Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

6-7 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.


İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı.

Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi.

Təşkilat Komitəsi

 1. AMEA- nın Vitse-prezidenti, akademik Akif Hacıyev
 2. Akademik Cəlal Allahverdiyev
 3. AMEA-nın mübir üzvü, prof.  Yusif  Məmmədov
 4. AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  Məmməd Mehdiyev
 5. Riyaziyyat və Mexanika institutunun direktoru, prof . Misir Mərdanov
 6. AMEA-nın müxbir üzvü Asəf  Hacıyev
 7. F-r.r.d. Soltan Əliyev
 8. F-r.r.n, dos. Tamilla Həsənova
 9. F-r.e.d, prof.  Cəfər Ağalarov
 10. F-r.e.d, prof.  Həmidulla Aslanov
 11. F-r.e.d, prof.  Bilal Bilalov
 12. F-r.e.d, prof.  Əkbər Əliyev
 13. F-r.e.d, prof . Qabil Əliyev
 14. F-r.e.d, prof.  Vaqif Hacıyev
 15. AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  Rauf  Hüseynov
 16. F-r.e.d, prof.  Nizaməddin İsgəndərov
 17. F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
 18. T.e.d. Geylani Pənahov
 19. F-r.e.n, dos. Famil Seyfullayev
 20. F-r.e.d, prof.  Lətif  Talıblı

İşçi qrupu

 1. F-r.r.d. Soltan Əliyev
 2. F-r.r.n, dos. Tamilla Həsənova
 3. F-r.e.d, prof.  Bilal Bilalov
 4. F-r.e.n, dos. Vüqar İsmayılov
 5. Mehdi Məmmədov
 6. e.i. Aynurə Cəfərova

Qeyd edək ki, 1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA Fizika və Riyaziyyat İnstitutunun riyaziyyat şöbəsinin əsasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclasının 11 №-li protokolu, 06 may 1959-cu il.).

Faydalı linklər