Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

“Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsinin illik fəaliyyəti


AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi” şöbəsində “Qeyri bircins və anizatrop konstruksiya elementlərinin əyilməsi, dayanıqlığı və rəqsi hərəkətləri” mövzusu üzrə il ərzində 6 elmi iş yerinə yetirilmişdir.

Hesabat dövründə 6 məqalə, 2 tezis çapdan çıxmışdır, 5 məqalə çapa qəbul olunmuş və 6 məqalə çapa hazırlanmışdır.

İş A: Dartılmaya sıxılmaya müxtəlif müqavimət göstərən tirin əyilmədə dayanıqlığı. (V.C. Hacıyev)
Müxtəlif modullu tirin əyilmədə dayanıqlığı məsələsi həll edilmiş və kritik parametrlərin qiyməti təyin edilmişdir.

İş B: Nazik divarlı fırlanan elastiki örtüklərdə qüvvə komponentlərinin hesablanması və araşdırılması. (X.İ. Musayev )
Təqribi analitik üsullarla məxsusi tezliyin qiyməti təyin edilmişdir.

İş C: Lokal əyri strukturlu anizotrop lövhənin məxsusi rəqsində tezliyin təyin edilməsi. (T.Y. Zeynalova).
Nazik örtüklərdə əyilmə müvazinət tənlikləri çıxarılmış və qüvvə komponenetləri təyin edilmişdir.

İş Ç: Dairəvi olmayan nazik elastiki sferik, silindrik və s. örtüklərdə qüvvə komponentlərinin araşdırılması. (F.S. Hüseynov).
Silindirik və sferik örtüklərdə gərginlik komponenetləri təyin edilmişdir.

İş D: Gərginlikli sahədə nazik konstruksiya elementində çatların əmələ gəlməsi. (E.H. Şahbəndiyev).
Gərginlik vəziyyəti təyin etmək üçün əsas əlaqələr sərhəd şərtləri və tənliklərdən çıxarılır, kompleks dəyişən funksiyalar nəzəriyyəsindən (Musxepeşvili-Kolosov) istifadə etməklə həll olunur.

İş E: Ortotrop dairəvi lövhənin özlü-elastik əsas üzərində əyilməsi. (G.R. Mirzəyeva).
Qeyri bircins əsas üzərində yerləşən dairəvi lövhənin maksimum əyintisi təyin edilmişdir.

Daha ətraflı>>

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  142323

 • Sağalan

  85980

 • Yeni yoluxan

  4323

 • Aktiv xəstə

  54750

 • Ölüm halı

  1593

 • Test edilib

  1,817,804

Faydalı linklər