Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Qarayev Tərlan Zəfər oğlu


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Касумов Т.Б., Гараев  Т.З.  Критерии базисности дефектных систем в банаховых пространствах. Тезисы XII Международной  конференции по математике и механике, посвященной 70-летию со дня  рождения  действительного члена НАНА, заслуженного деятеля  науки, профессора А.Д.Гаджиева. Баку, 2007, стр.87
 2. Qasymov T.B., Garaev T.Z.  On defective bases from the root  elements of differential operators  containing a spectral  parameter in the boundary conditions. Trans. of  NAS of Az., vol. XXVII, №1, 2007, pp. 51-54.
 3. Qasymov T.B., Garayev T.Z.  On necessary and sufficient conditions for obtaining the bases of  Banach spaces. Proc. of  IMM of  NAS of Az. v.XXVI, 2007, pp.93-98.
 4. Касумов Т.Б., Гараев  Т.З.   Об инвариантности  базисных  свойств систем в банаховых пространствах. Тезисы   международного  симпозиума «Современные проблемы математики, механики  и информатики», Нахчыван, 2007, стр.52
 5. Garayev T.Z.  On the basicity of  exponents in Lp. Proc. of  IMM of  NAS of Az., v.XXXI, 2009, pp.53-56
 6. Гараев Т.З. Об Lp аналоге «1/4 – Кадеца». Тезисы Межд. Конф. По Математике и Механике, посв.50 летию ИММ НАН Аз.,Баку,2009, стр.98
 7. Garayev T.Z.  “Kadets (1/4) -theorem” and multipliers of type . Trans. of  NAS of Az., vol. XXX, №4, 2010, pp. 55-60
 8. Мурадов Т.Р., Гараев Т.З. О мультипликаторах  и -аналоге  теоремы «1/4-Кадеца». Естественные  и технические  науки, №4, 2010, стр. 16-23
 9. Гараев Т.З.  Об одном  -аналоге  теоремы «1/4-Кадеца». Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию акад. З.И.Халилова, Баку, 2011, с.89
 10. M. I. Ismailov, Garayev T.Z.  Some пeneralizations of Riesz-Fisher еheorem. Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 37, 1803 – 1812
 11. Bilalov B.T.,  Garayev T.Z. On basis properties of function systems in Lebesgue spaces. American Journal of Mathematics and Statistics, Vol.2, No.6, pp. 169-177, 2012
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər