Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Tövsiyyə edilən elmi nəşrlər


1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika  buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
3

Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində)

AMEA, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu

4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
6 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
7 Khazar Journal of Mathematics (ingilis dilində) Xəzər  Universiteti
8 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
9 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
10 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan Dövlət
Universiteti
11 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (riyaziyyat elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
12 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
13 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət
Universiteti
14 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
15 TWMS Journal of  Pure and Applied Mathematics (ingilis dilində) Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyəti
16 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti

 

Faydalı linklər