Britaniyalı alimin məşhur əsəri ilk dəfə Azərbaycan dilində nəşr olunub

Məşhur britaniyalı alim, tanınmış dinlər tarixçisi, ilahiyyatçı və filosof Karen Armstronqun ona dünya şöhrəti qazandıran əsərlərindən biri ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində nəşr olunub.

TEAS Press Nəşriyyat evi tərəfindən tərcümə edilərək nəfis tərtibatda çap olunmuş “Mifin qısa tarixi” kitabında miflərin paleolit dövründən müasir dövrə qədər məruz qaldığı dəyişikliklər tədqiq edilir.

“İnsanlar həmişə miflər yaradıblar” deyən müəllif insanların miflərə həmişə ehtiyac duyduğunu, ancaq əkinçilik, ovçuluq və şəhərsalma kimi böyük dəyişikliklər zamanı mifləri gözdən keçirib yenidən şərh etdiklərini göstərir.

Miflərə hazırkı yadlaşmamızın tarixdə analoqunun olmadığını düşünən Karen Armstronq “mythos” ilə “logos”un düşmən qütblərə ayrılması nəticəsində XX əsrin dağıdıcı miflərinə meydan verildiyini yazır. Mifin bir sənət növü olduğunu vurğulayan müəllif dünyanı şər miflərdən qorumaq üçün sənət adamlarının gətirəcəyi təzə nəfəsə ehtiyacın olduğunu qeyd edir.

Bu əsər mifik təfəkkürün tarixi inkişafının xülasəsi olmaqla bərabər, “logos” və “mythos” tərəfdarlarının antaqonist münasibətləri bir kənara atıb qarşılıqlı anlaşma zəminində dialoq qurması istiqamətində təşəbbüs də sayıla bilər.

“Allahın tarixi” adlı məşhur əsəri ilə bütün dünyada tanınan və görkəmli mütəxəssis kimi qəbul edilən Karen Armstronq “Mifin qısa tarixi” kitabında mifin tarixdən əvvəlki dövrdən günümüzə qədərki inkişafını özünəməxsus konkretliklə tədqiq edir. Mifin tarixi insanlığın, bizim hekayələrimizin və inanclarımızın, maraq hissimizin və dünyanı dərk etmək cəhdimizin tarixidir, mif bizi əcdadlarımıza və bir-birimizə bağlayır, kainata məna verməyimizə kömək edir. Karen Armstronq oxucunu paleolit dövrü ovçularının miflərindən son 500 ildəki “Böyük Qərb transformasiyası”na və mifin elm tərəfindən diskreditasiya edilməsinə qədər keçən dövr boyunca səyahətə çıxarır.

Kitab 7 bölmədən ibarətdir. Oxucular bu əsərdə “Mif nədir”, “Paleolit dövründə ovçuların, neolit dövründə əkinçilərin mifologiyası necə olub”, “İlk sivilizasiyalarda mifik dünyagörüşü nədən ibarət idi”, “Böyük Qərb transformasiyası nə deməkdir” və s. bu kimi suallara tarixi-fəlsəfi aspektlərdən əsaslandırılmış cavablar tapa biləcəklər.

Müəllifin çoxillik araşdırmalarının məhsulu olan kitab tarixçi alimlər, dinşünaslar, sosioloq və filosoflar, habelə dinlərin tarixi ilə maraqlanan oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Mənbə: https://azertag.az

“Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin illik fəaliyyəti haqqında

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutnun “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsində hesabat dövründə “Topologiya, funksional analiz və nəzəri fizikada cəbr və məntiqin üsullarının tətbiqi” və “Nəsirəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə dair əsərlərinin tədqiqi” mövzuları üzrə 8 icraçını birləşdirən 5 iş aparılıb.

Mövzu 1. Topologiya, funksional analiz və nəzəri fizikada cəbr və məntiqin üsullarının tətbiqi.

İş 1. Çəkili endomorfizmlər cəminin spektral xassələri. İcraçılar: f.-r.e.n., a.e.i. A.İ.Şahbazov, və k.e.i. V.M.Məmmədova;

İş 2. Üçüncünün inkarı (tertum ad absurdum) qanununun və boş antesedentli implikasiyaların həndəsi isbatlarda istifadə edilməsi.
İcraçılar: şöbə müdiri, f.-r.e.n., dos., Əli Babayev, və b.e.i. Valeriya Məclumbəyova;

Mövzu 2. Nəsirəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə dair əsərlərinin tədqiqi.

İş 1: N.Tusinin riyazi və məntiqi əsərlərində riyazi isbatın ciddiləşdirilməsi.
İcraçılar: şöbə müdiri, f.-r.e.n., dos., Əli Babayev, və b.e.i. Valeriya Məclumbəyova;

İş 2: N.Tusinin əsərlərində kəmiyyətlər, onların bərabərliyi və onların üzərində əməllər.
İcraçılar: r.f.d., a.e.i. Eminağa Məmmədov və e.i. Rəna Babayeva;

İş 3: N.Tusinin qabarıq xətlər və səthlərin ölçülmələri haqda mülahizələrinin araşdırılması.
İcraçılar: e.i. Əli Əliyev və f.-r.e.n., b.e.i. Leyla Şeyxzamanova;

Daha ətraflı >>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Misirli alim Azərbaycanın iki universitetində mühazirə oxuyub

Bilik Fondunun “Dünya elmi Azərbaycanda” layihəsi çərçivəsində Misirin Süveyş Kanalı Universitetinin ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə professoru Əbdül Rəhim Əl-Kurdi Bakı Dövlət Universitetində (BDU) və Bakı Avrasiya Universitetində mühazirə oxuyub.

Bakı Avrasiya Universitetində keçirilən tədbirdə Əbdül Rəhim Əl-Kurdi ərəb dilinin tarixi və müasir inkişaf mərhələsi barədə məlumat verib, müasir dövrdə bu dilin öyrənilməsinə tələbatın artdığını söyləyib.

Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin rəhbəri Əhməd Sami Elaydi ərəb dilinin 1973-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyasında qurumun rəsmi dili elan olunduğunu söyləyib. Bildirib ki, 2010-cu ildən isə 18 dekabr – Beynəlxalq Ərəb Dili Günü kimi qeyd olunur. Vurğulanıb ki, misirli dilçi alimlərin Azərbaycana səfəri iki xalq arasında mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verəcək.

Misirli alimlərlə BDU-nun ilahiyyat fakültəsində təşkil olunan görüşdə akademik Vasim Məmmədəliyev ərəb dilinin dünya dilləri arasında tutduğu yüksək mövqedən danışıb. Akademik ərəb və Azərbaycan dili mütəxəssislərinin qarşılılıqlı elmi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Süveyş Kanalı Universitetinin professoru qeyd edib ki, hazırda dünyanın bir sıra nüfuzlu universitetlərində ərəb dili şöbələri fəaliyyət göstərir. Ərəb dilinə artan marağa görə dilin sadələşdirilməsi, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması baxımından mütəxəssislərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.

Hər iki universitetdə keçirilən görüşdə xəttat Mustafa Məhəmməd Amrinin sərgisi nümayiş olunub. Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzində Mustafa Məhəmməd Amrinin “Ərəb dili üzrə xəttatlıq sənəti” mövzusunda keçdiyi təlimə müxtəlif universitetlərin tələbələri cəlb olunublar.

Misirli alimlərin “İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində həftə ərzində Beynəlxalq Ərəb Dili Günü münasibətilə universitetlərdə, elm və təhsil ocaqlarında gənclərlə görüşləri davam edir.

Mənbə: https://azertag.az

Beynəlxalq elmi konfransın materialları kitab halında nəşr edilib

Bu günlərdə  “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları kitab halında nəşr edilib.

6-8 dekabr 2017-ci il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda keçirilmiş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfrans görkəmli riyaziyyatçı alim, əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin akademik-katibi Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuşdu.

267 səhifəlik kitabda ümumilikdə 160-a yaxın məqalə yer alır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Tətbiqi riyaziyyat” şöbəsinin illik elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun “Tətbiqi riyaziyyat” şöbəsində 2017-ci ildə aşağıdaki elmi tətqiqatlar iki mövzu ətrafında aparılıb.

MÖVZU 1.: Kiçik ölçülü sistemlərdə fiziki mühitləri nəzərə almaqla özlü maye hidrodinamikasının əsasları. (f.-r.e.d., prof. Əliyev Q.Q.)

İş A. Kiçik ölçülü sistemlərdə özlü mayenin hidromexanika nəzəriyəsinin yaradılması (2016-2017il).
2-ci mərhələ: Kiçik ölçülü sistemlərdə kvant-mexanik effektləri nəzərə almaqla özlü mayenin silindrik borularda laminar axını (f.-r.e.d.,prof. Əliyev Q.Q.).

İş B. Toksiki maddelərlə zəhərlənmələrin məlumatların idarə edilməsi, dinamika sistemlərin modelləşdirilməsi (t.e.n., a.e.i. Mirzəzade İ.H. ).

MÖVZU 2.: Neftqazçıxarmada filtrasiya proseslərinin inteqral modelləşdirilməsi (f.-r.e.d., prof. Əliyev Q.Q., t.e.n., b.e.i. Abbasov E.M.)
İş A. Neftqazvermənin artırılması proseslərinin hidrodinamik modelləşdirilməsi (t.e.n., b.e.i. Abbasov E.M.).

2017-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Tətbiqi Riyaziyyat” şöbəsinin müdiri, f.-r.e.d., professor Qabil Qəribxan oğlu Əliyev Avropa Elmi-Sənaye Konsorsiumu tərəfindən “İsaak Nyuton” qızıl medalı ilə təltif olunub.

Daha ətraflı linkdə >>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan yeni yaşayış kompleksində tikinti işlərinə başlanılıb

Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki “Alimlər şəhərciyi”ndə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) əməkdaşları üçün kooperativ binanın tikilməsi məqsədilə akademiyaya məxsus torpaq sahəsində inşa ediləcək tikinti kompleksində layihələndirilmə işləri aparılıb. Eyni zamanda, mənzillərin AMEA-nın əməkdaşlarına sərfəli kredit şərtləri ilə təklif edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub.

AMEA-dan bildiriblər ki, dekabrın 18-də Saray qəsəbəsində alimlər üçün nəzərdə tutulan şəhərciyin ərazisində qazıntı işlərinə başlanılıb. AMEA-nın İşlər İdarəsinin müdiri Fətəli Abdullayev son illər akademiya əməkdaşlarının sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirildiyini söyləyib. AMEA-nın tarixində ilk dəfə tikiləcək yaşayış kompleksinin ən uğurlu layihələrdən biri olduğunu vurğulayıb. O, akademiyanın əməkdaşlarının sosial problemlərinin həllinin hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılacağını deyib. Qeyd edib ki, sosial-məişət və digər problemlərin həlli istiqamətində nəzərdə tutulan növbəti tədbirlərdən biri də AMEA-nın poliklinikasının açılmasıdır.

Layihənin rəhbəri Elçin Orucov bildirib ki, yeddi hektar sahədə ilkin olaraq iki, ümumilikdə isə 18 blokun tikilməsi nəzərdə tutulur. AMEA-nın əməkdaşlarının mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tikiləcək “Science City” yaşayış kompleksi ekoloji təmiz havası olan ərazidə yerləşir. Kompleksin həyətində və ətrafında böyük parklar salınacaq. Layihə rəhbəri qeyd edib ki, 1, 2 və 3 otaqlı mənzillərin müasir dizaynda və yüksək keyfiyyətlə tikilməsi planlaşdırılır.

Yaşayış kompleksində, həmçinin məktəb, uşaq bağçası, ictimai iaşə və sosial obyektlərin inşası nəzərdə tutulub.