“C0(Ω) fəzasının dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasında sıxliğı və Kolmoqorov-Riss teoreminin analoqu haqqında” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda AMEA-nın professoru, “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, r.e.d. Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu “C0(Ω) fəzasının dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasında sıxlığı və Kolmoqorov-Riss teoreminin analoqu haqqında” mövzusunda məruzə edib.

Məruzədə C0(Ω) fəzasının dəyişən dərəcəli  Lp(x)(Ω) fəzasında 0 < p(x) < 1 olduqda sıxlığı və bu fəzada kompaktlıq haqqında olan Kolmoqorov-Riss teoreminin analoqu danışılıb.

Seminarda həmçinin dəyişən dərəcəli Lp(x)(Ω) Lebeq fəzasında 0 < p(x) < 1 halında sonsuz diferensiallanan finit funksiyalar fəzasının sıxlığı məsələsi məruzə edilib. Qeyd olunub ki, bu fəzada vahidin potensial tip approksimasiyası ailəsi qurulmuş və  modulyar tipli bərabərsizlik isbat edilmişdir. Alınmış nəticənin tətbiqi olaraq dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasında Kolmoqorov-Riss kompaktlıq teoreminin analoqu tapılmışdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

02 fevral 2018-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA RMİ-nın nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.111 dissertasiya şurasının iclasında Cavanşir Cavad oğlu Həsənovun “Çoxölçülü harmonik analizin və b-harmonik analizin inteqral operatorlarının ümumiləşmiş morri fəzalarında məhdudluğu və onların bəzi tətbiqləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun akt zalında keçiriləcək.

Təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatına baxmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin:

http://www.imm.az/avtoref/2018/02.02.2018_Cavansir_Hasanov.pdf

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

31.01.2018-ci il tarixində saat 12:00-da “Diferensial tənliklər” şöbəsinin növbəti seminarı keçiriləcək. Seminarda “Diferensial tənliklər” şöbəsinin baş elmi işçisi, r.ü.e.d., prof. Ziyatxan Seyfəddin oğlu Əliyev “İndefinit çəkili yarı-xətti xüsusi törəməli elliptik tənliklərin müsbət həllərinin qlobal bifurkasiyası” mövzusunda çıxış edəcək.

Məruzədə indefinit çəki funksiyalı və Dirixle sərhəd şərtli ikinci tərtib yarı-xətti müntəzəm elliptik tənliklər üçün qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin xətti məsələnin baş məxsusi ədədlərinə uyğun trivial cütlərdən budaqlanan müsbət və məxsusi həllərinin qeyri-məhdud kontinuumlarının varlığı haqqında danışılacaq.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrantları imtahan veriblər

29 yanvar tarixində AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Diferensial tənliklər”, “Optimallaşdırma və optimal idarəetmə” və “Riyazi fizika tənlikləri” ixtisasları üzrə magistr pilləsində təhsil alan I kurs tələbələri üçün  “Xətti cəbr və strukturlar nəzəriyyəsi” fənnindən imtahan keçirilib.

Keçirilmiş imtahan uğurla başa çatıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Azərbaycan Milli Elmlər Academiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan jurnalların siyahısı

1. РЖ. Математический анализ 2017 №11;

2. РЖ. Математический анализ 2017 №12;

3. РЖ. Механика деформируемого твердого тела, 2017 № 12;

4. Доклады РАН, 2017 т.476 № 4;

5.Доклады РАН, 2017 т.476 № 5;

6.Доклады РАН, 2017 т.476 № 6;

7.Доклады РАН, 2017 т.477 № 1;

8.Доклады РАН, 2017 т.477 № 2;

9.Доклады РАН, 2017 т .477 № 3;

10.Доклады РАН, 2017 т.477 № 4;

11.Доклады РАН, 2017 т.477 № 5;

12.Журнал вычислитель ной математики и математической физики, 2017 т.57 № 10;

13.Журнал вычислительной математики и математической физики, 2017 т.57 № 11;

14.Дифференциальные уравненния, 2017 т.53 № 11;

15.Известия РАН.Серия математическая, 2017 т.81 № 5;

16.Матемтические заметки, 2017 т.102 в.4;

17.Математический сборник, 2017 т.208 № 10;

18.Математический сборник, 2017 т.208 № 11;

19.Прикладная математика и механика, 2017 т.81 в.6;

20.Сибирский математический журнал, 2017 т.58. № 5;

21.Успехи математических наук, 2017 т.72 в. 5;

22.Функциональный анализ и его приложения, 2017 т.51 в. 4.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

E L A N

31.01.2018 ci il saat 10:00 –da Ümuminstitut seminarında AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi analiz” şöbəsinin baş elmi işçisi, r.e.d. Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu “C0(Ω) fəzasının dəyişən dərəcəli Lebeq fəzasında sıxliğı və Kolmoqorov-Riss teoreminin analoqu haqqında” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə C0(Ω) fəzasının dəyişən dərəcəli  Lp(x)(Ω) fəzasında 0 < p(x) < 1 olduqda sıxlığı və bu fəzada kompaktlıq haqqında olan Kolmoqorov-Riss teoreminin analoqu haqqında danışılacaqdır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.