“Lebeq fəzasında approksimasiya məsələləri” mövzusunda seminar keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Lebeq fəzasında approksimasiya məsələləri” mövzusunda məruzəsi dinlənilib.

Məruzədə Lebeq fəzasında bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Nadir  Süleymanovu 85 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirik!

Süleymanov Nadir Məmməd oğlu 15 dekabr 1932-ci ildə Ucar rayonunda Rəstəcə kəndində anadan olmuşdur. O, 1951-ci ildə 1 nömrəli Ucar şəhər orta məktəbini bitirmiş və 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsinin riyaziyyat şöbəsinə daxil olmuş, 1956-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1959-1962-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı (elmi rəhbəri: dünyada məşhur alim Qeorqiy Yevgenyeviç Şilov), 1975-1977-ci illərdə doktorantı olmuşdur.

1964-cü ildə “Diferensial operator tənliklər üçün yarımfəzada korrekt sərhəd məsələləri (01.01.02)” mövzusunda namizədlik, 1982-ci ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində “Evolyusion tənliklər üçün Viman-Valiron tipli qiymətləndirmələr və diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri (01.01.02)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1960-1965-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda elmi işçi, 1965-1970-ci illərdə isə baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1970-1984-cü illərdə BDU-nun Mexanika Riyaziyyat fakültəsinin funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının dosenti, 1984-1990-cı illərdə professoru, 1990-2000-ci illərdə Ehtiman nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri, 2012-ci ildən 2015-cı ilə kimi BDU-nun funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasında professor-məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir.

Qeyd edək ki, professor Nadir  Süleymanov 2013-cü ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

2009-cu ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür.

2012-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin nəşriyyatında onun “Ehtimal, tam funksiya və evolyusion tənliklər üçün Viman-Valiron tipli qiymətləndirmələr” adlı monoqrafiyası çap olunmuşdur.

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər, funksional analiz və ehtimal nəzəriyyəsi sahələri üzrə mütəxəssisdir. 80-dən çox elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın və bir kitabın müəllifidir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutun kollektivi Nadir müəllimi anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə təbrik edir, ona can sağlığı və gələcək elmi fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzulayır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun “525-ci qəzet”-də “Heydər Əliyevin həyat dərsləri” adlı məqaləsinin I hissəsi çap olunub

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov: “Hər insan tarixin zərrəsidir. Birisi haqqında xatirələrini vərəqlədikcə, nələrisə yada salıb ayrı-ayrı epizodları qələmə aldıqca, həmin şəxslə birgə onun yaşadığı dövrün ictimai mənzərəsini də canlandırmalı olursan. Bu xatirələrin tarixə nə qədər nüfuz edə bilməsi, gələcək nəsillər üçün hansı əhəmiyyəti daşıması isə şəxsiyyətin əhatəsindən, miqyasından asılıdır.

Elə adam var ki, onunla bağlı xatırladıqların, az sayda insan üçün maraq doğurar. Eləsi də var ki, hansısa xatirədə mühüm bir tarixi hadisənin əsas simalarından biri kimi görünür.

Amma elə insanlar da var, ömrü başdan-ayağa tarixdir. Xalqın tarixinin mühüm bir hissəsi məhz bu ömrün işığında yazılıb. Ona görə bu ömürdən xatırlanan, qələmə alınan hər bir an tarix işığının daha gur yanmasına, gələcək nəsillər üçün bu ömürdən öyrənilməli zəngin bir məxəzin formalaşmasına xidmət edir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev də ömrü böyük bir xalqın, dövlətin tarixinə çevrilmiş məhz belə şəxsiyyətlərdən idi. Milli dövlətçilik tariximizin iki mürəkkəb dövründə respublikaya rəhbərlik edən, ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinə nail olan, Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini təmin edən, Vətənin hər abadlıq nişanəsində nəcib izləri nəzərə çarpan bu böyük şəxsiyyət haqqında bütün müasirlərinin hansısa xatirələri var. Ulu öndərlə eyni zamanı paylaşmaq, belə dahi şəxsiyyəti həyatda görmək bu nəslin insanlarının payına düşmüş xoş bir qismətdir. Mənsə öz nəslimin o nümayəndələrindənəm ki, ümummilli liderin hökumət komandasının üzvü kimi onunla birbaşa ünsiyyət imkanlarım olub. Ulu öndərin etimadını qazanmışam, bu böyük dövlət adamının tapşırıqlarını yerinə yetirmişəm, onun şəxsiyyətinin əzəmətini, möhtəşəmliyini dərk etmişəm. Onunla çalışmaq böyük həyat məktəbi idi. Heydər Əliyevin hər kəlməsi, hər davranışı insan üçün mükəmməllik nümunəsi yaradırdı.

Yaddaşımda Onunla bağlı çox xatirələrim var. Düşünürəm ki, bu xatirələri qələmə almalıyam. Çünki onlar təkcə bir şəxsin ömür anları deyil, ümumilikdə, xalqın tarixinin ən dəyərli, işıqlı, parlaq səhifələridir”.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=91179#gsc.tab=0

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

15.12.2017-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Lebeq fəzasında approksimasiya məsələləri” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.

Məruzədə Lebeq fəzasında bəzi approksimasiya teoremləri müzakirə ediləcəkdir.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Dəyişən əmsallı Businesk tənliyi üçün dəqiq sərhəd idarəetməsi” mövzusunda seminarı keçirilib

Bu gün “Optimal İdarəetmə” şöbəsinin növbəti seminarı keçirildi. Seminarda AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun diferensial tənliklər şöbəsinin baş elmi işçisi, r.e.d., prof. Ziyatxan Seyfəddin oğlu Əliyev “Dəyişən əmsallı Businesk tənliyi üçün dəqiq sərhəd idarəetməsi” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə dəyişən fiziki parametrli Busineks tənliyi üçün dəqiq sərhəd idarəetməsi haqqında danışılıb. Zamanın ixtiyari anında xətti məsələnin dəqiq idarə olunması göstərilib. Tətbiq olunan əsas yanaşma uyğun xətti məsələnin spektral analizinə və momentlər üsuluna əsaslanır. Bundan başqa qeyri-xətti məsələnin lokal dəqiq idarə olunması müəyyənləşdirilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 110 illik yubileyinə həsr edilən tədbir keçirilib

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə  Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 110 illik yubileyinə həsr edilən tədbir keçirilib.

Öncə tədbir iştirakçıları akademik Əşrəf Hüseynovun II Fəxri Xiyabanda yerləşən məzarını ziyarət ediblər.

Tədbiri AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə giriş nitqi ilə açaraq akademik Əşrəf Hüseynovun mənalı ömür yolundan, elmi yaradıcılığından, müasir Azərbaycan riyaziyyat məktəbinin yaradıcılarından biri kimi fəaliyyətindən danışıb.

Akif Əlizadə ölkəmizin tarixində riyaziyyat üzrə üçüncü azərbaycanlı elmlər doktoru dərəcəsi almış akademik Əşrəf Hüseynovun riyaziyyatın “İnteqral tənliklər və onların tətbiqi” istiqamətində görkəmli mütəxəssis kimi tanındığını bildirib. Alimin əldə etdiyi fundamental nəticələrin inteqral tənliklər nəzəriyyəsində dönüş yaratdığını deyən AMEA rəhbəri bu istiqamətdəki tədqiqatlar sayəsində Azərbaycanda beynəlxalq miqyasda qəbul olunan qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklər məktəbinin yarandığını diqqətə çatdırıb.

Sonra tədbirdə Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov ölkəmizdə riyaziyyat elminin inkişafında, bu sahə üzrə kadrların yetişdirilməsində Əşrəf Hüseynovun əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Onun Azərbaycanda ilk riyaziyyatçı alimlərdən olduğunu deyən F.Qurbanov diqqətə çatdırıb ki, Əşrəf Hüseynovun rəhbərliyi ilə 30-dan çox fəlsəfə və elmlər doktorluq dissertasiyası müdafiə olunub.

Tədbirdə AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Nazim Məmmədovun “Akademik Əşrəf Hüseynovun elmi irsinin aktuallığı” mövzusunda məruzəsi dinlənilib.

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru, akademik Telman Əliyev “Akademik Əşrəf Hüseynov Azərbaycanda kibernetika elmi məktəbinin yaradıcısıdır” mövzulu məruzəylə çıxış edib.

Daha sonra tədbirdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor  Misir Mərdanov “Akademik Əşrəf Hüseynovun elmi-təşkilati fəaliyyəti” haqqında məruzə edib.

Professor Misir Mərdanov Akademik Əşrəf Hüseynovun Azərbaycanda Riyaziyyatçı elmi kadrların hazırlanmasında əməyini  xüsusi vurğulayıb. Qeyd edib ki, Əşrəf Hüseynov, hələ universitetin fizika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı olarkən istedadlı gənclərin SSRİ-nin paytaxtı Moskva şəhərində aspiranturada təhsil almaları üçün əlindən gələni əsirgəmir, onları özü ilə Moskvaya aparır, yataqxanada yerləşdirir, gələcək rəhbərləri ilə görüşdürür və öz tövsiyələrini verirdi. Təsadüfi deyil ki, o zaman Moskvada aspiranturada oxuyan Azərbaycanlılar ona “ATA” deyə müraciət edirdilər. Bu bir həqiqətdir ki, sonralar Azərbaycan elmində öz sözlərini demiş Abdulla Muxtarov, Bürhan Kərimov, Məcid Hüseynzadə, Hacıbəy Sultanov, Qoşqar Əhmədov, Teymur Eminzadə, Yühənnəs Seyidov, Qurban Cəlilov, Cəlal Allahverdiyev, Hacı Rəhimov, Kamal Şirinov, Vahab Ələkbərov, Qafar Əfəndiyev, Hacı Qulubəyov, Əlicavad Vahabov, Cahangir Qəhrəmanov və başqaları məhz Əşrəf Hüseynovun təşəbbüsü ilə Moskvada aspiranturada oxumuş, elmin zirvələrinə yüksələ bilmişdilər.

Misir Mərdanov bildirib ki, Azərbaycanda Riyaziyyat elminin banisi olmuş bu böyük insanın əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq və onun mənalı həyatı gələcək nəsillərə nümunə olacaqdır.

Yubiley tədbirində həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı, akademik Məhəmməd Mehdiyev, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktor müavini, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Vaqif Quliyev, BDU-nun Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının müdiri, professor Əli Əhmədov, Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Arif Fərzəliyev, Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, akademik Vaqif Abbasov alimlə bağlı xatirələrini bölüşublər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.