E L A N

05.07.2017-ci il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Neftqaz Elmi Tədqiqat Layihə İnstitunun” elmi işçisi dos. Abbasov Elxan “Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modelləşdirilməsi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral modeli qurulmuş və alınmış əlaqəli tənliklərin həll üsulu işlənilmişdir. Bunun əsasında isə qazın vurulma rejimi və tempi, həmçinin bütün vurulma periodu ərzində vurulan qazın həcmi müəyyən edilmişdir.
Laya vurulan qazda təzyiq paylanması sahəsi nəzərə alınır.
İşdə alınmış analitik ifadə anbara qazın vurulma tempini lay-quyu sisteminin parametrlərindən asılı olaraq müəyyən etməyə imkan verir ki, bunun da elmi və praktik əhəmiyyəti vardır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Ptolomey Klavdi

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuPtolomey Klavdi (87-165) Qədim Yunan alimi, dünyanın Geosentrik sisteminin banisidir. Ptolomey haqqında bioqrafik məlumat çox azdır. Məlumdur ki, Ptolomey ömrünün çox hissəsini İskəndəriyyədə keçirmiş, burada astronomik müşahidələr aparmışdır.
Əsərləri astronomiyanın, coğrafiyanın və optikanın inkişafına
böyük təsir göstərmişdir. Ən mühüm əsəri 13 kitabdan ibarət “Almagest”dir (Böyük Toplu). Birinci kitabda düzxətli və sferik triqonometriya, bir də Ptolomey teoremi şərh edilmişdir. Əsər bu sahədə bizə gəlib çatan ən qədim yunan mənbəi olub N. Kopernikin “Göy Sferasının dolanması haqqında” əsərinədək bütün astronomik biliklərin şərhinə aid əvəzedilməz mənbə idi.

Dənizçilikdə və coğrafi koordinatların təyinində Ptolomey daha böyük rolu olmuşdur. O, π ədədinin təqribi qiymətini hesablamış, sinuslar cədvəlini tərtib etmişdir. Bu, uzun müddət üçbucağa aid məsələlərin həllində yeganə mənbə idi.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

07 iyul 2017-ci il tarixində saat 16:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Natiq Səməndər oğlu Rzayevin “Dartılma-sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tir və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı və eninə rəqsləri” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalarının müdafiələri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatına baxmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin: http://www.imm.az/avtoref/2017/07.07.2017_Natiq_Rzayev.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Hilbert David

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuHilbert David (1862-1943) Böyük alman riyaziyyatçısıdır. David Hilbert riyaziyyatın ən müxtəlif sahələrindəki fundamental işlərinə görə dünya şöhrəti qazanmışdır. 1900-cü ildə onu riyaziyyatçıların Parisdə keçirilən ikinci konqresinə dəvət etdilər. Konqres ərəfəsində o, qısa müddətdə böyük cəsarətlə Evklid həndəsəsinin aksiomatikasını yenidən qurdu. Hilbertin Evklid həndəsəsi üçün təklif etdiyi aksiomatika nöqsansız idi. Bundan başqa o, növbəti əsrdə riyaziyyatın inkişafını müəyyənləşdirən problemləri alimlərin diqqətinə çatdırmağı qərara aldı.
Hilbertin 23 problemi arasında konkret məsələlərlə yanaşı, riyaziyyatın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən ümumi məsələlər də var idi.
Hilbertin problemlərindən yalnız biri (III problem) orta məktəb həndəsəsinə aid idi.
Hilbertin diqqətini o cəlb etdi ki, üçbucağın sahəsini hesablayanda limit anlayışına ehtiyac yoxdur, üçbucaqlı piramidanın həcmini hesablamaq üçün limitsiz keçinmək olmur.
Buna 1900-cu ildə M.Den cavab verdi. O Hilbertin üçüncü problemini həll edərək isbat etdi ki, eyniböyüklükdə olan kub və düzgün tetraedr eynitərkibli deyil, yəni çoxüzlülərin həcmi nəzəriyyəsini qurmaq üçün limitsiz keçinmək mümkün deyil. (bax: eyni böyüklükdə və eynitərkibli fiqurlar).
Konqresdən sonra alimin diqqətini riyazi analiz cəlb edir və burada o, həmişəki kimi, heyrətamiz yanaşma nümayiş etdirir. Onun fikrincə funksiyalar sonsuz ölçülü fəzanın nöqtələridir. Analitik nəticələr sırf həndəsi dildə alınır.
O, ədədlər nəzəriyyəsi sahəsində Varinqin məşhur problemini həll edir, isbat edir ki, istənilən natural ədədi ədədlərin qüvvətləri cəmi kimi göstərmək olar: İstənilən natural ədədi dörd kvadratın, doqquz kubun, on doqquz dördüncü dərəcənin və s. cəmi kimi göstərmək olar.
Hilbertin işlədiyi universitet XX əsrin birinci qərinəsində
( 1/3 – də) dünya riyazi fikrinin böyük mərkəzlərindən biri olmuşdur.

Mənbə: M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, “Radius nəşriyyatı”, 296 səh.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına qəbul olmuş bakalavrların nəzərinə!

2017/2018-ci tədris ili üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına qəbul olmuş bakalavrlar AMEA-da qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

– şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti;

– bakalavr diplomunun əsli və surəti (cari ilin məzunları üçün bakalavr kursunu tam başa vurması haqqında ali təhsil müəssisəsindən arayış);

– 4 ədəd fotoşəkil (3×4 sm).

Magistraturaya qəbul olmuş bakalavrların qeydiyyatı 2017-ci il iyun ayının 29-dan iyul ayının 10-dək (şənbə və bazar günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00-dək AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və Təhsil İdarəsinin Magistratura şöbəsində (Hüseyn Cavid pr., 115, I mərtəbə,otaq 150) aparılacaqdır.

Qeydiyyatdan keçməyən bakalavrlar qəbul olunanların siyahısından xaric ediləcəklər.

Əlaqə nömrələri: (+994 12) 537 23 97, 539 20 35.

Mənbə: www.science.gov.az

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

07 iyul 2017-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Rəna Eldar qızı Kərbəlayevanın “Çox dəstə dəyişənli parametrli, funksional fəzalar üçün daxilolma teoremləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında  riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatına baxmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin: http://www.imm.az/avtoref/2017/07.07.2017_Rena_Kerbalaeva.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.