E L A N

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində orta məktəb şagirdləri üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar keçirir.
Növbəti mühazirə mayın 18-i saat 15:00-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda akt zalında keçiriləcək.
Mühazirədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin aparıcı elmi işçi, riyaziyat üzrə fəlsəfə doktoru Eminağa Mirzağa oğlu Məmmədov “İki ardıcıllığın hədlərinin hasillərinin vasitəsi ilə düzəldilmiş cəmlərin qiymətləndirilməsi: Çebışev, Hölder, Minkovski bərabərsizlikləri və digər tətbiqləri” mövzusunun davamını çıxış edəcək.
Mühazirədə elmi-populyar üsullarla klassik bərabərsizliklər: Çebışev, Hölder, Minkovski və.s. araşdırılıb, müəyyən tətbiqlərinə baxılacaq.
Bu məqsədlə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu orta məktəb şagird və müəllimlərini, digər maraq göstərənləri seminarda iştirak etməyə dəvət edir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

17.05.2017-ci il tarixində saat 14.00 da “Tətbiqi riyaziyyat” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda t.e.namizədi Abbasov Elxan “Qazlift quyularının işinin inteqral modelləşdirilməsi ” mövzusunda çıxış edəcəkdir.
Baxılan məsələdə neftin qazlift üsulu ilə çıxarılması prosesinin inteqral modeli qurulur. Quyudibi təzyiqin dəyişməsinin xarakteri və həlqəvi fəzada təzyiq təyin olunur. Lay-quyu sisteminin dinamik əlaqəsindən asılı olaraq qazlift klapanı-nın qoyulma dərinliyi müəyyən olunur.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Çeva və Menelay teoremlərinin tətbiqi mövzusunda keçirilən seminar YouTube kanalımızda

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində orta məktəb şagirdləri üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar keçirir.
Gənc Riyaziyyatçılar Məktəbi Çeva və Menelay teoremlərinin tətbiqi mövzusunda seminar keçirib.
Seminarda Çeva və Menelay teoremlərinin tətbiqi ilə məsələlər həll olunub. Həll olunan məsələlərə mövzular bölməsində baxmaq olar . Linkə keçid edin: Məsələlər >>
Seminarı Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsi böyük elmi işçisi ,f.-r.e.n. İbrahim Məhərov aparıb. Keçirilən seminara AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun YouTube kanalından baxa bilərsiniz.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Diferensial tənliklər” şöbəsinin “İxtiyari qeyri-xətti lokal sönən Bresse sistemləri üçün həllin azalma tərtibləri” adlı seminarı keçirilib

“Diferensial tənliklər” şöbəsinin gənc alim və magistr tələbələri üçün “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” adlı növbəti seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin doktorantı Rzayeva Nigar Abuzər qızı “İxtiyari qeyri-xətti lokal sönən Bresse sistemləri üçün həllin azalma tərtibləri” adlı məruzə ilə çıxış edib.
Çıxışda hiperbolik tənliklər sistemi üçün Dirixle sərhəd şərtli qarışıq məsələ üzərində araşdırmalar aparılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

“Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin “Triqonometrik sistemlərin çəkili Morrey fəzasında bazislik xassəsi” mövzusunda seminarı keçiriləcəkdir.
17.05.2017-ci il tarixində saat 11:30-da “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin böyük elmi işçisi, r.ü.f.d. Əli Abbas oğlu Hüseynli “Triqonometrik sistemlərin çəkili Morrey fəzasında bazislik xassəsi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzə klassik triqonometrik və eksponensial sistemlərin çəkili Morrey fəzasında bazislik xassələrinin (tamlıq, minimallıq və bazis əmələgətirmə) tədqiqinə həsr olunub, burada çəki funksiyası olaraq qüvvət funksiyalarının hasili götürülür.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

17.05.2017-ci il tarixində saat 12:00-da ”Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin ”Oblastın bir hissəsində Makenhaupt çəkili p-Laplas tənliyinin həlli üçün Harnak bərabərsizliyi” mövzusunda növbəti seminarı keçiriləcəkdir.
Seminarda fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Sərvan Təhməz oğlu Hüseynov mövzu ilə bağlı məruzə edəcəkdir. Məruzə zamanı Makenhaupt çəkili p-Laplas tənliyinin mənfi olmayan həllərinə baxılacaq və bu həllər üçün Harnak bərabərsizliyi isbat olunacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.