Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

“Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası


05.11.2013 tarixində saat 11:30-da akademik A.C.Hacıyevin rəhbərliyi altında “Harmonik analizin müasir problemləri” adlı elmi seminarın növbəti iclası olmuşdur.

Məruzəçi: dos. N. Ə. İlyasov

Mövzu: Lp(T) fəzalarında Cekson-Steçkin bərabərsizliyi haqqında.

Riyazi analiz şöbəsi

Faydalı linklər