“Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin illik fəaliyyəti haqqında

“Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsində 2017-ci ildə  plana əsasən təsdiq olunmuş ”Riyazi fizika məsələlərinin birqiymətli həll olunması və həllərinin keyfiyyət xassələri” mövzusu üzrə on bir istiqamətdə elmi tədqiqat işi aparılır.

İŞ: ”Kvazielliptik operatorların mənfi spektrinin qiymətləndirilməsi və tətbiqləri”.
İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. R.V. Hüseynov.

İŞ: ”Bir sinif elliptik tənliklər üçün tərs məsələ haqqında”.
İcraçı: prof. Ə.Y. Axundov.

İŞ: ”Hardi operatorunun dəyişən üstlü Lebeq fəzalarında məhdudluğu və kompaktlığı məsələləri. Çəkili Sobolev-Puankare tipli inteqral bərabərsizliklər. Elliptik və parabolik tənliklərin keyfiyyət xassələri (həmçinin divergent və qeyri-divergent, xətti və qeyri-xətti)”.
İcraçı: prof. F.İ. Məmmədov.

İŞ: ”Aşağı törəməli hədlərin iştirak etdiyi ikinci tərtib yarımxətti elliptik və parabolik tip tənliklərin müsbət qlobal həllərinin varlığı”.
İcraçı: dos. Ş.H. Bağırov.

İŞ: ”Dəyişən üstlü Lebeq fəzalarında Hardi operatorunun məhdudluğu, elliptik və parabolik tənliklərin keyfiyyət xassələrinə tətbiqləri”.
İcraçı: dos. M.C. Əliyev.

İŞ: ”Bir sinif qeyri-xətti psevdohiperbolik tip tənliklərinin həllinin xüsusiyyətlərinin tədqiqi”.
İcraçı: E.M. Məmmədov.

Daha ətraflı >>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib

Dekabrın 20-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

İlk olaraq AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Əhliman Əmiraslanova 70 illik yubileyi münasibətilə AMEA-nın Fəxri fərmanını təqdim edib.

Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Fizika İnstitutu, Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Milli Aviasiya Akademiyası və “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kosmos və yerətrafı kosmik fəzanın fizikası birgə laboratoriyası, Riyaziyyat və Mexanika, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar və Biofizika institutlarınınn birgə “İnteqrativ biologiya laboratoriyası”, Fizika İnstitutunda Kvant informatikası laboratoriyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Siqnalların emalının riyazi problemləri laboratoriyası” yaradılıb.

İclasda bir sıra qərarla yanaşı kadr məsələsinə diqqət yetirilib.

Rəyasət Heyətinin qərarları ilə akademik Validə Əlizadə Botanika İnstitutunun, AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov isə Dendrologiya İnstitutunun direktorları vəzifələrinə təsdiq olunublar. Vasif Abbasov isə AMEA Təcrübə-Sənaye Zavodu MMC-nin direktoru, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Florida Mehrəliyeva isə Biofizika İnstitutunun elmi katibi vəzifələrinə təyin ediliblər.

Həmçinin Fəlsəfə İnstitutunun strukturunda qismən dəyişiklik olunub, Elm Tarixi İnstitutunda Beynəlxalq əlaqələr və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbələri yaradılıb.

 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika Institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnallar

1.N.Ə Əliyev, R.H.Əhmədov, O.M.Məmmədov – Riyazi məntigə giriş. – Bakı “Ləman nəşriyyat poligrafiya”,2017-100s;

2.Z.S.Əliyev, A.H.Heydərov , V.A.Mehrabov – Diferensial operatorlarin spektral nəzəriyyəsinə giriş – Bakı – Bakı Universiteti, 2017-192s.;

3.РЖ.Математический анализ. – 2017 –  №10;

4.РЖ.Механика деформируемого твердого тела – 2017 –  № 11;

5.Дифференциальные уравнения – 2017 – т.53 № 10;

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

21.12.2017-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Optimal İdarəetmə şöbəsinin baş elmi işçisi, f.-r.e.d., prof. Kamil Ayda-zadənin «Çubuğun qızdırılması prosesinin əks əlaqəli idarəolunması zamanı nəzarət nöqtələrinin yerlərinin optimallaşdırılması» mövzusunda məruzə edəcəkdir.

İşdə çubuğunun qızdırılması prosesinin əks əlaqəli idarəolunması zamanı nəzarət nöqtələrinin optimal yerləşdirilməsinə yanaşma təklif edilib. Məsələnin funksionalının qradiyentinin komponentləri üçün düsturlar alınıb ki, sonuncular da məsələnin ədədi həlli zamanı istifadə olunur. Ədədi eksperimentlərin nəticələri verilmişdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Çoxobrazlılar üzərində muasir həndəsənin problemləri haqqında” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında BDU-nun “Cəbr və Həndəsə” kafedrasının müdiri, f.-r.e.d., professor Arif Səlimov “Çoxobrazlılar üzərində muasir həndəsənin problemləri haqqında” mövzusunda məruzə edib.

Çoxobrazlılar üzərində verilmiş psevdo-Riman metrikaları və sanki kompleks strukturlar vasitəsi ilə anti-Kahler-Codazzi çoxobrazlıları təyin edilir və bu çoxobrazlıların strukturunu invariant saxlayan rabitələrin xassələri öyrənilir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

22 dekabr 2017-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA RMİ-nin nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Rəşid Əvəzağa oğlu Əliyevin “Kompleks ölçülərin Koşi tipli inteqrallarının sərhəd xassələri və analitik funksiyaların yaxınlaşma nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda 1202.01– Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatına baxmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin:

http://www.imm.az/avtoref/2017/22.12.2017_Rashid_Aliyev.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.