Struktur bölmənin rəhbəri: Səbinə Rahib qızı Sadıqova
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tel: (+994 12) 538 72 50
E-mail: sabina.sadigova@imm.az , s_sadigova@mail.ru
İşçilərin ümumi sayı: 5
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Freym nəzəriyyəsi-veyvlet analiz və tətbiqləri; maliyyə (risk və ya aktuar) riyaziyyatı, obrazların tanınmasının və identifikasiyasının riyazi metodları.
Şöbənin əsas iş prinsipləri:
 • veyvlet metodun tətbiq sahələrinin araşdırılması və respublika üçün əhəmiyyətli tətbiq sahələrinin seçilməsi;
 • tətbiq sahələrindən asılı veyvletlərin seçim metodları;
 • tətbiq sahələrindən asılı siqnalları xarakterizə edən atributların təyini və ya seçimi;
 • identifikasiya və obrazların tanınması metodlarının mənimsənilməsi;
 • klaster analiz və proqnozlaşdırmanın riyazi metodları;
 • siqnalların riyazi modellərinin qurulması;
 • təsvirlərin riyazi modellərinin (hiperspektral, çoxkanallı, monoxromatik, binar) formalaşdırılması və rəqəmsal emalı;
 • təsvirlərin tanınması, küydən təmizlənməsi, sıxılması;
 • ətraf mühitlə bağlı informasiyanın araşdırılması;
 • siqnalların emalı zamanı informasiya itkisinin araşdırılması;
 • siqnalları emal edən mövcud proqram modullarının işlənməsi.