Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA-nin “Xəbərləri” və RMİ –nin “Əsərləri” jurnallarının redaksiyası


Struktur bölmənin rəhbəri: Esmira Tələt qızı Əliyeva
Tel: (012) 539 – 47 -20
E-mail: [email protected]
İşçilərin ümumi sayi: 5
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: AMEA-nin “Xəbərləri” və  RMİ –nin “Əsərləri” jurnallarının  redaksiyası öz fəaliyyətinə 1997 ci ildən  başlamışdır. Redaksiyda jurnallarda çap olunacaq məqalələr rus və azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcumə edilir, çap olunur, müəyyən düzəlişlər aparılır.
Redaksiyada həmçinin instituta lazım olan sənədlər tərçumə edilir.

Faydalı linklər