin üzvləri ilə yaxından əlaqə saxlanılaraq elektron poçt ünvanlarına göndərilən məqalələrin oxunmasında və düzgün rəylərin alınmasında yaxından iştirakları təşkil olunur. Bu il jurnalın bir buraxılışı (37 (1), 2017-iyun) çap olunmuş və saytda yerləşdirilmişdir. Növbəti buraxılışının çapı üçün işlər davam etdirilir.
Jurnal MathSciNet, Math-Net.Ru kimi beynəlxalq agentliyə qoşulub.
Xarici ölkə müəllifləri ilə mütəmadi əlaqələr saxlanılır və jurnalın Scopus, Thomson Reuters kimi beynəlxalq agentliklərdə öz yerini tapması istiqamətində işlər aparılır. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“ Funksional analiz” şöbəsinin yarımillik fəaliyyəti

2017-cı ildə şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi” və “Diferensial operatorların spektral analizi” mövzuları üzrə 18 iş aparılır.

Şöbənin əməkdaşları professorlar S.S.Mirzəyev, İ.M.Nəbiyev müdafiə şurasının və H.İ.Aslanov, H.M.Hüseynov, V.M.Qurbanov, S.Ə.Əliyev Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat üzrə Ekspert şurasının üzvləridirlər.
Şöbə əməkdaşlarının bir çoxu müxtəlif jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Professor H.İ.Aslanov Gəncə Dövlət Universitetində Yekun Ali Attestasiya Komissiyasının sədridir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.