Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycan alimlərinin məqalələri yüksək impakt faktorlu beynəlxalq jurnallarda dərc olunmuşdur


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Diferensial tənliklər” şöbəsinin baş elmi işçisi, r.e.d., prof. Ziyatxan Əliyevin, “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.-r.e.d., prof. Nazim Kərimov və  tələbələri ilə həmmüəllifləri olduları məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunmuşdur:

1. Z.S. Aliyev, N.B. Kerimov, V.A. Mekhrabov, Convergence of eigenfunction expansions for a boundary value problem with spectral parameter in the boundary conditions. I, II, Differentail Equations  (IF – 0.659)2020, V. 56, No. 2-3,  P. 143-157,  277-289.

2. Z.S. Aliyev, P.R. Manafova, Oscillation properties for the Dirac equation with spectral parameter in the boundary condition, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (IF – 0.867),  2020, V. 43, No. 2, pp. 1449–1463.

3. Z.S. Aliyev, F. M. Namazov, Spectral properties of the equation of a vibrating rod at both ends of which the masses are concentrated. Banach Journal of Mathematical Analysis (IF – 0.927),  2020,  V. 14, No. 2,  pp. 585–606.

4. Z.S. Aliyev, G.M. Mamedova, Some properties of  eigenfunctions for the equation of vibrating beam with a spectral parameter in the boundary conditions,  J. Differential Equations  (IF – 1.938),  2020,   V. 269,  No. 2,  p. 1383-1400.

Məqalələrdə sərhəd şərtlərindən ikisinə və üçünə spektral parametr daxil olan dördüncü tərtib adi differensial operatorların məxsusi funksiyalarının osillyasiya xassələri,  məxsusi və qoşulmuş funksiyaları sistemindən uyğun olaraq ikisi və üçü atıldıqdan sonra yerdə qalan sistemin Lp fəzasında bazis əmələ gətirmələri üçün kafi şərtlər tapılmışdır; sərhəd şərtlərindən ikisinə spektral daxil olan məsələnin məxsusi funksiyalar sistemi üzrə spektral ayrılışların müntəzəm yığılması tədqiq olunmuşdur; sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan xətti Dirak məsələsinin məxsusi vektor funksiyalarının osillyasiya xassələri tam öyrənilmişdir.

1965-ci ildən nəşr olunan “Journal of Differential Equations” jurnalı differensial tənliklər sahəsində dünyanın ən məşhur və nüfuzlu jurnalıdır ( impakt faktoru 1.938, 5-illik orta impact faktoru: 2.293-dür: Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics 2019).

1965-ci ildən nəşr olunan “Дифференциальные уравнения” (“Differential Equations“) jurnalı da differensial tənliklər sahəsində dünyanın ən məşhur və nüfuzlu jurnallarından biridır (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics 2019)

Məqalələri oxumaq üçün uyğun olaraq aşağıdakı linklərə keçid edə bilərsiniz:

 1. https://link.springer.com/article/10.1134/S0012266120020019
 2. https://link.springer.com/article/10.1134%2FS0012266120030015
 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s40840-019-00749-1
 4. https://link.springer.com/article/10.1007/s43037-019-00009-1
 5. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022039620300164

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  228028

 • Sağalan

  217617

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  7367

 • Ölüm halı

  3044

 • Test edilib

  2,336,498

Faydalı linklər