AMEA-da ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin illik hesabat iclası keçirilib

Fevralın 13-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) institut və təşkilatlarında fəaliyyət göstərən ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin 2017-ci il üçün hesabat iclası keçirilib. AMEA-nın Əsas binasının kiçik akt zalında keçirilən tədbir AMEA Rəyasət Heyəti aparatı İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsi tərəfindən təşkil olunub.

Tədbirdə çıxış edən İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyev akademiyanın hər bir institut və təşkilatında ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin yaradılmasının müxtəlif elm sahələri üzrə jurnalistlərin hazırlanması, ixtisaslaşması baxımından əhəmiyyətini qeyd edib.

İdarənin rəis müavini, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Ülviyyə Rzayeva AMEA-nın 40-dan artıq institut və təşkilatında ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin fəaliyyət göstərməsini elmin informasiya təminatının gücləndirilməsi, elmi-populyar jurnalistikanın inkişaf etdirilməsində mühüm amil olduğunu söyləyib. Akademiyada müvafiq elm sahələri üzrə böyük bir elmi jurnalist ordusunun formalaşdığını qeyd edən Ü.Rzayeva qələm sahiblərinin Azərbaycan elminin populyarlaşdırılması və təbliğində, dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırılmasında aparıcı rol oynadıqlarını bildirib. Hər bir institut və təşkilatın informasiya siyasətinin həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edən bu şöbələrdə görülən işlər haqqında illik hesabatların verilməsinin şöbənin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması və s. baxımdan əhəmiyyətini qeyd edib.

Sonra AMEA institutlarının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin rəhbərləri çıxış edərək hesabat ili ərzində görülən işlər haqqında geniş təqdimatla çıxış ediblər. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutundan fizika üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Cəfərova, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutundan Rasim Mahmudov, Neft-Kimya Prosesləri İnstitutundan texnika üzrə fəlsəfə doktoru Zaur Ağamalıyev, Folklor İnstitutundan filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Qaliboğlu, İqtisadiyyat İnstitutundan iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Mahir Zeynalov, AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Vüsalə Rafiqqızı və Etnoqrafiya İnstitutundan Pərviz Qasımov şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri, mətbu orqan və internet-mediada işıq üzü görən xəbərlərin satistik göstəriciləri, institutun veb-saytının idarə edilməsi və informasiya təminatı, sayta edilən müraciətlərin dinamikası, elmi müəssisənin təbliğinin sosial mediada aparılması sahəsində görülən işlər haqda məlumat veriblər.

Tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb, müzakirələr aparılıb. İdarə ilə ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələri arasında əlaqələrin, təşkilati işlərin yüksək səviyyədə qurulması üçün elmi bölmələr üzrə bir məsul şəxsin təyin olunması məsələsinə baxılıb, müvafiq qərarlar verilib.

Mənbə: www.science.az

E L A N

Hörmətli seminar iştirakçıları, 14 fevral  saat 10:00-da keçirilməsi nəzərdə tutulan  Ümuminstitut seminarı təxirə salınmışdır. Növbəti seminar 21 fevral tarixində keçiriləcək.

Seminarda “Funksional analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, professor Qurbanov Vəli Məhərrəm oğlu “Diferensial operatorların məxsusi funksiyaları üzrə spektral ayrılışların yığılması” mövzusunda məruzə edəcək.

Məruzədə matris əmsallı dördüncü (üçüncü) tərtib adi diferensial operatorun məxsusi funksiyalar sistemi üzrə ortoqonal ayrılışların parçada mütləq və müntəzəm yığılması və müntəzəm yığılma sürətinin qiymətləndirilməsi haqqında məlumat vermək nəzərdə tutulur.

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı kimdir?

– Məhəmməd ağa Şahtaxtlı (1846-1931) kimdir?

Əlifba islahatı sahəsində Mirzə Fətəli Axundovun məsləkdaşlarından Biridir. O, Şərqdə əlifba islahatı tarixində ilk kitabı – “Təkmilləşmiş müsəlman əlifbeyi”ni 1879-cu ildə Tiflisdə nəşr etdirmişdi.

Şaxtaxtlı (Şaxtaxinski) Məhəmməd ağa Məhəmməd Tağı Sultan oğlu Naxçıvanın Şaxtaxtı kəndində anadan olmuşdur. Naxçıvan şəhər məktəbini və Tiflis klassik kişi gimnaziyasını (1863) bitirdikdən sonra, Peterburqda müstəqil yolla alman dilini öyrənmişdir. Leypsiq universitetinin fəlsəfə, tarix və hüquq fakültəsini bitirmişdir (1869). 1873-1875-ci illərdə Parisdə Şərq dilləri məktəbində mühazirələr dinləmiş, fransız dilini öyrənmişdir. Azərbaycan, rus, alman, fransız, ingilis, ərəb, türk və fars dillərində ədəbi, elmi əsərlər yazmışdır.

1907-ci ildə İrəvan quberniyasından II Dövlət Dumasına deputat seçilmiş, duma bağlandıqdan sonra “Rossiya” (Peterburq) qəzeti redaksiyasında işləmişdir. 1908-1918-ci illərdə, əsasən, xaricdə (xüsusilə Türkiyə, İran və İraqda) yaşamışdır. 1919-cu ildə vətənə qayıtmış, Bakı Universitetinin yaradılmasında fəal iştirak etmişdir.

Məhəmməd ağa Şaxtaxtlı öz dövrünün geniş dünya görüşünə və yüksək intellektə malik görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Elmi fəaliyyətə Almaniyada Şərq tarixinə dair tədqiqatları ilə başlamış, Beynəlxalq Fonetika Cəmiyyəti (1899), Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinin (1903) həqiqi üzvü seçilmiş, Bakı Universitetinin professoru (1920) olmuşdur.

Azərbaycan mətbuatının inkişafında da onun müstəsna xidmətləri vardır. O, bir müddət “Moskovskiye vedomosti” qəzetinin əməkdaşı və İstanbulda xüsusi müxbiri işləmiş, 1891-1893-cü illərdə “Kaspi” qəzetinin müvəqqəti redaktoru olmuşdur. 1898-ci ildə Azərbaycan dilində “Tiflis” adlı qəzet çıxarmağa çalışmış, lakin çar senzurası buna icazə verməmişdir. O, yenidən Avropaya getmiş, 1902-ci ildə Parisdə yaşamışdır. Fransa kollecində və Ali təcrübə təhsil məktəbində Şərq dillərindən dərs demişdir. Sorbonna universitetində professor P.Passinin rəhbərliyi ilə fonetika sahəsində tədqiqat aparmış, Fransa Maarif Nazirliyinin fəxri diplomunu (1901) almışdır. 1902-ci ildə o, Tiflisdə mətbəə açmışdır. Bu, Azərbaycanın mətbuat tarixində silinməz iz qoymuş “Qeyrət” mətbəəsi idi. 1903-cü ildən o, “Şərqi-Rus” qəzetinin nəşrinə başlamışdır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə vətənə qayıtmış Bakı Universitetində Şərq dilləri və ədəbiyyatından mühazirələr oxumuşdur.

Mənbə: Misir Mərdanov. Azərbaycanın təhsil tarixi. “Təhsil” nəşriyyatı, 2011-ci il. Bakı, I cild, 295 s.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Kantoroviç operatorunun Lebeq fəzalarında bəzi qiymətləndirmələri” mövzusunda seminar keçirilib

Bu gün “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilib. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Kantoroviç operatorunun Lebeq fəzalarında bəzi qiymətləndirmələri” mövzusunda məruzəsi olub.

Məruzədə Kantoroviç operatorunun Lebeq fəzalarında maksimal funksiya vasitəsi ilə bəzi qiymətləndirmələri müzakirə edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Bu gün mexanika sahəsində tanınmış alim, AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Əmənzadənin doğum günüdür

yusifamanzada

Yusif Əmən oğlu Əmənzadə 1914-cü il fevralın 8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Neft-mədən fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Yusif Əmən oğlu Əmənzadə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) neft-mədən fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin institutda assistentlikdən kafedra müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Bu illər ərzində Y.Ə. Əmənzadə elmlər namizədi və elmlər doktoru dərəcələrini almışdır.
1959-cu ildən ömrünün axırına qədər Bakı Dövlət Universitetində “Nəzəri mexanika” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə Y.Ə. Əmənzadə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1972-ci ildə SSRİ-nin “Mexanika” üzrə Milli komitəsinin üzvü olmuşdur.

Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetində deformasiya olunan bərk cisim mexanikasının əsasını Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Yusif Əmənzadə qoymuşdur. Əmənzadənin elmi marağı əsasən hissə-hissə bircins elastiki mühitdə gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi və elastiklik nəzəriyyəsinin kontakt məsələləri ətrafında toplanmışdır. Bu sahədə onun tərəfindən əsaslı nəticələr alınmış, yeni həll üsülları tapılmış və bu məsələlərin ədədi həlli verilmişdir.

Yusif Əmənzadə N.İ. Musxelişvili və D.İ. Şermanla birlikdə məsələlərin həlli prosesində xətti cəbri tənliklərin sonsuz sistemlərinin kvazitəkrarlanmasını sübut edən ilk Azərbaycanlı alim olmuşdur. Onun tərəfindən boşluğa malik tirin əyilmə mərkəzinin koordinatları bir burulma funksiyası vasitəsi ilə verilmişdir. Boşluğa malik yarımmüstəviyə ştampın təsiri məsələsi onun tərəfindən qoyulmuş və həll edilmişdir. O, sonlu mühitdə çat məsələsinin analitik həlli üsulunu vermiş və laylı müxtəlif cinsli elastiki cisimlər üçün analitik həll üsulunu inkişaf etdirmişdir. Onun axırıncı tətqiqatları elastiki örtüklərin variasiya üsulu ilə həllinə həsr edilmişdir.

AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Əmənzadə “Elastiklik nəzəriyyəsi” (rus və ingilis dillərində), “Nazik elastik örtüklər nəzəriyyəsi üzrə ümumi kurs”, “Elastiklik nəzəriyyəsinin hamarlılıq məsələsi” dərsliklərinin müəllifi və həmçinin “SSRİ-də elastik­lik nəzəriyyəsinin əlaqə məsələrinin həlli” monoqrafiyasının həmmüəllifi olmuşdur. O, 150-dan çox elmi məqalə çap etdirmişdir. Alim 40-dan çox elmlər namizədi və 5 elmlər doktoru yetişdirmişdir.

AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Əmənzadə 1982-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəhbərliyi və kollektivi  mexanika sahəsində tanınmış alim  Yusif Əmənzadənin xatirəsini daim dərin hörmətlə anır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Hiperbolik tip tənlik üçün tərs məsələlərin ədədi həlli” mövzusunda seminar keçirilib

Bu gün Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçirilib. Seminarda AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov “Hiperbolik tip tənlik üçün tərs məsələlərin ədədi həlli” mövzusunda çıxış edib.

Məruzədə sağ tərəfdə naməlum əmsallı hiperbolik tip tənlik üçün tərs məsələlərə baxılıb. Məsələlərin ədədi həlli üçün düz xətlər üsuluna əsaslanan yanaşma təklif olunub. İlkin məsələ naməlum parametrli adi diferensial tənliklər sisteminə gətirilib. Bu sistemi həll etmək üçün qovma üsuluna analoji üsul təklif olunub.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.