E L A N

17.05.2017-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında RMİ-nin “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri r.e.d. Vüqar Elman oğlu İsmayılov «Kəsilməz funksiyalar fəzasının cəbrlər cəmi şəklində göstəriliş məsələsi» mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə Hausdorff kompaktında təyin olunmuş həqiqi qiymətli kəsilməz funksiyalar fəzasının həmin fəzanın altcəbrləri cəmi şəklində göstəriliş məsələsi təhlil ediləcək, belə göstərilişin mümkünlüyü üçün zəruri və kafi şərtlər haqqında danışılacaqdır. Qeyd edək ki, cəm yalnız bir toplanandan ibarət olduqda məlum nəticə Marşal Stouna məxsusdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Ali riyaziyyat”  beşcildli dərs vəsaitinin birinci cildi çapdan çıxıb

Ali-riyaziyyat1Bu günlərdə Moskva şəhərində OOO “Prondo” nəşriyyatında AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Elmi–Texniki İnformasiya” şöbəsinin müdiri, pedaqoji elmlər doktoru, professor Ramiz Aslanovun, Nijnikov A.İ, Muxanova A.A., Muxanov S.A və AMEA RMİ “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent Toğrul Muradovun müəllifliyi ilə “Ali riyaziyyat” (məsələlər və misallar) beşcildliyin 5.1. cildi çapdan çıxmışdır. Vəsait ФГОС ВПО proqramına əsasən ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilmişdir (050100 – Pedaqoji təhsil üzrə, “Fizika və İnformatika”, “Texnologiya və İnformatika”, “İnformatika”).

Vəsaitə xətti cəbr və analitik həndəsə, limit və törəmə, birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabi və çoxdəyişənli funksiya  bölmələri daxildir. Dərs vəsaitindən “Keyfiyyətin idarəedilməsi”, “Metrologiya və standartlaşma” və “İnnovasiya” istiqamətlər üzrə də istifadə etmək olar.  Dərs vəsaitinə Rusiya Federasiyasının Əməkdər elm xadimi, Təhsil üzrə RF Prezidenti laureatı, professor A.G. Mordkoviç (Moskva Şəhər Pedaqoji Univ.) və professor M.V. Şamolin (M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti) rəy vermişlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

17.05.2017-ci il tarixində saat 12.00-da “Diferensial tənliklər” şöbəsinin növbəti seminarında Bakı Dövlət Universitetinin “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrasının dosenti Şakir Yusubov “Bəzi impuls təsirli hiperbolik sistemlər” mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək.
Məruzə geniş sinif dominant qarışıq törəməli, impuls təsirli, hamar olmayan əmsallı hiperbolik tənliklər üçün korrekt qoyuluşlu lokal və lokal olmayan sərhəd məsələlərinə həsr edilmişdir.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

”Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin ”Li qrupu və onun diferensial tənliklərə tətbiqi” mövzusunda seminarı keçirilib

”Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin növbəti seminarı keçirilmişdir. Seminarda şöbənin böyük elmi işçisi fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Elçin Musa oğlu Məmmədov ”Li qrupu və onun diferensial tənliklərə tətbiqi” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzə zamanı Li qrupu haqqında məlumat verilmiş və onun diferensial tənliklərə tətbiqi göstərilmişdir. Qrupun invariantının köməyi ilə xüsusi törəməli diferensial tənliyin adi diferensial tənliyə necə gətirilməsi müzakirə olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

15 may 2017-ci il tarixində saat 13.00-da “Diferensial tənliklər” şöbəsinin gənc alim və magistr tələbələri üçün “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” adlı növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin doktorantı Rzayeva Nigar Abuzər qızı “İxtiyari qeyri-xətti lokal sönən Bresse sistemləri üçün həllin azalma tərtibləri” adlı məruzə ilə çıxış edəcəkdir.
Çıxışda hiperbolik tənliklər sistemi üçün Dirixle sərhəd şərtli qarışıq məsələ üzərində araşdırmalar aparılacaq.
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“İki ardıcıllığın hədlərinin hasillərinin vasitəsi ilə düzəldilmiş cəmlərin qiymətləndirilməsi: Çebışev, Hölder, Minkovski bərabərsizlikləri və digər tətbiqləri” mövzusunda elmi-populyar mühazirə keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuAMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində orta məktəb şagirdləri üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar keçirir.
Növbəti mühazirədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin aparıcı elmi işçi, riyaziyat üzrə fəlsəfə doktoru Eminağa Mirzağa oğlu Məmmədov “İki ardıcıllığın hədlərinin hasillərinin vasitəsi ilə düzəldilmiş cəmlərin qiymətləndirilməsi: Çebışev, Hölder, Minkovski bərabərsizlikləri və digər tətbiqləri” mövzusunda çıxış edib.
Mühazirədə elmi-populyar üsullarla klassik bərabərsizliklər: Çebışev, Hölder, Minkovski və.s. araşdırılıb, müəyyən tətbiqlərinə baxılıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.