Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Rüstəmova Məhsəti Akif


Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. Сейфуллайев А.И, Рустамова  М.А. Исследование радиально осесимметрической оболочки заполненной сжимаемой жидкостью //  Механика машино­строение, 2009, №3,c.37-40
 2. Agalarov J.H., Seyfullayev A.I., Rustamova  М.А. Investigation of thread motion equations in a plane // International Journal of Nanosystems, Serial Publications,New Delhi (India) ISSN 0973-7332, July-December 2009, Volume 2, Issue 2, p.71-72
 3. Rustamova  М.А., Eynatollah A.Taheri  Investigation of free vibrations of spherical inclusion containing elastically suspended mass situated in acoustic medium by the inverse method // International Journal of Nanosystems, Serial Publications,New Delhi (India) ISSN 0973-7332, January-June  2010, Volume 3, Issue 1, p.23-25
 4. Агаларов Д.Г., Рустамова  М.А. Влияние размера цилиндра, содержащего сжимаемую жидкость на свободные колебания // Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi  Əsərlər Fundamental Elmlər, №2, cıld Х(38), c.78-85, Bakı-2011
 5. Рустамова  М.А., Алиев Ф.Г., Тахери Е.А. Исследование свободных колебаний упруго-закрепленных и в промежутке заполненными жидкостью концентрических сфер // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının ELMİ ƏSƏRLƏRİ  №1, Bakı-2012, s.20-28
 6. Сейфуллаев А. И., Мамедова Г.А.., Рустамова  М.А., Юзбашиева А.О. Анализ свободных колебаний тонкостенных цилиндрических оболочек содержащих сжимаемую жидкость // Инженерно-физический журнал, Том.85, №6, 2012. Минск
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  831822

 • Sağalan

  821461

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  88

 • Ölüm halı

  10273

 • Test edilib

  7,619,511

Faydalı linklər