AMEA Xəbərləri, riyaziyyat buraxılışı jurnalının yarımillik hesabatı

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, fizika-texnika və riyaziyyat elmləri bölməsi, riyaziyyat buraxılışı” jurnalının onlayn saytı (sayt- www.trans.imm.az; e-mail-transactions@imm.az) hər gün yenilənir, çap olunan məqalələr saytda öz yerini tutur, mütəmadi olaraq jurnalın redaksiya heyətinin üzvləri ilə yaxından əlaqə saxlanılaraq elektron poçt ünvanlarına göndərilən məqalələrin oxunmasında və düzgün rəylərin alınmasında yaxından iştirakları təşkil olunur. Bu il jurnalın bir buraxılışı (37 (1), 2017-iyun) çap olunmuş və saytda yerləşdirilmişdir. Növbəti buraxılışının çapı üçün işlər davam etdirilir.
Jurnal MathSciNet, Math-Net.Ru kimi beynəlxalq agentliyə qoşulub.
Xarici ölkə müəllifləri ilə mütəmadi əlaqələr saxlanılır və jurnalın Scopus, Thomson Reuters kimi beynəlxalq agentliklərdə öz yerini tapması istiqamətində işlər aparılır. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“ Funksional analiz” şöbəsinin yarımillik fəaliyyəti

2017-cı ildə şöbədə plana əsasən təsdiq olunmuş “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi” və “Diferensial operatorların spektral analizi” mövzuları üzrə 18 iş aparılır.

Şöbənin əməkdaşları professorlar S.S.Mirzəyev, İ.M.Nəbiyev müdafiə şurasının və H.İ.Aslanov, H.M.Hüseynov, V.M.Qurbanov, S.Ə.Əliyev Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat üzrə Ekspert şurasının üzvləridirlər.
Şöbə əməkdaşlarının bir çoxu müxtəlif jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Professor H.İ.Aslanov Gəncə Dövlət Universitetində Yekun Ali Attestasiya Komissiyasının sədridir. Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Səthin düzxətli doğuranı

Səthin düzxətli doğuranı hərəkəti nəticəsində verilmiş səthi əmələ gətirən düz xəttdir. Bu cür səthi xətli səth adlandırırlar. Məsələn, birörtüklü hiperboloiddə və hiperbolik paraboloiddə səthin iki ailədüzxətli doğuranı yerləşir və səthin hər bir nöqtəsindən iki düzxətli doğuranı keçir. Bu doğuranların hər biri bir ailəyə aiddir.
Konusda, silindrdə, müstəvidə də düzxətli doğuranı var. Səthin düzxətli doğuranı tamamilə həmin səthin üzərində yerləşir.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri jurnalının 43-cü cildi

2017-ci ilin birinci yarısında AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri jurnalının 43-cü cildinin 1-ci nömrəsi çapdan çıxmışdır. Bu nömrədə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Çindən olan olan müəlliflərin 10 məqaləsi dərc edilmişdir. Daha ətraflı >>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcək

07 iyul 2017-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Rəna Eldar qızı Kərbəlayevanın “Çox dəstə dəyişənli parametrli, funksional fəzalar üçün daxilolma teoremləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında və Natiq Səməndər oğlu Rzayevin “Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalarının müdafiələri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim olunan dissertasiyaların avtoreferatları ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin: http://www.imm.az/exp/dissertasiyalarin-avtoreferatlari/

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın professoru üzrə seçkilərin nəticələri bəlli oldu

AMEA Rəyasət Heyətinin 5 iyul 2017-ci il tarixli iclasında AMEA-nın professoru üzrə seçkilər keçirilib. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Funksiyalar nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri, r.e.d Vüqar İsmayılıov və “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi , r.e.d Rövşən Bəndəliyev AMEA-nın professoru seçiliblər.
Hər iki alimi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kollektivi adından təbrik edir, can sağlığı və elmi fəaliyyətlərində uğurlar  arzu edirik.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.