E L A N

16.11.2017-ci il saat 10:30-da «Optimal İdarəetmə» şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi f-r.e.d Telman Məlikov “Sadə variyasiya məsələsində Veyerştras variyasiyası və Veyerştras şərti” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzə Veyerştras düsturu və kafi şərtlər haqqındadır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun “525-ci qəzet”-də  “Akademik Əşrəf Hüseynov” adlı məqaləsi çap olunub

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov: “Ölkəmizin elmi ictimaiyyəti müasir Azərbaycan riyaziyyat məktəbinin yaradıcılarından biri, böyük elm və təhsil təşkilatçısı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf İskəndər oğlu Hüseynovun anadan olmasının 110 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır.

Onun tələbələrindən biri kimi hörmətli müəllimimin əziz xatirəsini bir daha yad etmək və “525-ci qəzet”in oxucularına bu böyük ziyalının həyatının bəzi məqamları haqqında məlumat verməyi özümə borc bildim.

Akademik Əşrəf Hüseynov Azərbaycan müəllimlərinin və şagirdlərinin yaxın dostu idi, o, tez-tez məktəblərdə olur, valideynlər, müəllimlər və şagirdlərlə görüşür, istedadlı gənclərin vaxtında aşkar olunması, onlara vaxtında xüsusi diqqət yetirilməsi məsələsini vacib hesab edirdi. O dövrdə riyaziyyat üzrə şagirdlər arasında keçirilən olimpiadalar Əşrəf Hüseynovun daim diqqət mərkəzində idi.

Düşünürəm ki, Azərbaycanda Riyaziyyat elminin banisi olmuş bu böyük insanın əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaq və onun mənalı həyatı gələcək nəsillərə nümunə olacaq.”

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin: https://525.az/site/?name=xeber&news_id=89507#gsc.tab=0

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Funksional analiz” şöbəsinin illik fəaliyyəti

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “ Funksional analiz ” şöbəsində 2017-ci ildə plana əsasən təsdiq olunmuş “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi” və “Diferensial operatorların spektral analizi” mövzuları üzrə 17 iş aparılıb.

Mövzu: “Operatorlar cəbri və ehtimal nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin tədqiqi”
İş: “Immiqrasiyalı şaxələnən stoxastik proseslər üçün limit teoremləri” İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i. S.Ə.Əliyev;

İş: “ Hilbert fəzalarında çoxparametrli operatorlar sistemi üçün məxsusi və qoşma vektorların mötərizəli ayrılması”. İcraçı: f-r.e.n., a.e.i. A.N.Cəbrayılova;

İş: “ Rezolventanın artımı və Banax fəzasında operatorlar siniflərinin xassələri” İcraçı: b.e.i.   Q.Vahabov;

İş:  “Bir  tərtibli  avtoreqresiya prosesi ilə ifadə olunmuş təsadüfi dolaşma üçün limit teoremləri. ” İcraçı: f-r.e.n., a.e.i.   İ.A.İbadova;

İş: “Təsadüfi dolaşmalar üçün xətti və qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin tədqiqi.”
İcraçı: f.r.e.n, b. e.i. V.S.Xəlilov;

Mövzu: “Diferensial operatorların spektral analizi ”

İş: “Operator-diferensial tənliklər və onlarla bağlı bəzi spektral məsələlər” İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i. S.S.Mirzəyev;

İş: “ Yüksək tərtibli operator tənliklərin spektrinin diskretliyinin tedqiqi ” İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i. H.İ.Aslanov;

İş: “ Qeyri-lokal Dirak operatoru üçün tərs məsələnin tədqiqi.”  İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   H.M.Hüseynov;

İş: “ Üçüncu tərtib diferensial operatorların məxsusi funksiyaları üzrə ayrılışların yığılması”   İcraçı: f-r.e.d., prof., baş.e.i.   V.M.Qurbanov;

İş: “Sərhəd şərtində spektral parametr  olan diffuziya operatorunun bərpası ”  İcraçı: f-r.e.d., baş.e.i.   İ.M.Nəbiyev;

İş: “Bir sinif tərs parabolik operator-diferensial tənliklər üçün başlanğıc şərtsiz məsələ” İcraçı: f.-r.e.n., baş.e.i. A.R.Əliyev;

İş: “Bir sinif ikinci tərtib xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunanlığının araşdırılması.” İcraçı: e.i. İ.C.Cəfərov;

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

 

Amerikalı alimlər isitmə və soyutma funksiyalarına malik parça hazırlayıblar

ABŞ-ın Stenford Universitetinin laboratoriyasının alimləri tərəfindən hazırlanmış yeni material insanı soyuq havada isitmə, isti havada isə sərinləşdirmə qabiliyyətinə malikdir. Unikal iki qatdan ibarət olan parça geyimlərin hazırlanması ilə yanaşı, yüksək texnologiyalar sahəsində də istifadə edilə bilər.

Sputnik.fm saytının məlumatına görə, materialın hazırlanmasında xüsusi komponentlərdən istifadə edilib. Belə ki, daxili qatı nanoməsaməli polietilendən hazırlanan material temperatur artdıqda insan bədəninin istiliyini xaric edir. Sözügedən materialın xarici qatı isə şüalanma əmsalı aşağı olan mis tozlanmasından hazırlanıb. Bu texnologiya sayəsində parça soyuq hava şəraitində istiliyi udaraq özündə mühafizə edir. Bununla yanaşı, parça hava və buxar buraxaraq dəriyə sərinlik verir.

Alimlər bu materialı təcrübədən keçirmək niyyətindədirlər. Güman olunur ki, materialdan yaz-payız geyimlərinin və dəyişkən temperaturda işləyən texnika üçün qoruyucu örtüklərin hazırlanmasında istifadə ediləcək.

Elmi şuranın  iclası keçiriləcək

15.11.2017-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın iclası keçiriləcək. İclasda aşagıdakı məsələlər müzakirə olunacaq:

  1. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2017-ci il üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında şöbələrin illik hesabatları:
  • “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsi;
  • “Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsi;
  • “Hesablama riyaziyyatı və informatika” şöbəsi;

2. “Diferensial tənliklər” şöbəsinin böyük elmi işçisi r.ü.f.d. Arzu Qəmbər qızı Əliyevaya 1211.01- Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dosent elmi adın verilməsi haqqında.

3. Cari məsələ (Köməkçi şöbələrin hesabatı; “EXPO-2025 Bakı” layihəsi üzrə təkliflərin irəli sürülməsi; İxtisaslar üzrə doktorluq imtahan komissiyasının təsdiqi ).

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Geologiya və Geofizika İnstitutunun alimləri sənaye tullantılarından gübrə əldə ediblər

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunun bir qrup alimi faydalı qazıntı və sənaye tullantılarından səmərəli istifadə etməklə gübrə əldə olunması üçün yeni texnoloji üsul üzərində tədqiqatlar apararaq uğurlu nəticə əldə edib.

İnstitutdan bildirilib ki, dağ-mədən işlərində üzə çıxan tullantılardakı təbii mineral birləşmələr neft sənayesinin tullantılarındakı birləşmələrə əlavə edilib və nəticədə əldə olunan gübrə kənd təsərrüfatında istifadəyə yararlı hala gətirilib. Tədqiqatlara rəhbərlik edən institutun geoekologiya şöbəsinin baş elmi işçisi, texnika elmləri doktoru, professor Mirəli Alosmanovun sözlərinə görə, nəzərdə tutulan gübrənin hazırlanması üçün azot, fosfor və kalium lazımdır ki, bunlar da həmin sənaye tullantılarından əldə edilir.

Əldə olunmuş nəticə AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda təcrübədən keçirilib və hazırda Yüksək Texnologiyalar Parkında qurğuda testdən keçirilməyə hazırlanır.

Mənbə: https://azertag.az