E L A N

09.02.2018-ci il saat 11:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda şöbənin elmi işçisi Aynur Nizami qızı Məmmədovanın “Kantoroviç operatorunun Lebeq fəzalarında bəzi qiymətləndirmələri” mövzusunda məruzəsi olacaq.

Məruzədə Kantoroviç operatorunun Lebeq fəzalarında maksimal funksiya vasitəsi ilə bəzi qiymətləndirmələri müzakirə ediləcək.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Səth üzrə bir sinif hipersinqulyar nüvəli inteqral tənliklər üçün kollokasiya üsulunun əsaslandırılması” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Ümuminstitut seminarında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının dosenti Xəlilov Elnur Həsən oğlu “Səth üzrə bir sinif hipersinqulyar nüvəli inteqral tənliklər üçün kollokasiya üsulunun əsaslandırılması” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə səth üzrə bir sinif hipersinqulyar nüvəli inteqral tənliklər üçün kollokasiya üsulunun əsaslandırılması verilib. Daha ətrafl>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Abbasqulu ağa Bakıxanov kimdir?

– Abbasqulu ağa Bakıxanov kimdir?

-O, Bakı yaxınlığındakı Xilə (indiki Əmircan) kəndində 1794-cü ildə anadan olmuşdur. Bakı xanı II Mirzə Məmmədin oğludur. Atası 1784-1791-ci illərdə Bakının xanı olub. Fars və ərəb dillərini, klassik ədəbiyyat, ilahiyyatı dərindən bilirdi.

Əlahiddə Qafqaz korpusunda hərbi qullağa girmiş (1820), rus dilinə yaxşı yiyələndikdən sonra baş komandanın dəftərxanasına Şərq dilləri üzrə mütərcim təyin olunmuş (1822), rus ordusunda polkov (1842) rütbəsinədək yüksəlmişdi. 1826-1829-cu illərdə Rusiyanın İran və Türkiyə ilə müharibələrində, Türkmənçayda Rusiya-İran sülh danışıqlarında iştirak etmişdi. Bakıxanovun fars dilində yazılmış “Gülüstani-İrəm” (1841) əsəri Azərbaycan tarixşünaslığının inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Əsər Azərbaycan və Dağıstan tarixinin qədim romanlardan 1813-cü ilədək dövrünü əhatə edir. “Gülüstani-İrəm”də Qafqaz Albaniyası, Babək hərəkatı, Şirvanşahlar dövləti, monqol hücumları, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri, Azərbaycan xanlıqları, onların Rusiyaya birləşdirilməsi və s. haqqında məlumat verir.

– Qafqazda ilk müsəlman məktəbləri harada açılıb?

-Tiflisdə 1848-ci ildə ilk müsəlman məktəbi olan Əliyyə (şiə) və 1849-cu ildə “Öməriyyə” (sünnü) açılıb.

Mənbə: Misir Mərdanov. Azərbaycanın təhsil tarixi. “Təhsil” nəşriyyatı, 2011-ci il. Bakı, I cild, 295 s.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

08.02.2018-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcək. Seminarda AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, r.ü.f.d., dos. Anar Rəhimov “Hiperbolik tip tənlik üçün tərs məsələlərin ədədi həlli” mövzusunda məruzə edəcək.

Məruzədə sağ tərəfdə naməlum əmsallı hiperbolik tip tənlik üçün tərs məsələlərə baxılacaq. Məsələlərin ədədi həlli üçün düz xətlər üsuluna əsaslanan yanaşma təklif olunur. İlkin məsələ naməlum parametrli adi diferensial tənliklər sisteminə gətirilir. Bu sistemi həll etmək üçün qovma üsuluna analoji üsul təklif olunur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

XIX əsrin altmışıncı illərində hansı məqsədlə şəhər məktəbləri yarandı?

– XIX əsrin altmışıncı illərində hansı məqsədlə şəhər məktəbləri yarandı?

-“Bütün təbəqələrdən olanların uşaqlarına ibtidai, əqli və dini-əxlaqi təhsil vermək” üçün bu məktəblər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qəza məktəblərinin bazasında formalaşdırıldı. Şuşa (1874), Şamaxı (1874), Nuxa (Şəki) (1877), Naxçıvan (1879), Yelizavetopol (Gəncə) (1884) və Zakatalada (1886) şəhər məktəbləri yaradıldı.

Şəhər məktəblərinin bir, iki, üç və ya dörd sinifli olması nəzərdə tutulurdu. Təhsil müddəti isə 6 il idi. Bu məktəblər quruluşuna görə Rusiyanın şəhər məktəblərinə bənzəyirdi. Sosial vəziyyətindən və milliyətindən asılı olmayaraq, 7 yaşı tamam olmuş hər bir uşaq şəhər məktəbinə qəbul olunurdu.

– 1895-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda neçə şəhər məktəbi var idi və bu məktəblərdə neçə şagird oxuyurdu?

-1895-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda 7 şəhər məktəbi var idi və bu məktəblərdə cəmi 1227 şagird təhsil alırdı.

Mənbə: Misir Mərdanov. Azərbaycanın təhsil tarixi. “Təhsil” nəşriyyatı, 2011-ci il. Bakı, I cild, 295 s.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 01.111 dissertasiya şurasının iclası olub. İclasda Cavanşir Cavad oğlu Həsənovun “Çoxölçülü harmonik analizin və b-harmonik analizin inteqral operatorlarının ümumiləşmiş morri fəzalarında məhdudluğu və onların bəzi tətbiqləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçirilib. Dissertasiyada alınmış nəticələr 35 işdə öz əksini tapıb.
Dissertasiya işi Dissertasiya Şurasının müsbət rəyini alıb.

Sonra iclasda Nailə Namazovanın dissertasiya işinə kuratorların, Aysel İmanova və Arzu Səfərovanın dissertasiya işinə rəsmi opponentlərin və aparıcı təşkilatın təyini məsələlərinə baxılıb və təsdiq edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.