Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xarici ezamiyyətlər


Funksional analiz şöbəsi

Riyazi analiz şöbəsi

Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi

Differensial tənliklər şöbəsi

• Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi

Qeyri harmonik analiz şöbəsi

• Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi

• Dalğa dinamikasi şöbəsi

• Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi

Maye və qaz mexanikasi şöbəsi

Hesablama riyaziyyati və informatika şöbəsi

Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi

• Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi

Elmi-Texniki İnformasiya şöbəsi

• AMEA-nın Xəbərləri və RMİ-nin Əsərləri jurnallarının redaksiyası

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər