Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Nağıyeva Nigar Miryaşar qızı


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Об одной характеристической функции усталостного разрушения при осесимметринчх циклах нагружения. 2012,
  2. Характеристическая долговечность бесконечной пластины отверстием под стационарного случайного давления. Тезисы конф. посв. 90 летию Г.Алиева 2013, с.182-183.

Faydalı linklər