Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

Ələsgər Gülgəzli texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinin verilməsi ilə bağlı dissertasiya işi müdafiə edib.

Fevralın 7-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Müdafiə şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Tətbiqi mexanika” kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Ələsgər Gülgəzli “Təkrar yüklənmədə dönməz deformasiyaların nəzəri əsaslarının işlənməsi və praktikaya tətbiqləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Attestasiya komissiyası yaradıldı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Attestasiya komissiyasının tərkibi müəyyənləşdirildi.  İnstitutun direktoru  Misir Mərdanov komissiya üzvləri ilə görüşüb, onları mövcud qanunlar və qaydalarla tanış etdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  25 dekabr 2013-cü il Qərarına  əsasən Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda attestasiya komisiyyası yaradıldı: Sədr f.-r.e.d., prof. Əliyev Soltan Əli […]

Yanvarın 29-u AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnsititutunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika-Riyaziyyat və Texnika elmləri bölməsinin Büro iclası keçirilib.

Iclasda gündəlikdə duran məsələlər müzakirə olunub. “Azərsu” ASC-nin Elm və Texnika şöbəsinin yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi üzrə aparıcı mütəxəssisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Qurbanov “İçməli və tullantı suların dezinfeksiyasını təmin edən yeni texnoloji üsullar” layihəsini Büro üzvlərinə təqdim edib. Bu sahədə AMEA və “Azərsu” ASC-nin əməkdaşlıq etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Büro iclasında Fizika İnstitutunun […]

6-7 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.

İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı. Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi. Təşkilat Komitəsi AMEA- nın Vitse-prezidenti, akademik Akif Hacıyev Akademik Cəlal Allahverdiyev AMEA-nın mübir üzvü, prof. Yusif Məmmədov […]

6-7 may 2014-cü il tarixdə Riyaziyyat və Mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi məqsədilə iclas keçirildi.

İclasda mühüm məsələlər barəsində qərarlar qəbul edildi. Konfransa xarici və respublikanın görkəmli alimlərinin dəvət olunması və plenar çıxışlar etmələri məsələsi müzakirə olundu. Seksiyalar yaradıldı. Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi və işçi qrupu yaradıldı, üzvlər seçildi.

25 yanvar saat 11:00-da Şamaxı astrofizika rəsədxanasında “Təbiətlə bağlı fundamental problemlərə müxtəlif elmlər qovşağından müasir baxışlar” adlı respublika seminarı keçirilcəkdir.

Seminarının proqramı: Seminarın açılışı – 25 yanvar 2014, saat 11.00 1. Giriş sözü – akademik Akif Hacıyev 2. Optimal idarəetmənin riyazi üsulları – professor Misir Mərdanov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu) 3. Yer tipli planetlərdə mühit sıxlığının qanunauyğunluqlarının ümumi elmi əsasları AMEA-nın m.ü. Hətəm Quliyev (AMEA Geologiya İnstitutu) 4. Azərbaycanın radioekoloji problemləri AMEA-nın m.ü. Adil […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər