Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

E L A N

18.09.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Avropa Elmlər Akademiyası və Latviya Elmlər Akademiyasının akademiki, “Kompozit materiallar mexanikası” jurnalının baş redaktoru Vitaut Petroviç Tamyjsun (Riqa ş.) “Kompozit materiallar: keçmişdə, indi, gələcəkdə” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.

International Conference “NonNewtonian systems in oil and gas recovery” dedicated to the 85th Anniversary of Honored Scientist, doctor of technical sciences, professor, academician Azad Khalil oglu Mirzadjanzade will be held on 29-31 May, 2013, in Institute of Mathematics and Mechanics Baku, Azerbaijan

Dear colleagues! Institute of Mathematics and Mechanics of Azerbaijan NAS invites you to take part in the International Conference on “NonNewtonian system in oil and gas recovery”, dedicated to the 85th anniversary of the Honored Scientist, doctor of technical sciences, professor, academician Azad Mirzadjanzade conducted in Baku on 21-22 November 2013 year. Abstracts will be […]

Bu gün saat 10:00-da Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun ümuminstitut seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin böyük elmi işçisi Mübariz Hacıbəyovun “Ümumiləşmiş Riss potensiallarının məhdudluğu” mövzusunda məruzəsi oldu.

Məruzənin annotasiyası: Burada kommutativ hiperqruplarda verilmiş ümumiləşmiş Riss potensialları təyin edilir və bu potensiallar üçün Hardi-Littvuld-Sobolev teoremini ümumiləşdirən Nakai-Simutomo tipli teorem verilir. Alınmış nəticə həmin potensialların Lebeq fəzasından Orliç fəzasına məhdud təsir etdiyini göstərir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 10.09.2013 tarixdə daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

РЖ. Математический анализ.2013 №5. – электр. издание. Прикладная математика и механика.2013 Т.77. В 3. Математические заметки. 2013.Т.93.В6. РЖ. Механика деф.тв.тела. 2013. №6. Доклады РАН. 2013. Т450. №4. Доклады РАН. 2013. Т450. №5. Доклады РАН. 2013. Т450. №6.

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda AMEA-nın təsisçiliyi ilə nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə iclas keçirildi..

AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA-nın fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik-katibi Akif Haciyev, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Professor Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda institutun elmi şurasının üzvləri və bir qrup əməkdaşıları iştirak edirdilər. Müzakirə zamanı bildirildi ki, qloballaşan dünyada hər bir ölkənin davamlı inkişafını təmin edən sahələrdən biri kimi elmin […]

ABOUT SCIENTIFIC WORKSHOP

Since September 11, 2013 at the Institute of Mathematics and Mechanics of Azerbaijan NAS will take place Scientific Workshop, held every Wednesday at 10 a.m. The target audience will be leading local and guests scientists with scientific reports in various fields of mathematics and mechanics. All concerned can take part in the Institute Scientific Seminar. […]

Faydalı linklər