Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 2014-cü ilin 2-ci yarısı üçün abunə olunmuş jurnalların siyahısı


1.РЖ. Механика. Св. том.   2014.№7.

2.РЖ.Механика.   Св.том.  2014.№8.

3.РЖ.Математика.Св.том. 2014.№7.

4.РЖ.Математика.Св.том.2014.№8.

5.Математич.заметки.  2014.Т.95.№6.

6.Математич.заметки. 2014.Т.96.№1.

7.Математич.заметки.2014.Т.96.№2.

8.Сибирский  математич. журнал. 2014.Т.55.№3.

9.Успехи математических наук.  2014.Т.69. В3.

10.Прикладная математика и механика.2014.Т.78.В.4.

11.Прикладная математика и механика. 2014. Т78.В.3.

12.Функциональный анализ  и его приложения. 2014.Т.48.В.3.

13.Математический сборник. 2014.Т.205. №6.

14.Математический сборник. 2014.Т.205.№7.

15.Изв.РАН. Механика жидкости и газа.  2014. №4.

16.Изв.РАН. Механика твердого тела. 2014. №4.

17.Журнал вычислительной математики  и мат.физики.  2014.Т.54.№7.

18.Журнал вычислительной математики и  мат.физики.  2014.Т.54.№8.

19.Дифференциальные  уравнения. 2014.Т.50.№6.

Faydalı linklər