“Diferensial tənliklər” şöbəsinin 2017-ci il üçün yarımillik  fəaliyyəti

“Diferensial tənliklər ” şöbəsində 2017-ci ildə 1 mövzu üzrə 10 elmi iş yerinə yetirilir. 2017-ci ilin birinci yarımilində şöbədə ümumilikdə 30 məqalə çapa göndərilib və çap olunub, 8 tezis çap edilib.
Hesabat dövründə şöbənin əməkdaşları prof. Aqil Xanməmmədov və dos. Nigar Aslanova Ümuminstitut seminarında məruzə ilə çıxış ediblər. Həftənin üçüncü günləri saat 12.00 şöbədə Ə.B.Əliyevin rəhbərliyi altında “Differensial tənliklər nəzəriyyəsinin müasir problemləri” adlı elmi seminar fəaliyyət göstərir. Şöbənin bütün əməkdaşları, o cümlədən doktorant və dissertantları həmin seminarın işində iştirak etmişdir. Həftənin birinci günləri saat 13.30 şöbədə Ə.B.Əliyevin rəhbərliyi altında gənc tədqiqatçılar üçün “Differensial tənliklər və qeyri xətti analizin müasir problemləri” adlı elmi seminar fəaliyyət göstərir. Həmin seminarda adətən magistrlər, doktorantlar və arzu edən digər elmi işçilər iştirak edir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuİyulun 10-da Türkiyənin Ahi Evran Universitetində (Kırşehir) AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Sabir oğlu Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Morri tipli fəzalarda operatorlar və tətbiqləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb. Konfransda dünyanın 15 ölkəsindən – Azərbaycan, Rusiya, Yaponiya, Polşa, Hindistan, Tunis, İtaliya, Pakistan, İngiltərə, Qırğızıstan, Qazaxıstan, İran, Çexiya və s. 100-ə yaxın alim iştirak edir.
Beynəlxalq konfransın açılışında Ahi Evran Universitetin rektoru, professor Vatan Karakaya geniş çıxış edərək görkəmli alimin dünya riyaziyyat elmində öz yerini tapmış olduğunu, elmlə yanaşı, pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olduğunu, alimlər nəsli, böyük tələbə ordusu yetişdirdiyini diqqətə çatdırıb. Vaqif Quliyevin böyük hörmətə, nüfuza malik olduğunu deyən rektor vurğulayıb ki, O, təkcə görkəmli alim yox, həm də dəyərli ziyalıdır.
Konfransda Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin nəzdində S.M. Nikolski adına Riyaziyyat İnstitutunun direktoru professor Viktor Burenkov çıxış edərək alimin riyazi nəzəriyyə və tətbiqlərin ciddi problemlərin həllinə yönələn yüksək nəzəri səviyyəsi ilə fərqlənən əhəmiyyətli elmi tədqiqatlarının olduğunu, çoxşaxəli zəngin yaradıcılığı ilə riyaziyyat elminin inkişafında mühüm rol oynadığını, öz elmi məktəbini yaratdığını xüsusi qeyd edib.
Ankara Universitetinin professoru Ayhan Şerbetci OMTSA 2017 konfransının professor Vaqif Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunduğunu qeyd edib və bu cür tədbirlərin dövlətlər arası elmi əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə bir vasitəçi olduğunu diqqətə çatdırıb.
Açılışın sonunda rektor Vatan Karakaya professor Vaqif Quliyevə xatirə olaraq konfrans hədiyyəsi təqdim edib.
Bölmə iclaslarında öz işini davam etdirən Beynəlxalq elmi konfrans bu gün başa çatacaq.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kollektivi adından alimə möhkəm can sağlığı, elmi fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Web of Science” üzrə sertifikatlar təqdim olunub

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində AMEA Rəyasət Heyəti və “Thomson Reuters” agentliyinin Moskva və Kiyev nümayəndəlikləri tərəfindən AMEA-nın institut və təşkilatlarının əməkdaşlarına “Web of Science” məlumat platforması üzrə sertifikasiya proqramı keçirilib.
11-12 iyul 2017-ci il tarixlərdə keçirilən sertifikasiya proqramında AMEA-nın 20 elmi-tədqiqat müəssisəsindən məsul şəxslər iştirak edib.
Sonda “Web of Science” məlumat platforması üzrə sertifikasiya proqramında iştirak etmiş Akademiyanın institut və təşkilatlarının əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim olunub.
Sertifikatları iştirakçılara AMEA-nın akademik-katibi, institutun direktoru, akademik Rasim Əliquliyev təqdim edib.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun şöbə müdiri Aynurə Cəfərova keçirilən sertifikasiya proqramında iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşdur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Elmi–texniki informasiya şöbəsinin yarımillik fəaliyyət

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşlarının elmi işlərinin kataloquna 80 məqalənin kartları yerləşdirilib, o cümlədən yerli və xaricdə çap olunmuş məqalələr, tezislər, kitab və monografiya. Şöbəyə daxıl olmuş 8 dissertasiya (2 doktorluq və 6 namizədlik) avtoreferatları kataloqa yerləşdirilmişdir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Pifaqor teoremi

Pifaqor teoremi – Evklid həndəsəsində belə bir teorem: “Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun uzunluğunun kvadratı katetlərin uzunluqlarının kvadratları cəminə bərabərdir.” Burada, əlbəttə, fərz olunur ki, bütün tərəflər eyni vahidlə ölçülür. Pifaqor teoremi yalnız Evklid həndəsəsində doğrudur. Bu teorem Evklidin paralellik aksiomu ilə eynigüclüdür. Pifaqor teoremi isbatını Pifaqora (b.e.ə. VI əsr) aid edirlər. Lakin bu teorem bir fakt kimi ondan qabaq da məlum idi.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Pifaqor ədədləri

Pifaqor ədədləri x² + y² = z² tənliyini ödəyən natural ədədlərdən ibarət üçlükdür. Bu tənliyin bütün natural həlləri x = (a² – b²) · n ,  y=2abn , z = (a²+b²)· n düsturlarından alınır. Bnurada  a, b, n ixtiyari natural ədədlərdir (a > b ). Tam əmsallı çoxdəyişənli tənliklərin Natural ədədlər çoxluğunda həlli ilə qədim dövrün bir sıra riyaziyyatçıları: Pifaqor, Diofant və s. maraqlanmışlar. Bu cür tənlikləri çox vaxt Diofant tənlikləri adlandırırlar.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.