Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 2014-cü ilin seminarlarına start verildi.

Bu gün keçirilmiş “Bəzi qeyri-xətti dördüncü tərtib sərhəd məsələlərinin həllərinin qlobal bifurkasiyası” mövzusunda seminarı  giriş sözü ilə institutun direktoru,  fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,  professor Misir Mərdanov açıb. Tədbir iştirakçıları 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini  bir dəqiqəlik sükutla  yad etdikdən sonra BDU-nun Riyazi analiz şöbəsinin əməkdaşı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  Ziyadxan Əliyev məruzə ilə çıxış edib. Alim-pedaqoq mövzu üzrə […]

Almas Hüseynbəyovaya fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin fəxri fərmanı, Riyaziyyat və Mexanika institunun həmkarlar təşkilatının fəxri fərmanı təqdim olunmuşdur.

Bu gün fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA-nın fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik-katibi Akif Hacıyev, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunun direktoru, professor Misir Mərdanov, direktor müavini, professor Soltan Əliyev, institutun həmkarlar təşkilatının sədri, Cəbr və Riyazi məntiq şöbəsinin müdiri Əli Babayev, Hesablama texnikası vasitələri laboratoriyasının müdiri Babək Abdullayev, f.-r.e.n Quliyev İlqar və […]

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnaların siyahısı.

1.Математические заметки – 2013, т.94, вып.4 2. Математические заметки- 2013, т.94, вып. 3 3. Прикладная математика и механика –  2013, т.77, вып.5 4. Математический сборник- 2013, т.204, № 10 5. Математический сборник – 2013, т.204, № 9 6. Успехи математических наук- 2013,т.68, в.5 7. РЖ.. Математика св. том- 2013, № 11 8. РЖ.. Математика св. […]

ASLAN DİLAN OĞLU QULİYEV 10 yanvar 2014-cü il tarixində “CIRLASAN QEYRİ-XƏTTİ TƏNLİKLƏRİN HƏLLƏRİNİN KEYFİYYƏT XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ ” mövzusunda 1202.01-Diferensial tənliklər ixtisasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müvəffəqiyətlə müdafiə etmişdir.

XÜLASƏ Dissertasiya isi, xüsusi törəməli xətti və kvazixətti elliptik tənliklərin keyfiyyət xassələrinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Dissertasiyanın əsas nəticələri aşağıdakılardır: Landis- Gerverin məlum orta qiymət teoreminin yeni çəkili və qeyri-xətti analoqu əldə edilmişdir; həllin qradiyentinə və koordinat dəyişəninə görə cırlaşması olan tənliklərin müsbət həlləri üçün yeni artma lemması isbat edilmişdir; cırlaşan kvazixətti elliptik tənliklər üçün izolə […]

PƏRVANƏ MALİK qızı HƏSƏNOVA 10 yanvar 2014-cü il tarixində “İRSI ELASTİK KONSTRUKSİYALARIN DAĞILMA PROSESİNİN ZAMANA GÖRƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ ” mövzusunda 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müvəffəqiyətlə müdafiə etmişdir.

Dissertasiya isi, xüsusi törəməli xətti və kvazixətti elliptik tənliklərin keyfiyyət xassələrinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Dissertasiyanın əsas nəticələri aşağıdakılardır:Dissertasiya işi irsi elastik materialdan hasırlanmış konstruksiyaların uzun müddətli dağılma proseslərinin uyğun model konstruksiyaların dağılma prosesləri vasitəsilə modelləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. İşdə aşağıdakı nəticələr alınmışdır.Landis- Gerverin məlum orta qiymət teoreminin yeni çəkili və qeyri-xətti analoqu əldə edilmişdir; Sonsuz müstəvidə […]

29 dekabr 2013-cü il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun Əsərləri jurnalının redaksiya heyətinin ilk iclası keçirildi.

İclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə olundu: Jurnal haqqında (hansı sahələri əhatə edir, internet saytı və s.); Jurnalın yerli və beynəlxalq redaksiya heyətinin tərkibinin müəyyənləşməsi; Jurnala göndərilən məqalələrə qoyulan tələblər, məqalələrin təqdim olunma qaydaları; Redaksiya heyətinin üzvlərinin göstərəcəyi fəaliyyət haqqında (məqalə təqdim etmək, rəy vermək, digər tanınmış alimləri məqalə təqdim etməyə cəlb etmək və s.);

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər