Vaqif Sabir oğlu Quliyev Elmi işlər üzrə direktor müavini,

AMEA-nın müxbir üzvi, professor.

Email: vagif@guliyev.com

          Vaqif Sabir oğlu Quliyev 1957-ci il fevral ayının 22-də Salyan şəhərində anadan olmuşdur. 1973-ci ildə orta məktəbi bitirib həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinə (Bakı Dövlət Universiteti) daxil olub. 1978-ci ildə Universitetin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin müdafiə şurasında “Sinqulyar inteqral operatorların tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

1983-cü il 22 iyun SSR-i Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1987 və 1991-ci illərdə V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda elmi stajkeçmədə olmuşdur.

1993-cü il 19 mart Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

1994-cü il Moskva şəhərində V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında “Интегральные операторы в пространствах функций на однородных группах и на областях в ”  mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1994-cü il 8 iyul Rusiya Federasiyasının  Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1997-ci il 28 fevral Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə professor elmi adını almışdır.

2014-cü il 30 iyun  AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

1978-ci ildən 1983-cü ilədək AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

1983-cü ildən 1995-ci ilədək BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışıb.

1995-ci ildən 2009-cu ilədək professor vəzifəsində çalışmışdır.

2009-cu  ildən BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasında əvəzçiliklə professor vəzifəsində işləyir.

2009-2014-cü  illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

2014-cü ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

1993-cü ildə elmi işlərinin yüksək səviyyəsinə görə V.S. Quliyev Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin “Soros Foundatıon” mükafatına layiq görülüb.

2000-ci ildə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2002-“NATO Science Prop Coll Linkage Grand“ mükafatına layiq görülüb.

2008-İNTAS layihəsində ən aktiv “team leader” mükafatına layiq görülüb.

2014-cu ildə “Avropa Nəşr Mətbu Evi” nin mukafat komissiyasinin qərari ilə “Ən yaxşi vətənpərvər tədqiqatçi alim qizil medalı”  ilə təltif olunmuşdur.

1995-1997-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının üzvü olmuşdur.

1997-ci ildən 2002-ci ilədək və 2009-cu ildən 2014-cü ilədək Respublika Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdurdür.

Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü, bu cəmiyyətin əsərlərinin 2-ci cildinin məsul katibi olmuşdur.

Khazar Journal of Mathematics jurnalının məsul katibi olmuşdur.

“Eurasian Mathematical Journals” və  “Fractional Differential Calculus” beynəlxalq  jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

“Proceedings of  Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan” respublika jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

“Transaction  Issue mathematics and mechanics Series of physical-technical and  mathematics science Azerbaijan National Academy of Science” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

“Caspian journal of applied mathematics, ecology and economics” jurnalının baş redaktorlarından biridir.

2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Yanında Ali Attestasiya Komitəsinin Rəyasət Heyətinin üzvüdür.

2015-cü il mayın 7-dən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır.

Üç elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi olmuş və on səkkiz elmlər namizədi və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru hazırlamışdır.

Ailəlidir, 3 övladı var.

V.S. Quliyevin əsas elmi nəticələri onun aşağıdakı impakt faktorlu və digər nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda çap olunmuş məqalələrində öz əksini tapmışdır:

IMPACT FACTOR

 1. V.S. Guliyev, Stefan Samko, Maximal operator in  variable exponent generalized Morrey spaces on quasi-metric measure space, Mediterranina Journal of Mathematics, 13 (3) 2016, 1-25.   (İmpact factor 0.656)
 2. V.S. Guliyev, F. Deringoz, J.J. Hasanov, –admissible potential operators and their commutators on vanishing Orlicz-Morrey spaces, Collectanea Mathematica 66 (3) (2016), 1-23. DOI 10.1007/s13348-015-0135-1  (impact factor 0.609)
 3. V.S. Guliyev, A. Akbulut, V. Hamzayev, O. Kuzu, Commutators of Marcinkiewicz integrals associated with Schrodinger operator on generalized weighted Morrey spaces, Journal of Mathematical Inequalities, 10 (1) 2016, 1-29. (impact factor 0.718)
 4. Aykol, V.S. Guliyev, A. Gogatishvili, Characterization of associate spaces of generalized weighted weak-Lorentz spaces and embeddings, Studia Mathematica, 228 (3) 2015, 223-233. (impact factor 0.610)
 5. V.S. Guliyev, L. Softova, Generalized Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficients, Journal of Differential Equations, 259 (6) (2015), 2368-2387.   (impact factor 1.680)
 6. V.S. Guliyev, L. Softova, Generalized Morrey regularity for parabolic equations with discontinuity data. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 58 (1) (2015), 199-218. (impact factor 0.543)
 7. V.S. Guliyev, I. Ekincioglu, Sh.A. Nazirova, The boundedness of rough multilinear fractional integral operators in the Lorentz spaces. Journal of Inequalities and Applications, (2015), 2015:71. DOI 10.1186/s13660-015-0584-9  (impact factor 0.770).
 8. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Y. Sawano, Boundedness of intrinsic square functions and their commutators on generalized weighted Orlicz-Morrey spaces. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2), (2015), 44-62. (impact factor 0.967)
 9. V.S.Guliyev, A.S. Balakishiyev, Parabolic fractional maximal and integral operators with rough kernels in parabolic generalized Morrey spaces. Journal of Mathematical Inequalities, 9 (1) 2015, 257-276.  (impact factor 0.704)
 10. V.S. Guliyev, A.F. Ismayilova, A. Kucukaslan, A. Serbetci, Generalized fractional integral operators on generalized local Morrey spaces. Journal of Function Spaces, (2015), Article ID 594323, 8 pages (impact factor 0.656)
 11. V.S. Guliyev, F. Deringoz, Boundedness of Fractional Maximal Operator and its Commutators on Generalized Orlicz–Morrey Spaces, Complex Anal. Oper. Theory, (2015) 9:1249–1267     (impact factor 0.545)
 12. V.S. Guliyev, Stefan Samko, F. Deringoz, Boundedness of the maximal operator and its commutators on vanishing generalized Orlicz–Morrey spaces, Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica, 40 (2), (2015), 535–549 (impact factor 0.656)
 13. A.S. Balakishiyev, V.S. Guliyev, F. Gurbuz and A. Serbetci, Sublinear operators with rough kernel generated by Calderon-Zygmund operators and their commutators on generalized local Morrey spaces, Journal of Inequalities and Applications, (2015) 2015:61.   (impact factor 0.770)
 14. V.S. Guliyev, T. Karaman, R.Ch.Mustafayev, A. Serbetci, Commutators of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces, Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 64 (139), No. 2, 2014, 365-386. (Impact Factor – 0.294)
 15. V.S. Guliyev, A. Akbulut, M. Dziri, Weighted norm inequalities for the g-Littlewood-Paley operators associated with Laplace-Bessel differential operators, Mathematical Inequalities and Applications, vol. 17, no. 1 (2014), 317-333. (Impact Factor – 0.588)
 16. Sawano, H. Tanaka, V.S. Guliyev, H. Gunawan, Morrey spaces and related function spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 710542, 3 pages, (Impact Factor – 0.656)
 17. V.S. Guliyev, T. Karaman, A. Serbetci, Boundedness of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operators on generalized weighted Morrey spaces. Scienti c Annals of “Al.I. Cuza” University of Iasi, vol. LX, 2014, f.1, 227-244. (Impact Factor – 0.108)
 18. V.S. Guliyev, F. Deringoz, On the Riesz potential and its commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 617414, 11 pages. (Impact Factor – 0.656)
 19. V.S. Guliyev, F. Deringoz, J.J. Hasanov, -admissible singular operators and their commutators on vanishing generalized Orlicz-Morrey spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:143. (Impact Factor – 0.820)
 20. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Multilinear commutators of vector valued intrinsic square functions on vector-valued generalized weighted Morrey spaces. Journal of Inequalities and Applications, 2014, 2014:258. (Impact Factor – 0.770)
 21. V.S. Guliyev, F.Ch. Alizadeh, Multilinear commutators of Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces, Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 710542, 9 pages. (Impact Factor – 0.656)
 22. V.S. Guliyev, F.A. Isayev, The two-weighted inequalities for sublinear operators generated by B singular integrals in weighted Lebesgue spaces, Acta Applicandae Mathematicae, 127 (1), 2013, 1-16. (Impact Factor – 0.899).
 23. A.Akbulut, V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces. Complex variables and elliptic equations, 58 (02) 2013, 259-280. (Impact Factor – 0.650) .
 24. V.S. Guliyev, J. Hasanov, S. Samko, Maximal, potential and singular operators in the local “complementary” variable exponent Morrey type spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 401 (1) 2013, 72-84. (Impact Factor – 1.233)
 25. V.S. Guliyev, A. Eroglu, Y.Y.Mammadov, Riesz potential on the Heisenberg group and generalized Morrey spaces, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 189, No. 3, March, 2013, 365-382. (Impact Factor – 0.260)
 26. V.S. Guliyev, L. Softova, Global regularity in generalized weighted Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients, Potential Analysis, 38 (3) 2013, 843-862. (Impact Factor – 1.048).
 27. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov, Boundedness of fractional maximal operators on generalized Morrey space in Heisenberg group, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 44, Issue 2, 2013, 185-202. (Impact Factor – 0.294)
 28. V.S. Guliyev, A. Akbulut, Y.Y. Mammadov, Boundedness of fractional maximal operator and their higher commutators in generalized Morrey space in Carnot groups, Acta Mathematica Scientia, 2013, 33 B (5): 1329-1346. (Impact Factor – 0.460)
 29. V.S. Guliyev, C. Aykol, A. Serbetci, Local Morrey-Lorentz spaces and the boundedness of maximal operator in these spaces, Journal of Inequalities and Applications 2013, 2013:346. (Impact Factor – 0.820).
 30. V.S. Guliyev, Y. Sawano, Linear and sublinear operators on Generalized Morrey spaces with non-doubling measures, Publicationes Mathematicae Debrecen, vol. 83, 2013, no. 3, 303-327. (Impact Factor – 0.519).
 31. V.S. Guliyev, Stefan Samko, Maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces on unbounded sets, Journal of Mathematical Sciences, 2013, vol. 193, No. 2, 228-248. (Impact Factor – 0.260)
 32. V.S. Guliyev, C. Aykol, A. Serbetci, O’Neil inequality for Hankel convolution operator and some applications, Eurasian Mathematical Journal, 4 (3) 2013, 8-19. (Impact Factor – 0.328)
 33. V.S. Guliyev, A. Akbulut, Sh.A. Muradova, On boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from anisotropic complementary Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces, Eurasian Mathematical Journal 4 (1) 2013, 7-20. (Impact Factor – 0.328)
 34. V.S. Guliyev, Generalized local Morrey spaces and fractional integral operators with rough kernel, Journal of Mathematical Sciences, 2013, vol. 193, No. 2, 211-227. (Impact Factor – 0.260).
 35. V.S. Guliyev, K. Rahimova, Parabolic fractional integral operator in modified parabolic Morrey spaces, Proc. Razmadze Mathematical Institute, vol. 163, 2013, 85-106. (Impact Factor– 0.120).
 36. V.S. Guliyev, N. Garakhanova and I. Ekincioglu, Pointwise and integral estimates for the fractional integrals on the Laguerre hypergroup. Mathematical Inequalities and Applications, 12 (3) 2012, 513-524. (Impact Factor – 0.588)
 37. V.S.Guliyev, Y.Y.Mammadov, Riesz potential on the Heisenberg group and modified Morrey spaces. Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 20 (1) 2012, 189-212.
 38. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Boundedness of parametric Marcinkiewicz integral operator and their commutators on generalized Morrey spaces. Georgian Mathematical Journal, vol. 19 (2012), 195-208. DOI 10.1515/gmj-2012-0008. (Impact Factor – 0.253)
 39. A.Akbulut, V.S. Guliyev, R. Mustafayev, On the boundedness of the maximal operator and singular integral operators in generalized Morrey spaces. Mathematica Bohemica, 137 (1) 2012, 27-43. (Impact Factor – 0.300)
 40. V.S. Guliyev, Generalized weighted Morrey spaces and higher order commutators of sublinear operators, Eurasian Mathematical Journal, 3 (3) (2012), 33-61.
 41. V.S. Guliyev, K. Rahimova, Parabolic fractional maximal operator and modified parabolic Morrey spaces, Journal of Function Spaces and Applications, 2012, Article ID 543475, 20 pages, 2012. doi:10.1155/2012/543475. (Impact Factor – 0.656)
 42. A.D. Gadjiev, V.S. Guliyev, A. Serbetci and E. V. Guliyev, The Stein-Weiss type inequality for B-Riesz potentials. Journal of Mathematical Inequalities, 5 (2011), no. 1, 87-106. (Impact Factor – 0.704)
 43. V.I. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, Boundedness of the Riesz potential in local Morrey-type spaces. Potential Analysis, 35 (2011), no. 1, 67-87. (Impact Factor – 1.048)
 44. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, T. Karaman, P. Shukurov, Boundedness of sublinear operators and commutators on generalized Morrey spaces. Integral Equations and Operator Theory, 71 (3) (2011), 327-355. (Impact Factor – 0.713)
 45. V.S. Guliyev and R. Mustafayev, Boundedness of the anisotropic maximal and anisotropic singular integral operators in generalized Morrey spaces. Acta Mathematica Sinica-English series, 27 (12), 2011, 2361-2370.    (Impact Factor – 0.480)
 46. V.S. Guliyev, A. Serbetci and I. Ekincioglu, On the boundedness of the anisotropic potentials with rough kernels associated with the Laplace-Bessel diffeerential operator in the Lorentz spaces. Integral Transforms and Special Functions, 22 (12) 2011, 919-935.  (Impact Factor – 0.730)
 47. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Yusuf Zeren, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the Riesz potential in modified Morrey spaces. Journal of Mathematical Inequalities, 5 (4) 2011, 491-506. (Impact Factor – 0.704)
 48. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, T. Karaman, Boundedness of commutator of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operators on generalized Morrey spaces. Abstract and Applied Analysis, vol. 2011, Art. ID 356041, 18 pp. (Impact Factor – 1.102)
 49. V.S. Guliyev, A. Serbetci, Ali Akbulut, Y.Y. Mammadov, Besov and Lizorkin-Triebel spaces for the multidimensional Fourier-Bessel transform. Eurasian Mathematical Journals, 2 (3) 2011, 42-66. (Impact Factor – 0.328)
 50. V.I. Burenkov, V.S. Guliyev, A. Serbetci and T.V. Tararyakova, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of genuine singular integral operators in local Morrey-type spaces. Eurasian Mathematical Journal, 1 (2010), no.1, 32-53. (Impact Factor – 0.328)
 51. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Stein-Weiss type inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications. Complex variables and elliptic equations, 55 (2010), Issue 8 – 10, 847-863. (Impact Factor – 0.500)
 52. V.S. Guliyev and Y.Y. Mamedov, boundedness of the fractional maximal operator associated with the Dunkl operator on the real line. Integral Transforms and Special Functions, 21 (2010), Issue 8, 629-639.   (Impact Factor – 0.730)
 53. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R. Mustafayev, Boundedness of the fractional maximal operator in local Morrey-type spaces. Complex variables and elliptic equations, 55 (2010), no. 8-10, 739-758. (Impact Factor – 0.500)
 54. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko, Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces. Mathematica Scandinavica, 197 (2010), Issue 2, 285-304.    (Impact Factor – 0.521)
 55. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko, Boundedness of the maximal, potential and singular integral operators in the generalized variable exponent Morrey type spaces. Journal of Mathematical Sciences,  170 (2010), no. 4, 423-443.  (Impact Factor – 0.260)
 56. S. Guliyev and Y.Y. Mammadov, On fractional maximal function and fractional integral associated with the Dunkl operator on the real line. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (2009), Issue 1, 449-459.  (Impact Factor – 1.001)
 57. V.S. Guliyev, N.N. Garakhanova, Sobolev-Ilyin theorem for B-Riesz potentials. Siberian Mathematical Journal, 50 (2009), 1, 49-59.  (Impact Factor – 0.285)
 58. V.I. Burenkov, V.S. Guliyev, Necessary  and  sufficient  condi-tions for boundedness of the Riesz potential in the local Morrey-type spaces, Potential Analysis, 30 (2009), no. 3, 211-249.  (Impact Factor – 0.943)
 59. V.S. Guliyev, Two-weight inequalities  for  singular  integral  operators satisfying a variant of Hormander condition. Journal of Function spaces and applications, 7 (2009), no. 1, 43-59.  (Impact Factor – 0.500)
 60. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Yusuf Zeren, On limiting case for boundedness of the B-Riesz potential in the B-Morrey spaces. Analysis Mathematica, 35 (2009), no. 2, 87-97. (Impact Factor – 0.333)
 61. V.S. Guliyev, A. Serbetci, E. Guner and S. Balci, Meda inequa-lity for  rearrangements  of  the  convolution  on  the  Heisenberg  group  and some applications. Journal of Inequalities and Applications, Volume 2009 (2009), Article ID 864191, 13 pages.  (Impact Factor – 0.820)
 62. V.S. Guliyev and Y.Y. Mamedov, Pointwise and integral esti-mates for the Riesz potentials associated with the Dunkl operator on the real line. Indian Journal of Mathematics, 51 (2009),  2, 239-254.  (Impact Factor – 0.328)
 63. V.S. Guliyev, Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized Morrey spaces. Journal of inequalities and applications, Volume 2009, Article ID 503948, 20 pages doi:10.1155/2009/503948. (Impact Factor – 0.820)
 64. V.S. Guliyev, A.Serbetci, Z.V. Safarov, Meda inequality for rearrangements of the B-convolutions and some applications. Journal of Mathematical Inequalities, 2 (2008), no. 4, 437-447.  (Impact Factor – 0.704)
 65. V.S. Guliyev, A. Serbetci, And Z.V. Safarov, Inequality of O’Neil-type for convolutions associated with the Laplace-Bessel differential operator and applications. Math. Inequal. Appl., 11 (2008), no. 1, 99-112.
 66. V.S. Guliyev and M. Omarova, boundedness of the fractional maximal operator on the Laguerre hypergroup. Integral Transforms and Special Functions, 19 (2008), no. 9, 633-641.  (Impact Factor – 0.730)
 67. V.I. Burenkov, V. S., Guliyev, T. V., Tararykova, A. Serbetci, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of genuine singular integral operators in local Morrey-type spaces. Doklady Mathematics, 78 (2008), no. 2, 651–654. (Impact Factor – 0.376)
 68. V.S. Guliyev, N.N. Garakhanova, Y. Zeren, Pointwise and integral estimates for B-Riesz potentials in terms of B-maximal and B-fractional maximal functions. Siberian Mathematical Journal, 49 (2008), no. 6, 1008-1022. (Impact Factor – 0.285)
 69. V.S. Guliyev, A. Serbetci, And Z.V. Safarov, On the rearran-gement estimates and the boundedness of the generalized fractional integrals associated with the Laplace-Bessel differential operator. Acta Mathematica Hungarica, 119 (2008), no. 3, 201-217. (Impact Factor – 0.348)
 70. V.S. Guliyev, Sh.A. Nazirova, O’Neil inequality for multilinear convolutions and some applications. Integral Equations and Operator Theory, 60 (2008), 4, 485-497. (Impact Factor – 0.713)
 71. V.S. Guliyev and E. Ibrahimov, Equivalent normings of spaces of functions associated with the generalized Gegenbauer shift. (Russian) Analysis Mathematica, 34 (2008), no. 2, 83-103. (Impact Factor – 0.333)
 72. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of B-Riesz potential in the B-Morrey spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 347 (2008), 113-122.
 73. V.S. Guliyev and  E. Ibrahimov, On estimating the approxi-mation of locally summable functions by Gegenbauer singular integrals. Georgian Mathematical Journal,  15(2008), 2, 251-262. (Impact Factor – 0.253)
 74. V.S. Guliyev and M.N. Omarova, On fractional maximal function and fractional integral on the Laguerre hypergroup. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 340(2008), Issue 2, 1058-1068.
 75. V.I. Burenkov, H.V. Guliyev and V.S. Guliyev, Necessary and sufficient conditions for boundedness of the fractional maximal operator in the local Morrey-type spaces. Journal of Computational and Applied Mathematics, 208 (2007), no. 1, 280-301.
 76. V.I. Burenkov, H.V. Guliyev, V.S. Guliyev, On boundedness of the fractional maximal operator from complementary Morrey-type spaces to Morrey-type spaces. Contemporary Mathematics, 424, 2007, 17-32.
 77. V.S. Guliyev, E. Ibrahimov, Calderon reproducing formula associated with the Gegenbauer operator on the half-line. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 335 (2007), no. 2, 1079-1094. (Impact Factor – 1.001)
 78. V.S. Guliyev, Sh.A. Nazirova, A rearrangement estimate for the generalized multilinear fractional integrals. Siberian Mathematical Journal, (48) 2007, no. 3, 463-470. (Impact Factor – 0.285)Translated from Sibiriskii Matematicheskii Zhurnal, 48 (2007), no. 3, 577-585.
 1. V.S. Guliyev, A. Şerbetçi and İ. Ekincioğlu,, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of rough B-fractional integral operators in the Lorentz spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 336 (2007), 425-437. (Impact Factor – 1.001)
 2. V.S. Guliyev, A. Serbetci and I. Ekincioglu, On boundedness of the generalized B-potential integral operators. Integral Transforms and Special Functions, 18 (2007), no. 11-12, 885-895. (Impact Factor – 0.730)
 3. V.I. Burenkov, H.V. Guliyev and V.S. Guliyev, Necessary and sufficient conditions for boundedness of the Riesz potential in the local Morrey-type spaces. Dokl. Ross Akad. Nauk, (412) 2007, no. 5, 585-589. (Impact Factor – 0.376)
 4. V.I. Burenkov, H.V. Guliyev and V.S. Guliyev, Necessary and sufficient conditions for boundedness of the fractional maximal operator in the local Morrey-type spaces. Doklady Ross. Akad. Nauk, 409(2006), no. 4, 441-447.
 5. V.S. Guliyev, Y. Zeren, Two-weight norm inequalities for some anisotropic sublinear operators. Turkish Journal of Mathematics, 30 (2006), no. 3, 329-350. (Impact Factor– 0.457)
 6. V.S. Guliyev, Boundedness of generalized multilinear fractional integrals. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, 139 (2005), 107-110. (Impact Factor – 0.120)
 7. V.S. Guliyev, F. M. Mushtagov, Parabolic equations with VMO coefficients in weighted Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute 137 (2005), 1-27. (Impact Factor – 0.120)
 8. V.S. Guliyev, R. A. Bandaliev, Two-weight inequalities for integral operators in Lp-spaces of Banach space-valued functions and their applications. (Russian) Tr. Mat. Inst. Steklova  243 (2003), 194–212. (Impact Factor – 0.277)
 9. V.S. Guliyev, On maximal function and fractional integral, associated with the Bessel differential operator. Math. Inequal. Appl. 6 (2003), no. 2, 317–330. (Impact Factor – 0.588)
 10. V.S. Guliyev, Some properties of the anisotropic Riesz-Bessel potential. Anal. Math. 26 (2000), no. 2, 99-118. (Impact Factor – 0.333)
 11. V.S. Guliyev, Sobolev’s theorem for the anisotropic Riesz-Bessel potential in Morrey-Bessel spaces. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 367 (1999), no. 2, 155–156. (Impact Factor – 0.376)
 12. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafaev, Fractional integrals in spaces of functions defined on spaces of homogeneous type. (Russian) Anal. Math. 24 (1998), no. 3, 181–200. (Impact Factor – 0.333)
 13. V.S. Guliyev, Sobolev’s theorem for Riesz -potentials. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 358(1998), no. 4, 450–451. (Impact Factor – 0.376)
 14. V.S. Guliyev, R. Ch. Mustafaev, Integral operators of potential type in spaces of homogeneous type. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 354 (1997), no. 6, 730–732. (Impact Factor – 0.376)
 15. V.S. Guliyev, To the theory of multipliers of Fourier integrals for Banach-space-valued functions. (Russian) Tr. Mat. Inst. Steklova 214 (1997), 164-181.  (Impact Factor – 0.277)
 16. V.S. Guliyev, Multipliers of Fourier integrals and estimation of mixed derivatives for Banach-valued functions. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 341 (1995), no. 1, 7–9. (Impact Factor – 0.376)
 17. V.S. Guliyev, P. I. Lizorkin, Spaces of Banach-valued analytic and periodic functions. (Russian) Trudy Mat. Inst. Steklov. 210 (1995), 101–119. (Impact Factor – 0.277)
 18. V.S. Guliyev, Boundedness of singular integral operators on the Heisenberg group in weighted generalized Holder spaces. (Russian) Anal. Math. 21 (1995), no. 4, 245–268. (Impact Factor – 0.333)
 19. V.S. Guliyev, Embedding theorems for weighted Sobolev spaces of B-valued functions. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 338 (1994), no. 4, 440–443. (Impact Factor – 0.376)
 20. V.S. Guliyev, Two-weighted Lp-inequalities for singular integral operators on Heisenberg groups. Georgian Math. J. 1 (1994), no. 4, 367-376.    (Impact Factor – 0.253)
 21. V.S. Guliyev, Two-weight inequalities for integral operators in -spaces and their applications. (Russian) Trudy Mat. Inst. Steklov. 204 (1993), 113–136. (Impact Factor – 0.277)
 22. V.S. Guliyev, P. I. Lizorkin, Classes of holomorphic and harmonic functions in a polydisk in connection with their boundary values. (Russian) Trudy Mat. Inst. Steklov. 204 (1993), 137–159. (Impact Factor – 0.277)
 23. V.S. Guliyev, Embedding theorems for spaces of UMD-valued functions. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 329 (1993), no. 4, 408–410. (Impact Factor – 0.376)
 24. I. Lizorkin, V.S. Guliev, Function spaces and problems of approximation on the Heisenberg group. (Russian) Trudy Mat. Inst. Steklov. 201 (1992), 245–272. (Impact Factor – 0.277)
 25. V.S. Guliyev, P. I. Lizorkin, B-and L-classes of harmonic and holomorphic functions in the disc, and classes of boundary values. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 319 (1991), no. 4, 806–810. (Impact Factor – 0.376)
 26. V.S. Guliyev, On the boundedness of singular integral operators on the Heisenberg group in weighted generalized-Holder and weighted -spaces. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 316 (1991), no. 2, 270–278. (Impact Factor – 0.376)
 27. V.S. Guliyev, Some classes of anisotropic integral operators and weighted embedding theorems in a domain with a nonsmooth boundary. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 304 (1989), no. 6, 1289–1293. (Impact Factor – 0.376)

DIGƏR XARİCİ NÜFUZLU JURNALLAR

 1. Vagif Guliyev , Elman Ibrahimov, Generalized Gegenbauer shift and some problems of the theory of approximation of functions on the metric of , Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 35 (4)  (2015), pp. 19-51.
 2. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Multilinear singular and fractional integral operators on generalized weighted Morrey spaces. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 5, no. 1 (2015), 104-132. (impact factor 0.290)
 3. V.S. Guliyev, F. Deringoz, Stefan Samko, Boundedness of maximal and singular operators on generalized Orlicz-Morrey spaces, Operator Theory: Advances and Applications, Vol. 242, 2014, 139-158.
 4. V.S. Guliyev, P. Shukurov, On the boundedness of the fractional maximal operator, Riesz potential and their commutators in gene-ralized Morrey spaces, Advances in Harmonic Analysis and Operator Theory, The Stefan Samko Anniversary, Vol. 229, 2013, 175-194.
 5. V.S. Guliyev, Zhijian Wu, Strong type estimates and Carleson measures for weighted  Besov-Lipschitz  spacesProceedings  ISAAC  07,  Vol.  I, 2009, 132-141.
 6. V.S. Guliyev and M. Omarova, Integral characteristics of maximal functions on the Laguerre hypergroup. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, 146 (2008), 45-55.
 7. A.D. Gadjiev and V.S. Guliyev, The Stein-Weiss type inequality for fractional integrals, associated with the Laplace-Bessel differential operator. Fractional Calculus and Applied Analysis, 11 (2008), no. 1, 77-90.
 8. V.S. Guliyev, J.J. Hasanov, The Sobolev-Morrey type inequality for Riesz potentials, associated with the Laplace-Bessel differential operator. Fractional Calculus and Applied Analysis, 9 (2006), no. 1, 1-15.
 9. V.S. Guliyev, Miloud Assal, On maximal function on the Laguerre hypergroup. Fractional Calculus and Applied Analysis, 9 (2006), no. 3, 1-12.
 10. V.S. Guliyev, Zhijian Wu,Weighted holomorphic Besov spaces and their boundary values. Analysis in Theory and Application, 21:2, 2005, 143-156.
 11. V.S. Guliyev, Some inequalities for integral operators, associated with the Bessel differential operator. Function spaces, differential operators and nonlinear analysis (Teistungen, 2001), 317-328, Birkhauser, Basel, 2003.
 12. V.S. Guliyev, Weighted effects of some integral operators and their applications. Progress in analysis. Vol. I, II (Berlin, 2001), 31-84. World Sci/ Publ/ River Edge, NJ, 2003.
 13. V.S. Guliev, A.M. Najafov, The imbedding theorems on the Lizorkin-Triebel-Morrey space. Progress in analysis. Vol. I, II (Berlin, 2001), 23-30, World Sci/ Publ/ River Edge, NJ, 2003.
 14. V.S. Guliev, A.Kh. Narimanov, Limits imbedding theorems on the anisotropic Sobolev-Bessel space. Progress in analysis. Vol. I, II (Berlin, 2001), 37-43, World Sci/ Publ/ River Edge, NJ, 2003.
 15. V.S. Guliyev, Spaces of Banach-valued holomorphic functions in the polydisk in connection with their boundary values. Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 214(2000), 109–124.
 16. V.S. Guliyev, Some aspects of B-harmonic analysis. Proc. of the Second ISAAC Congress, Vol. 2 (Fukuoka, 1999), 1223-1240, Int. Soc. Anal. Appl. Comput., 8, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2000.
 17. V.S.Guliev, D.D.Gasanov, Some properties of anisotrop Riesz-Bessel-Fourier potentials. Vestnik Russian Peoples Friendship University, 6 (1999), no. 1, 63-82.
 18. V.S. Guliyev, Integral operators on function spaces on the homogeneous groups and on domains in Rn. Doctor’s dissertation, Moscow, Mat. Inst. Steklov, 1994, 1-329. (Russian)

YERLİ JURNALLARDA 

 1. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Multilinear singular and fractional integral operators on generalized weighted Morrey spaces. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 5, no. 1 (2015), 104-132.
 2. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Higher order commutators of vectorvalued intrinsic square functions on vector-valued generalized weighted Morrey spaces. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 4, no. 2 (2014), 64-85.
 3. V.S. Guliyev, Zhijian Wu, Ying Xiao, Morrey type Banach spaces, maximal operator and Fourier multipliers. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., Vol. 40, no. 1, 2014, 3-13.
 4. V.S. Guliyev, F.A. Isayev, Z.V. Safarov, Two-weighted inequality for  admissible  singular operators in weighted Lebesgue spaces, Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., Vol. 40, no. 1, 2014, 122-146.
 5. V.S. Guliyev, K.R. Rahimova, M.N. Omarova, Commutators of intrinsic square functions on vector-valued generalized Morrey spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 34 (2014), no. 1, Mathematics and Mechanics, 35-50.
 6. V.S. Guliyev, K. Rahimova, Parabolic fractional integral operator and its commutator on parabolic generalized Morrey spaces, Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 2 (2) (2014), 22-41.
 7. V.S. Guliyev, A.F. Ismayilova, Marcinkiewicz integral and their commutators on generalized weighted Morrey spaces. Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 34 (2014), no. 4, Mathematics and Mechanics, 53-64.
 8. V.S. Guliyev, A.F. Ismayilova, Multi-sublinear fractional maximal operator and multilinear fractional integral operators on generalized Morrey spaces. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, vol. 40, 2014, no. 2, 22-33.
 9. V.S. Guliyev, A.F. Ismayilova, Multi-sublinear maximal operator and multilinear singular integral operators on generalized Morrey spaces . Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, vol. 40, 2014, no. 2, 65-77.
 10. V.S. Guliyev, Function spaces and integral operators associated with Schrodinger operators: an Overview. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, Special Issue-In memory of M.G. Gasymov on his 75th birthday , vol. 40, 2014, 178-202.
 11. V.S. Guliyev, Local generalized Morrey spaces and singular integrals with rough kernel. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol. 3, no. 2 (2013), 79-94.
 12. V.S. Guliyev, A.S. Balakishiyev, Parabolic fractional integral operators with rough kernel in parabolic generalized Morrey spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. 38 (2013), 47-56.
 13. V.S. Guliyev, P. Shukurov, Commutators of Intrinsic Square Functions on Generalized Morrey Spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb., vol. 39, 2013, 33-46.
 14. V.S. Guliyev, K. Rahimova, Parabolic fractional integral operator in modified parabolic Morrey spaces, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, 163 (2013), 85-106.
 15. V.S. Guliyev, Parviz Shukurov, Adams type result for sublinear operators generated by Riesz potentials on generalized Morrey spaces. Transactions of NAS of Azerbaijan, 32 (1) 2012, 61-70.
 16. V.S. Guliyev, T.S. Gadjiev, S.S. Aliyev Interior estimates in generalized Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients. Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 68 (6) 2012, 3-10.
 17. V.S. Guliyev, K.R. Rahimova, Parabolic fractional maximal operator in parabolic generalized Morrey spaces. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2012, vol. 37 (XLV), pp. 61-76.
 18. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Boundedness of sublinear operators and commutators on generalized Morrey spaces, Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (1) 2011, 3-11.
 19. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, On the boundedness of anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces, Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (3) 2011, 3-13.
 20. V.S. Guliyev, P. Shukurov, Boundedness of sublinear operators and commutators generated by Riesz potentials on generalized Morrey spaces, Dokl. Acad. Nauk Azerbaijan, 67 (4) 2011, 3-11.
 21. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Parabolic fractional maximal operator in parabolic local Morrey-type spaces, Transactions of NAS of Azerbaijan, 31 (4) 2011, 59-72.
 22. V. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev and R. Mustafayev, Boundedness of the fractional maximal operator in local Morrey-type spaces. Preprint, Institute of Mathematics, AS CR, Prague. 2008-7-14, 20 pp.
 23. V.S. Guliyev, A.Serbetci, Z.V. Safarov, Nikolskii-Besov spaces associated with the Fourier-Bessel transforms. Trans. of NASA. Embedding theorems. Harmonic analysis. Issue XIII, 2007, 194-211.
 24. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov, Some estimations for maximal function, fractional maximal function and Riesz potential, associated with the Dunkl operator on the real line. Transactions of NAS of Azerbaijan, 27 (2007), no. 7, 71-76.
 25. V.S. Guliyev, Sh.A. Nazirova, Two-weighted inequalities for some sublinear operators in Lebesgue spaces . Khazar Journal of Mathematics, Vol. 2 (2006), no. 2, 3-22.
 26. V.S. Guliyev, R. Ch., Mustafaev, On generalized fractional integrals on spaces of homogeneous type. Khazar Journal of Mathematics, vol. 2 (2006), no. 2, 49-60.
 27. V.S. Guliyev, Polar coordinates in Laguerre hypergroup. Khazar Journal of Mathematics, Vol. 2 (2006), no. 3, 3-11.
 28. V.S.Guliyev, Y.Y.Mammadov, Function spaces and integral operators for the Dunkl operator on the real line. Khazar Journal of Mathematics, vol. 2 (2006), no. 4, 17-42.
 29. V.S. Guliyev, Mushtagov F.M. Parabolic equations with VMO coe_cients in weighted Lebesgue spaces. Proc. A. Razmadze Math. Inst. 137 (2005), 1-27.
 30. V.S. Guliyev, Boundedness of generalized multilinear fractional integrals. Proceedings of A.Razmadze Math. Institute, 139 (2005), 107-110.
 31. V.S. Guliyev , N.N. Garakhanova, Sobolev-Il’in theorems for -Riesz potentials. Transactions of NAS of Azerbaijan, 2005, Vol. 25, No. 4, p.25-38.
 32. V.S. Guliyev , A.I. Gadjiyev, Two-weighted inequality for Riesz potential, associated with the Bessel di_erential operator. Science and Pedagogical Trans. University Odlar Yurdu, No. 13(2005), 19-23.
 33. V.S. Guliyev, The fractional maximal function on Chebli-Trimeche hypergroups. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci., 23 (2003), no. 1, Math. Mech., 51-58.
 34. V.S. Guliyev, R. A. Bandaliev,Weighted imbedding theorems for anisotropic Sobolev spaces. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 22 (2002), no. 1, Math. Mech., 85-96.
 35. V.S. Guliev, Z.V. Safarov, On generalized fractional integrals, associated with the Bessel di_erential expansions. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 22 (2002), no. 4, Math. Mech., 75-90.
 36. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafaev, Two-weight inequalities for potentials defined on spaces of homogeneous type. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 21 (2001), no. 1, Math. Mech., 52-67.
 37. V.S. Guliyev, R. Ch., Mustafaev, On generalized fractional integrals. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 21 (2001), no. 4, Math. Mech., 63-71.
 38. V.S. Guliyev, Z.V. Safarov, Bk;n-Bessel potentials and certain imbedding theorems in Bk;n-Sobolev-Liouville spaces. Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. 15 (2001), 68-80.
 39. V.S. Guliyev, A. Kh. Narimanov, On the -boundedness of the anisotropic Fourier-Bessel singular integrals. Translated by E. T. Aliyeva. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 19 (1999), no. 5, Math. Mech., 32_41 (2000).
 40. V.S. Guliyev, R. Ch. Mustafaev, Inequalities of Sobolev and Poincare type on Heisenberg group. Proc. Inst. Math. Mech. Acad. Sci. Azerb. 10 (1999), 36-41.
 41. D.D. Gasanov, V.S. Guliyev, A. Kh. Narimanov, Certain inequality for anisotropic B-maximal functions and for anisotropic B-Riesz potentials. Academy of Science of Azerbaijan. Proc. of İnstitute Math. and Mech. Baku. 1996, vol. 4, 18-24.

KONFRANSLAR 

 1. V.S.Guliyev, “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the fractional integral operators in the lical Morrey-type spaces on Carnot groups”, International Conference “Function spaces and the theory of approximation of functions” dedicated to the 110-th anniversary of academician S.M. Nikolskii, 25- 29 May, 2015, p. 27-28.
 2. V.S. Guliyev, Boundedness of the integral operators of harmonic analysis in local and global Morrey-type spaces on Carnot groups”, 7-th International Conference on “Mathematical Analysis, Differential Equation & Their Applications MADEA-7”, September 08-13, 2015, Baku – Azerbaijan, pp. 58.
 3. V.S. Guliyev, A. Ismayilova, “Multi-sublinear fractional maximal function and multilinear fractional integrals on generalized Morrey spaces”, 7-th International Conference on “Mathematical Analysis, Differential Equation & Their Applications MADEA-7”, September 08-13, 2015, Baku – Azerbaijan, pp. 59
 4. V.S. Guliyev, F. Deringoz,Riesz potential and its commutator on generalized Orlicz-Morrey spaces”, 7-th International Conference on “Mathematical Analysis, Differential Equation & Their Applications MADEA-7”, September 08-13, 2015, Baku – Azerbaijan, pp. 45.
 5. V.S. Guliyev, M.N.Omarova, “On the global regularity in generalized weighted morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations” , VII Международная Научная Конференция «Функционально-дифферен-циальные уравнения и их приложения», посвященное 80-летию профессора Магомедова Г.А., Республика Дагестан, Махачкала, 21-24 сентября 2015 г.
 6. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, M.N.Omarova, “On the gradient estimates for parabolic equations in generalized weighted Morrey spaces”, VII Международная Научная Конференция «Функционально-дифферен-циальные уравнения и их приложения», посвященное 80-летию профессора Магомедова Г.А., Республика Дагестан, Махачкала, 21-24 сентября 2015 г.
 7. V.S. Guliyev, Intrinsic square functions and their commutators on generalized weighted Morrey spaces, Abstracts on International Conference On Actual Problems On Mathematics And Machanics (APMM 2014), Baku, Azeybaijan, may 15-16, 2014, pp. 144.
 8. V.S. Guliyev, Boundedness of classical operators and commutators of real analysis in generalized weighted Morrey spaces. Some applications. International conference in honour of Professor V.I. Burenkov on the occasion of his 70th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, pp. 21.
 9. V.S. Guliyev, J.J. Hasanov, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the Riesz potential in modified Morrey spaces. International conference in honour of Professor V.I. Burenkov on the occasion of his 70-th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, pp. 22.
 10. Ali Akbulut, V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Boundedness of the anisotropic fractional maximal operator from dual anisotropic Morrey-type spaces to anisotropic Morrey-type spaces. International conference in honour of Professor V.I. Burenkov on the occasion of his 70th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, pp. 8.
 11. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Necessary and sufficient conditions for boundedness of the anisotropic fractional maximal operator in the local Morrey-type spaces. XIII International Conference on Mathematics and Mechanics, Baku, 2010, Yanuary 11-12.
 12. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov, Subelliptic estimates for Kohn-Laplace operator on weighted Besov spaces. Ninth International School, Nonlinear Analysis, Function spaces and XIII International Conference on Mathematics and Mechanics, Baku, 2010, Yanuary 11-12.
 13. V.S. Guliyev, Recent progress in studying boundedness of classical operators and commutators of real analysis in general Morrey-type spaces. International conference in honour of Professor Stefan Samko on the occasion of his 70th birthday . to be held in Aveiro, Portugal, from June 30 to July 2, 2011.
 14. Ali Akbulut, V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic local Morrey-type spaces. International conference in honour of Professor Stefan Samko on the occasion of his 70-th birthday to be held in Aveiro, Portugal, from June 30 to July 2, 2011.
 15. V.S. Guliyev, Sh.A. Muradova, Necessary and sufficient conditions for boundedness of the anisotropic maximal operator in the local Morreytype spaces. XII International Conference on Mathematics and Mechanics, Baku, 2009, March 17-19.
 16. V.S. Guliyev, A.Serbetci, Turhan Karaman, Weighted fractional Sobolev-Morrey spaces and pseudo-differential operators with smooth symbols. Ninth International School, Nonlinear Analysis, Function spaces and Applications, Trest, September 11-17, 2010.
 17. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Stein-Weiss type inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications. Ninth International School, Nonlinear Analysis, Function spaces and Applications, Trest, September 11-17, 2010.
 18. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko, Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces. Ninth International School, Nonlinear Analysis, Function spaces and Applications, Trest, September 11-17, 2010.
 19. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Weighted Morrey a priori estimates for Poisson equation. Nakhchivan conference, October, 2009.
 20. V.S. Guliyev, S.S. Aliyev, Morrey a priori estimates for Poisson equation. Baku State University conference, October, 2009.
 21. V.S. Guliyev, Boundedness of rough multilinear fractional integral operators in the Lorentz spaces. III Turkish World Mathematics Symposium, Alma-Ata, 30 June – 05 July, 2009.
 22. V.S. Guliyev, Boundedness of the fractional maximal operator and fractional integral operators in general Morrey type spaces and some applications. 7th International ISAAC Congress, Imperial College London, July 13-18, 2009.
 23. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, On the boundedness of the maximal operators in Besov spaces on the Laguerre hypergroup. XII International Conference on Mathematics and Mechanics, Baku, 2009, May 06-08.
 24. V.S. Guliyev, Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the Riesz potential in global Morrey-type spaces. III. Ankara Mathematic Gunleri Symposiumu, Ankara University, Turkey, May 22-23, 2008, pp. 38.
 25. V.S. Guliyev, Some problems of Harmonic Analysis on the Laguerre hypergroup. International Conference “Differential Equations. Function Spaces. Approximation Theory”dedicated to the 100th anniversary of the birthday of Sergei L. Sobolev October 5-12, 2008, Novosibirsk, Russia.
 26. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov, On fractional maximal operator associated with the Dunkl operator on R. Nakhchivan, konference, 2008, November 7-8.
 27. V.S. Guliyev, Some aspects of harmonic analysis on the Laguerre hypergroup. II. Turkish World Mathematics Symposium, Sakarya University, July 04-07, 2007, pp. 62.
 28. V.S. Guliyev and M. Omarova, The strong type estimates of fractional maximal functions on the Laguerre hypergroup. II. Turkish World Mathematics Symposium, Sakarya University, July 04-07, 2007, pp. 63.
 29. V.S. Guliyev, Yusuf Zeren, Norm inequalities for anisotropic sublinear operators. II. TurkishWorld Mathematics Symposium, Sakarya University, July 04-07, 2007, pp. 67.
 30. V.S. Guliyev, A.Serbetci, Z.V. Safarov, The boundedness of generalized fractional integrals associated with the Laplace-Bessel differential operator. II. Turkish World Mathematics Symposium, Sakarya University, July 04-07, 2007, pp. 147.
 31. V.S. Guliyev, ZhijianWu, Strong type estimates and Carleson measures for weighted Besov spaces. 6 th ISAAC Congress, Ankara, Turkey, August 13-18, 2007, pp. 7.
 32. V.S. Guliyev, A. Serbetci and I. Ekincioglu, Boundedness of rough Bfractional integral operators in Lorentz spaces. 6 th ISAAC Congress, Ankara, Turkey, August 13-18, 2007, pp. 80.
 33. V.S. Guliyev, boundedness for rough multilinear fractional integrals. 6 th ISAAC Congress, Ankara, Turkey, August 13-18, 2007, pp. 81.
 34. V.S. Guliyev, A.Serbetci, J.J. Hasanov, Boundedness of commutators of B-Riesz potentials on spaces. 6 th ISAAC Congress, Ankara, Turkey, August 13-18, 2007, pp. 81.
 35. V.S. Guliyev and M. Omarova, On the boundedness of the maximal operators in Besov spaces on the Laguerre hypergroup. XIII International konference of Mathematics, Baku, November 20-23, 2007, pp. 63.
 36. V.S. Guliyev, A.Serbetci, Z.V. Safarov, Nikolskii-Besov spaces associated with the Fourier-Bessel transforms. XIII International konference of Mathematics, Baku, November 20-23, 2007, pp. 64.

KİTABLAR 

 1. V.S. Guliyev, Function spaces, Integral Operators and Two Weighted Inequalities on Homogeneous Groups. Some Applications, Casioglu, Baku, 1999, 332 pp. (in Russian)
 1. V.S. Guliyev, Integral operators, function spaces and questions of approximation on the Heisenberg group, Baku -“ELM”, 1996, 199 рр. (Baku)