Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Orucova Aygün Tofiq qızı


Əsas elmi nailiyyətləri

Əsas elmi istiqamət funksional fəzalarda daxilolma teoremlərinin alınmasına həsr olunub. Başqa sözlə, yeni parametrli Morri tipli fəzalar daxil olunur. Bu fəzalardan olan funksiyaların diferensial və diferensial-fərq xassələrini öyrənmək məqsədilə daxil olunmuş fəzalarda inteqral göstərilişi üsulu ilə həm daxilolma, həm də interpolyasiya tipli teoremlər isbat olunur. Həmçinin bu fəzalardan olan funksiyaların ümumiləşmiş qarışıq törəmələrinin Hölder sinfinə daxil olması isbat olunur. Onu da qeyd edək ki, parametrli halda hamarlılıq göstəricisinin klassik haldakından daha yüksək olması isbat olunur. Alınmış nəzəri nəticələr effektiv şəkildə uyğun xüsusi törəməli diferensial tənliklərin həllərinin varlığı, yeganəliyi və həllin hamarlılıq məsələsinə tətbiq olunur. Başqa sözlə, hamarlılıq göstəricisinin yüksək olması baxılan tənliklərin ümumiləşmiş həllərinin klassik həllərə daha da yaxın olmasına imkan yaradır.

Son beş ildə çap olunmuş əsas elmi işlərinin siyahısı

 1. On Riesz-Thorin type theorems in Besov-Morrey spaces and its applications, American Journal of Mathematics and Mathematical Sciences vol.1, No.2, 2012,pp.139-154.(həmməllif A.M.Najafov).
 2. On properties of generalized spaces Besov – Morrey, with dominant mixed derivatives, Proceeding of Institute of Mathematics and Mechanics, vol. 41, №1. Pp.3-15. Baku-2015 (həmməllif A.M.Najafov).
 3. Interpolation theorems of the generalized Besov- Morrey type spaces with dominant mixed derivatives, Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, 35 (4), 131-142 (2015).
 4. On solutions of one class of partial differential equations, Electron. Jour. Qual. Theory Differ. Equ. 2017, No. 44, 1-9. IF.0,926 (Q1)TR https://doi.org/10.14232/ejqtde.2017.1.44 (həmməllif A.M.Najafov).
 5. Interpolation theorems on the Nikolskii-Morrey type spaces, Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 6(1) July,2018, pp-111-121.(həmmüəllif Mustafayeva F.F.)
 6. On embedding theorems in Sobolev-Morrey type spaces Journal of Contemporary Applied Mathematics, Vol. 8, no2, 2018, http://journalcam.com/wp-content/uploads/2018/09/2.pdf (həmmüəllif R.F. Babayev)
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  599713

 • Sağalan

  569238

 • Yeni yoluxan

  0

 • Aktiv xəstə

  22456

 • Ölüm halı

  8019

 • Test edilib

  5,633,054

Faydalı linklər