Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Əliyev Rəşid Əvəzağa oğlu


Əsas elmi nailiyyətləri

Sinqulyar inteqral tənliklərin həlli üçün yeni konstruktiv həll üsulu qurulub və əsaslandırılmışdır.
Sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqrallarının öz sərhəd qiymətləri vasitəsilə ifadə olunması üçün yeni N-inteqral anlayışı daxil edilərək göstərilib ki, sonlu kompleks ölçünün Koşi tipli inteqralı öz sərhəd qiymətlərinin Koşi inteqralıdır.

Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Р.А.Алиев, О представимости аналитических функций по своим граничным значениям, Мат. заметки, 73:1 (2003), 8-21.
 2. Р.А.Алиев, Новый конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений, Мат. заметки, 79:6 (2006), 803-824.
 3. R.A.Aliev, Existence of angular boundary values and Cauchy-Green formula, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 7:1 (2011), 3-18.
 4. Р.А.Алиев, -интегралы и граничные значения интегралов типа Коши конечных мер, Матем. сборник, 205:7 (2014), 3-24.
 5. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytical functions by -positive linear operators in the closed domain, Positivity, 18:3 (2014), 439-447.
 6. R.A.Aliev, On Taylor coefficients of Cauchy type integrals of finite complex measures, Complex Variables and Elliptic Equations, 60:12 (2015), 1727-1738.
 7. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytic functions in annulus by linear operators, Appl. Math. and Comp., 252 (2015), 438-445.
 8. R.A.Aliev, On properties of Hilbert transform of finite complex measures, Complex Analysis and Operator Theory, 10:1 (2016), 171-185.
 9. R.A.Aliev, V.E.Ismailov, On a smoothness problem in ridge function representation, Advances in Applied Mathematics, 73 (2016), 154-169.
 10. R.A.Aliev, Ch.A.Gadjieva, Approximation of Hypersingular Integral Operators With Cauchy Kernel, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37:9 (2016), 1055-1065.
 11. Akif D. Gadjiev, Rashid A. Aliev, Korovkin type theorem for linear -positive operators in a polydisc of analytical functions, Math. Slovaca, 66:5 (2016), 1179-1186.
 12. Rashid A. Aliev, Representability of Cauchy-type integrals of finite complex measures on the real axis in terms of their boundary values, Complex Variables and Elliptic Equations, 62:4 (2017), 536-553.
 13. Rashid A. Aliev, Khanim I. Nebiyeva, The A-integral and restricted Ahlfors–Beurling transform, Integral Transforms and Special Functions, 29:10 (2018), 820-830.
 14. Rashid A. Aliev, Aysel A. Asgarova, Vugar E. Ismailov, A note on continuous sums of ridge functions, Journal of Approximation Theory, 237 (2019), 210–221.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər