Struktur bölmənin rəhbəri: Esmira Tələt qızı Əliyeva
Tel: (012) 539 – 47 -20
E-mail: esmira_aliyeva_1956@mail.ru
İşçilərin ümumi sayi: 5
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: AMEA-nin “Xəbərləri” və  RMİ –nin “Əsərləri” jurnallarının  redaksiyası öz fəaliyyətinə 1997 ci ildən  başlamışdır. Redaksiyda jurnallarda çap olunacaq məqalələr rus və azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcumə edilir, çap olunur, müəyyən düzəlişlər aparılır.
Redaksiyada həmçinin instituta lazım olan sənədlər tərçumə edilir.