Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Azərbaycan Milli Elmlər Academiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan jurnalların siyahısı


1.РЖ. Математика. №10. 2014.

2.ЖВМ и МФ. №10. Т54. 2014.

3.Вестник МГУ. № 2.  2014.

4.Математический сборник. Т.205.№10. 2014.

5.Известия РАН. МТТ. №5.2014.

6.Прикладная математика и механика. Т.78.В.5. 2014.

7. Успехи математических наук.  Т.69.В.3.2014.

8.Известия РАН. Сер.математическая. Т.78.В.5.2014.

9.Математические заметки. Т.96. В.4.2014.

10.Математические заметки. Т.96.В.5.2014.

11.Известия РАН. Сер.математическая.Т.78.В.5. 2014.

12.Дифференциальные уравнения. Т.50, N9, 2014.

13.Дифференциальные уравнения. Т.50, N10, 2014.

 

Faydalı linklər