Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

  1. Произведение геометрических величин в трактате ««Изложение Евклида» Н.Туси». XXXIII международная конференция. Санкт-Петербург, 2012
  2. Tusi-Paş və Tusi-Lejandr postulatları haqqında. Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№4-2012, səh. 3-6.