“Diferensial tənliklər” şöbəsinin “Bəzi impuls təsirli hiperbolik sistemlər” mövzusunda seminarı keçirilib

“Diferensial tənliklər” şöbəsinin növbəti seminarında Bakı Dövlət Universitetinin “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti Şakir Yusubov “Bəzi impuls təsirli hiperbolik sistemlər” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Məruzədə geniş sinif dominant qarışıq törəməli, impuls təsirli, hamar olmayan əmsallı hiperbolik tənliklər üçün korrekt qoyuluşlu lokal və lokal olmayan sərhəd məsələlərindən bəhs edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Elmi şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın növbəti iclası keçirilib. İclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə olunub:

  • “AMEA-nın professoru” elmi adın alınması üçün namizədlərin irəli sürülməsi ;
  •  AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə qəbul olan dissertantların və doktorantların fərdi iş planlarının təsdiqi;
  •  Cari məsələ.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Kəsilməz funksiyalar fəzasının cəbrlər cəmi şəklində göstəriliş məsələsi” mövzusunda  Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün Ümuminstitut seminarında RMİ-nin “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri r.e.d. Vüqar Elman oğlu İsmayılov “Kəsilməz funksiyalar fəzasının cəbrlər cəmi şəklində göstəriliş məsələsi” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə Hausdorff kompaktında təyin olunmuş həqiqi qiymətli kəsilməz funksiyalar fəzasının həmin fəzanın altcəbrləri cəmi şəklində göstəriliş məsələsi təhlil edilib, belə göstərilişin mümkünlüyü üçün zəruri və kafi şərtlər haqqında danışılıb. Qeyd edək ki, cəm yalnız bir toplanandan ibarət olduqda məlum nəticə Marşal Stouna məxsusdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Funksiyaların Bernşteyn-Xlodovski polinomları ilə yaxınlaşması” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçrilib

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Funksional analiz” və “Funksiyalar nəzəriyyəsi ” şöbələrinin birgə seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin doktorantı Abdullayeva Aytəkin Ehtiram qızının 1212.01 – Analiz və funksional analiz ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Funksiyaların Bernşteyn-Xlodovski polinomları ilə yaxınlaşması” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçrilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

18.05.2017-ci il saat 10:30-da  «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun, Optimal İdarəetmə şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Məmmədov Eldar Şamil oğlu “Xətti proqramlaşdırma məsələləri üçün Simpleks metodun tətbiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə Xətti Proqramlaşdırma (X.P.) məsələsinin həlli üçün Simpleks metodun mahiyyəti, bu metodun iterativ metod kimi üstünlükləri, hazırki dövrdə mövcud olan uyğun kompüter proqramları vasitəsilə ilə həlli metodikası haqqında məlumat veriləcək. X.P. məsələsində ≤; ≥ və = işarələrinin hamısının iştirak etdiyi qarışıq şəkildə verilməsi halında və ümumi kanonik şəkildə verildiyi halda, bazis dəyişənlərinin birbaşa seçilməsi mümkün olmadığı halda məsələdə əlavə hesablamalar və sadələşdirmələr aparmadan yeni süni bazislər əlavə etməklə məsələnin həlli üsulu öyrəniləcək. X.P. məsələsində iştirak edən dəyişənlərin üzərində həm aşağıdan və həm də yuxarıdan sərhəd olduğu məsələlərdə dəyişənlərin sayını artırmadan iterativ metodun tətbiq oluna bilməsi öyrəniləcək. Simpleks metodun tətbiqi zamanı iterasiyanın sonlu və ya sonsuz olması halları araşdırılacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

18 may 2017-ci il tarixində saat 12:00-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Qeyri-harmonik analiz”, “Funksional analiz” və “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbələrinin birgə seminarında f-r.e.n., dos. Toğrul Rafael oğlu Muradovun “Некоторые смежные вопросы аппроксимации и базисы в обобщенных пространствах Лебега” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi İnstitutun akt zalında keçiriləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.