Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

“Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası


01.10.2013 tarixində saat 11:30-da akademik A.C.Hacıyevin rəhbərliyi altında “Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası olmuşdur.

Məruzəçi: dos. R. Ə.Bəndəliyev

Mövzu: “Dəyişən dərəcəli Lebeq və Sobolev fəzalarının bəzi xassələri. Daxilolma teoremləri.”

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Riyazi analiz şöbəsi

Xülasə

Məruzədə dəyişən dərəcəli Lebeq və Sobolev fəzalarında daxilolma teoremləri və fəzalar haqqında bəzi teoremlər isbat olunduğu qeyd olunur.

Faydalı linklər