Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Foto arxiv


(1-ci cərgədə soldan sağa: akad. Zahid Xəlilov, prof. Maqsud Cavadov,  ****

prof. Həşim Ağayev

2-ci cərgədə sağdan sola: prof. Qəmbər Namazov, dosent Fərman Əliyev, akad. Fərəməz Maqsudov, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Mais Cavadov)

(1-ci cərgədə soldan: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Mais Cavadov, prof. Əmir Həbibzadə, prof. Ələddin Mahmudov

2-ci cərgədə soldan: prof. Qəmbər Namazov, prof. Misir Mərdanov, prof. Fərhad Tağıyev, dosent Arif Heydərov)

 

(Soldan: prof. Cəfər Ağalarov, akad. Fərəməz Maqsudov, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Yusif Əmənzadə)

(Soldan: f-r.e.n. Gülşən Abdullayeva, Elşad Babayev, Zakir Hüseynov, prof. Fatma Abdullazadə, akad. Fərəməz Maqsudov, prof. Rafiq Feyzullayev, f-r.e.n. Esmiralda Qasımova, dosent Hidayət Həsənov.)

(Soldan: akad. Dedone (Fransa), akad. Fərəməz Maqsudov, dos. Kənan Məmmədov, dos. Volodya Yusifov.)

(Soldan: prof. Rafiq Feyzullayev, prof. Tofiq İsmayılov, dos. Elşad Babayev.)

(Soldan: prof. Barat Nuriyev)

(akad. Dedone ,Fransa)

(dosent Aqahi Kamilla və akad. Fərəməz Maqsudov)

(1-ci cərgədə sağdan: akad. Fərəməz Maqsudov, akad Cəlal Allahverdiyev

2-ci cərgədə sağdan: Əməkdar elm xadimi, prof. Məlik-Baxış Babayev, akad. Mirabbas Qasımov, prof. Yuriy Domşlak.)

(Soldan:  prof. Rafiq Feyzullayev, Ukrayna MEA-nın müxbir üzvü Promaz Tamrazov  ***  akad. Fərəməz Maqsudov, prof. Mamed Bayramoğlu)

(Soldan: dos. ** Aslanov, akad. Nəriman Quliyev, dos. Almaz Hüseynbəyova)

(Soldan: dos: Esmiralda Qasımova, Tamilla Həsənova, Səkinə Səmədova, Gülşən Abdullayeva, prof. Fatma Abdullayeva)

(Soldan: dos.: Rimma Əlixanova, Rəna Atakişiyeva; Valentina Qurbanova, Nüşabə Cəfərova.)

(Soldan: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Arif Babayev, akad. Fərəməz Maqsudov, akad. Həsən Əliyev, akad. Cəlal Allahverdiyev, akad. Hacıbəy Sultanov)

(1-ci cərgədə soldan: dos. Tamilla Qədirova, Almaz Hüseynbəyova, Dilarə Salmanova, Rimma Əlixanova, f-r.e.d. Rəxşəndə Cabbarzadə, dos. Nailə Bağırova.

2-ci cərgədə soldan: dos. Gülşən Abdullayeva, Tamilla Zeynalova, prof. Fatma Abdullazadə, Rəsmiyyə Abbasova. Aidə xanım, dos. Səkinə Səmədova)

(Soldan: prof.: Misrəddin Sadıqov, Fəxrəddin Abdullayev (Türkiyə), Hidayət Hüseynov, Əli Əhmədov, akad. Fikrət Əliyev, dos.: Tamilla Həsənova, Toğul Muradov, Mübariz Qarayev, prof. Rauf Əmirov. )

(Soldan: dos: Etibar Pənahov, prof. Vladimir Yurko,  dos. Toğul Muradov,)

(Soldan: akad.: Nəriman Quliyev, Mahmud Kərimov, Akif Hacıyev, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. İlham Məmmədov)

(Soldan: prof. Oleq Besov, Sergey Poxajayev, prof. Vaqif Quliyev, dos. Toğrul Muradov)

(Akademik Akif Hacıyevdən müsahibə alınır.)

 

(Soldan: prof. Turab Əhmədov, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.: Adil Qəribov, Asəf Hacıyev, akad.: İsmayıl İbrahimov, Mahmud Kərimov, Akif Hacıyev; ümumi işlər üzrə direktor müavini Mehdi Məmmədov.)

(Sağdan: akad. Akif Hacıyev, ümumi işlər üzrə direktor müavini Mehdi Məmmədov.)

(Sağdan: dos.: Ramiz İsgəndərov, Mübariz Hacıbəyov, prof. Camali Məmmədxanov, akad. Akif Hacıyev, prof. Bilal Bilalov, Ramiz Aslanov (Moskva şəh.))

 

(Soldan: Əməkdar elm xadimi, prof. Məlik-Baxış Babayev, elmi katib dos. Tamilla Həsənova, dos. Nihan Əliyev, elmi işlər üzrə direktor müavini f-r.e.d. Soltan Əliyev, prof. Əkbər Əliyev)

(Sağdan: Prof. Rafiq Əmənzadə, dos. Tamilla Həsənova, akad. Akif Hacıyev,dos. Hidayət Həsənov)

(1-ci cərgədə soldan: akad. Vaqif Fərzəliyev, AMEA-nın müxbir üzvü Ayaz Əfəndiyev, akad. Fərəməz Maqsudovun nəvəsi və qızı Tamilla Maqsudova

2-ci cərgədə soldan: akad. Nadir Seyidov,  dos. Tamilla Həsənova,

3-cü cərgədə soldan: akad. Məmmədəmin Şahtaxtınski, AMEA-nın müxbir üzvü Bahadur Tağıyev)

(1-ci cərgədə dos. Nazim Mahmudov (Şimali Kıprız), prof. Rəhim Rzayev, dos. Tamilla Həsənova, prof. Heybətqulu Mustafayev, Həmidulla Aslanov, Nazim Kərimov, ** Orucov, prof. Rauf Əmirov

2-ci cərgədə: dos. Toğrul Muradov, Niyazi İlyasov, prof. Tahir Hacıyev, f-r.e.d. Ədalət Axundov.)

(Soldan: f-r.e.d.: Soltan Əliyev, Ədalət Axundov, akad.: Arif Həşimov,  Akif Hacıyev, dos. Tamilla Həsənova, AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov, prof.: Əkbər Əliyev, Həmidulla Aslanov, Tahir Hacıyev)

(akad. Fərəməz Maqsudov və Çingiz Cuvarlı)

(akad.:Fərəməz Maqsudov və Çingiz Cuvarlı 2-ci cərgədə soldan: akad. Mahmud Kərimov, dos. Talıb Mirzəyev)

(Soldan: prof. Tahir Hacıyev, prof. Heybətqulu Mustafayev (Türkiyə); Gülnarə Abdullayeva (Türkiyə), dos. Toğrul Muradov,  prof. Həmidulla Aslanov, f-r.e.d. Ədalət Axundov, prof. Nazim Kərimov, prof. Rauf Əmirov(Türkiyə))

(Türkiyədə (Mersin) beynəlxalq konfransda akad. Samoylenko sədrlik edən seksiyanın iclası. məruzəçi dos. Toğrul Muradov. )

(Soldan:  *** (Rusiya), prof. Allahverən Cəbrayılov, akad. Sergey Nikolskiy (Rusiya), dos. Toğrul Muradov)

(Dos. Rövşən Bəndəliyev, Toğrul Muradov ,  prof. *** Kudryavtsev (Rusiya), dos. Mübariz Hacıbəyov dos. Zaman Səfərov, Ayxan Şerbetçi)

(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşları Masallı rayonunda.)

(Tətbiqi riyaziyyat və avtomatlaşdırma ETİ KBEM REA, AMEA RMİ ilə birgə “Qarışıq tipli tənliklər və analizin yaxın problemləri və informatika” adlı beynəlxalq simpozium)

(“Qarışıq tipli tənliklər və analizin yaxın problemləri və informatika” adlı beynəlxalq Rusiya Azərbaycan simpoziumu (Elbrus ş.Kabardin-Balkariya)

Soldan: AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov, f-r.e.d.: Soltan Əliyev, Bilal Bilalov)

(Soldan: prof. Bilal Bilalov Adəm Naxuşev (Rusiya) *** AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov)

(Soldan: prof.: Həmidulla İsrafilov,  Bilal Bilalov, Adəm Naxuşev, AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov)

(Soldan: akad.: Akif Hacıyev, Arif Həşimov, prof. Həmidulla İsrafilov, AMEA-nın müxbir üzvü Bala İsgəndərov və başqaları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünü ziyarət edirlər. Quba rayonunda.  )

 

(Prof. Vaqif Quliyev, dos. Zaman Səfərov, prof. Victor Burenkov (Portuqaliya), Ayhan Şerbetçi, (Türkiyə))

(Raisa Kazımova, Beynəlxalq Konfrans, (Rusiya, Sankt-Peterburq, 2010)

(Birinci sırada soldan sağa: Professor Hüseyn Hüseynov, Professor P. Braune (Kanada), Professor Hamlet İsayev, Professor P. Binding (Kanada), Esmira Ə., ikinci sırada: Biləndər Paşayev, Alik Faynşteyn, Tofiq Quliyev, Afqan Aslanov)

Faydalı linklər