Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Əliyev Soltan Əli oğlu 29 avqust – 5 sentyabr tarixlərində Çexiya Respublikasının Brno şəhərində yerləşən Defense Universitetinin təşkil etdiyi “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014) Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etmişdir


AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Əliyev Soltan Əli oğlu 29 avqust-5 sentyabr 2014-cü il tarixlərində Çexiya Respublikasının Brno şəhərində yerləşən Defense Universitetinin təşkil etdiyi “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014) Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etmişdir. Konfransda 12 ölkədən olan alim və mütəxəssislər elmi məruzələrlə çıxış etmişlər. Konfransın materiallarına Soltan Əliyevin 2 işi daxil edilmişdir.
Professor Soltan Əliyev “Kəsilməz parametrli redusiyalı şaxalənən proseslər üçün inteqral tənliklər” mövzusunda çıxış etmişdir.
2-ci iş “İmmiqrasiyalı şaxələnən proseslərin ədədlər nəzəriyyəsində tətbiqi” mövzusunda S. Əliyevin həmmüəllifi çıxış etmişdir.
Bundan başqa konfransın gedişində S. Əliyevin konfransda iştirak edən bir çox xarici mütəxəssislərlə elmi fikir mübadiləsi aparmışdır.

Faydalı linklər