Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Musayev Xasay İbrahim oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Определение моментов через основную комплексную функцию. Московский государственный открытый университет, 2009 №3. стр. 20-22.
 2. Sferik örtüklərdə sərhəddin səmərililiyi. Bakı Odlar yurdu Universiteti “Mexanika bölməsi”. 2009 . №27 səh. 30-32.
 3. Nazik qabıqlı örtüklərdə böyük əyinti probleminin araşdırılması. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №1. səh. 14-16.
 4. Nazik divarlı silindrik örtüyün eninə istiqamətdə əmələ gələn momentin təyini. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №1. səh. 27-29
 5. Nazik qabıqlı silindirik örtüyün möhkəmliyi. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı. 2010. №3. səh. 27-29
 6. Выражение усилий цилиндрических оболочек не кругового очертания через основы функции Новожилова. Москва «МГОУ – новые технологии» 2011. №2. стр. 13-15
 7. Məhlulla doldurulmuş silindrik dəmir-beton çənə təsir edən normal qüvvənin hesabatı. Neft Akademiyası “Maşınqayırma” jurnalı. 2011.  №2. 37-40.
 8. Silindrik örtüklər nəzəriyyəsindəki fiziki tənliklərin araşdırılması. Maşınqayırma” jurnalı. 2011.  №3. 80-83.
 9. Nazik qabıqlı silindrik örtüyün möhkəmliyinin araşdırılması. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı 2011. №3. səh. 3-5
 10. Граничные условия на прямолинейные края оболочки. Москва «МГОУ – новые технологии». 2012. №1. стр. 7-10.
 11. Qalınlığı nazik olan örtüklər nəzəriyyəsi haqqında. İnşaat Universiteti “Nəzəri və tətbiqi Mexanika” jurnalı 2012. №2. səh. 63-65.
 12. Приближенной метод решения системы уравнение пологих оболочек. Texniki Universitet “elmi əsərlər. Fundamental elmlər”. 2013. №1. səh. 87-89.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  834630

 • Sağalan

  824089

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  141

 • Ölüm halı

  10400

 • Test edilib

  7,748,050

Faydalı linklər