AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qoşqar Əhmədovun xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirildi

21 dekabr 2019-cu il tarixdə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda  görkəmli alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı, təvəzökar və humanist insan, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,  professor Qoşqar Əhmədovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Qoşqar müəllimin ailə üzvləri, qohumları, tələbələri, iş yoldaşları da iştirak edirdilər. Tədbiri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, İncəsənət Universitetinin kafedra müdiri, dosent Azad Şükürov açıq elan etdi. Sonra  AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov, professorlar Məmməd Bayramoğlu, Məmməd Yaqubov, Nihan Əliyev, Telman Məlikov, Əkbər Əliyev, Gədəbəy Aşıq Məktəbinin müdiri Etibar Əliyev, şairə Gülayə Əhmədli və başqaları  Qoşqar müəllim haqqında xatirələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşdülər. Tədbir aşıq musiqisi və muğam ifaları ilə davam etdirildi.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, fizi­ka-riyaziyyat elm­lər doktoru, professor Qoşqar Əhmədovun 100 illik yubileyi qeyd edilib

Bakı Dövlət Universitetində görkəmli alim, tanınmış ictimai xadim, elm və təhsil təşkilatçısı, Diferensial və inteqral tən­liklər kafedrasının yaradıcısı, AMEA-nın müxbir üzvü, fizi­ka-riyaziyyat elm­lər doktoru, professor Qoşqar Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov bildirib ki, Qoşqar Əhmədov universitetin tari­xin­də xüsusi rol oynamış görkəmli ziyalılardan, Azər­bay­can riyaziyyat el­min­də məktəb yaradan, özündən sonra dərin iz qoyan nadir şəx­siy­yə­t­lərdən biri olub.

Onun fəaliyyəti nəticəsində Respublikamızda «Optimal idarəetmə» mək­­təbinin yarandığını deyən rektor, keçmiş sovetlər birliyində optimal idarəetmə sahə­sində ilk el­mi konfransın Bakıda bilavasitə Qoşqar Əhmədovun rəh­bərliyi altında keçi­ril­diyini, hazırda bu məktəbin nümayəndələrinin keç­miş ittifaqın müxtəlif elmi mək­təb­lərində tanınmış mütəxəssislər oluğunu diqqətə çatdırıb. Abel Məhərrəmov onu da bildirib ki, Qoşqar Əhmədovun fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biri onun pe­da­qoji fəa­liyyətidir.

“O, böyük alim olmaqla yanaşı, həm də gözəl pe­daqoq idi, böyük usta­lıqla və yüksək elmi səviyyədə adi diferensial tən­liklər, variasiya hesabı və opti­mallaşdırılma üsülları fənlərindən, di­gər əsas və xüsusi kurslardan mü­ha­zirələr oxuyurdu”.

Sonra Qoşqar Əhmədovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında məruzə ilə  Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı, professor Nizaməddin İsgəndərov çıxış edib.

Daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov “Qoşqar Əhmədov böyük alim və müəllim kimi” mövzusunda məruzə edib. Bildirib ki, Qoşqar müəllim böyük alim olmaqla yanaşı, həm də gözəl pe­daqoq idi, böyük usta­lıqla və yüksək elmi səviyyədə adi diferensial tən­liklər, variasiya hesabı və opti­mallaşdırılma üsülları fənlərindən, di­gər əsas və xüsusi kurslardan mü­ha­zirələr oxuyurdu. 70-dən çox elmi əsə­rin müəllifi olan unudulmaz müəllimin rəhbərliyi altında 60-dan çox namizədlik və doktorluq dis­ser­ta­siyaları müdafiə olunmuşdu.

Onu da qeyd edək ki, bu günlərdə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun Radius nəşriyyatında “Müəllimim Qoşqar Əhmədov” adlı kitabı çap olunmuşdur.  264 səhifədən ibarət olan  kitab görkəmli alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı, təvazökar və hümanist insan, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Əhmədovun həyat və elmi yaradıcıllığına həsr olunmuşdur. Çox saylı arxiv materiallarına əsasən tərtib olunmuş kitabda qısa, lakin mənalı ömür yaşamış müdrik müəllimin hər kəsə nümunə olacaq həyat yolu haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Tədbirdə həmçinin Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin sektor müdiri Sülhəddin Gözəlov, Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Nicat Əliyev, BDU-nun kafedra müdirləri, akademik Yusif Məmmədov və akademik Vasif Babazadə, ailə adından isə Qoşqar Əhmədovun bacısı Gülarə Əhmədova çıxış ediblər.
Elmi konfrans işini 8 bölmədə davam etdirib. Respublika ali təhsil müəssisələrindən, AMEA-nın institutlarından, o cümlədən Türkiyə, İran, Qırğızıstan, Özbəkistan Respublikalarından daxil olmuş 180 məruzə dinlənilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

Görkəmli alim, hümanist insan, AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Əhmədovun anadan olmasının 100 ili tamam olur

Oktyabrın 25-də görkəmli alim, qayğıkeş müəllim, təvazökar və hümanist insan, AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Əhmədovun anadan olmasının 100 ili tamam olur.

Qoşqar Teymur oğlu Əhmədov 1917-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndin­­də zi­­yalı ailəsində anadan olmuş və boya-başa çatmışdır.

Qoşqar Əhmədov ibtidai təhsilini Söyüdlü kəndində al­mış, V-VII sinifləri isə Gədəbəy qəsəbə natamam orta mək­təbin­də oxumuşdur. O, 1930-cu ildə Bakı İnternasional Peda­qoji Texnikumuna daxil olmuş və 1934-cü ildə texnikumu bitirdikdən sonra Gədə­bəy rayonunun Xar-xar kənd natamam orta məktəbinə fizika və ri­ya­ziy­yat müəllimi təyin olunmuşdur.

Qoşqar Əhmədov kənddə bir il müəllimlik etdikdən sonra S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) nəzdindəki hazırlıq kursunda oxumuşdur. O, 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat bölməsinə və Tibb İnstitutuna daxil olmuşdur. (O vaxt eyni zamanda iki institutda oxumağa icazə verilirdi).

Qoşqar Teymur oğlu Əhmədov 1941-ci ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fa­kül­təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib riyaziyyatçı ixtisasına yiyələnmişdir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra-1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. O, 1942-ci ildə Hərbi Akademiyanı bitirmişdir.

Qoşqar Əhmədov 1946-cı ildə ordu sıralarından tərxis olunandan dərhal sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinə işə bərpa olunur, Funksiyalar nəzəriyyəsi və cəbr kafedrasında müəllim işləməklə yanaşı, həmin kafedra üzrə aspiranturaya daxil olur.

29 yaşlı Qoşqar Əhmədov 1946-cı ilin oktyabrında universitetin rektoru akademik Abdulla Qarayevin əmri ilə Fizika-riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilir. 1947-ci ilin sentyabrında həmin fakültənin dekanı vəzi­fə­­sinin icrası Qoşqar Əhmədova tapşırılır.

Həmin illər o, universitetin və Fizika-riyaziyyat fakül­təsinin təşkilati işləri ilə yanaşı, elmi-tədqiqat işləri ilə də ciddi məşğul olur.

1949-cu ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra, 8 dekabr 1950-ci ildə 33 yaşında Azərbaycan Dövlət Universitetinin El­mi Şurasında, akademik Əşrəf İsgəndər oğlu Hüseynovun rəh­bər­liyi ilə “Bəzi qeyri-xətti inteqral tənliklərin araşdırılması (təd­qiqi)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edə­rək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (riyaziyyat üzrə fəlsəfə dok­toru) elmi dərəcəsini almışdır.

1956-1958 illərdə Moskva Dövlət Universitetində doktoranturada olmuş, 1960-cı ildə “Operatorların və operator-diferensial tənliklərin analitik nəzəriyyəsi”  mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

O, 1946-cı ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər  universitetin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmış, müxtəlif illərdə həmin fakültənin dekanı, universitet partiya komitəsinin katibi vəzifələrində işləmişdir. Müxtəlif illərdə  o, Fizika və riyaziyyat və Mexanika və riyaziyyat fakültələrinin dekanı olmuşdur. 1961-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür .

Qoşqar Əhmədov 1969-cu ildə Azərbaycanın SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. O, uzun illər “Adi diferensial tənlikər” kursundan mühazirələr oxumuşdur. 1960-ci illərin əvvəlindən o, eyni zamanda həmin dövr üçün yeni olan “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları” sahəsi ilə məşğul olmuşdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycanda “Optimal idarəetmə məktəbi” yaranmışdır. 1971-ci ildə Qoşqar Əhmədovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakı şəhərində “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları” mövzusunda Ümum ittifaq Elmi Konfransı keçirilmişdir. Bu konfrans ölkəmizdə elmin həmin sahəsinin yüksək inkişafına səbəb olmuşdur. O, Orta Asiya respublikaları üçün riyaziyyatçı kadrların hazırlanmasına böyük əmək sərf etmiş, vaxtaşırı həmin ölkələrin universitetlərində mühazirələr oxumuşdur.

Qoşqar Əhmədov Moskva “Riyaziyyat” cəmiyyətinin, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində Metodik Şuranın, Azərbaycan Dövlət Universitetinin böyük Elmi Şurasının, Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin, Azərbaycan EA-nın, Ri­yaziyyat və Mexanika bölməsi üzrə çıxan “Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyətinin, V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun və Azərbaycan Dövlət Univer­sitetinin Hesablama Mərkəzinin Elmi Şuralarının üzvü olmuşdur.

1970-ci il iyunun 4-də Qoşqar Əhmədov ikinci dəfə Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir.

Professor Qoşqar Əhmədovun rəhbərliyi ilə onlarla alim namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişlər.

O, 1975 – ci ildə vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəhbərliyi və kollektivi dünya şöhrətli riyaziyyatçı alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı, AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Əhmədovun xatirəsini daim dərin hörmətlə anır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

“Müəllimim Qoşqar Əhmədov” adlı kitab çap olunub

Bu günlərdə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun Radius nəşriyyatında “Müəllimim Qoşqar Əhmədov” adlı kitabı çap olunmuşdur. Kitab 264 səhifədən ibarətdir.

Kitab görkəmli alim, bacarıqlı elm təşkilatçısı, təvazökar və hümanist insan, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Əhmədovun həyat və elmi yaradıcıllığına həsr olunmuşdur. Çox saylı arxiv materiallarına əsasən tərtib olunmuş kitabda qısa, lakin mənalı ömür yaşamış müdrik müəllimin hər kəsə nümunə olacaq həyat yolu haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Kitabdan elm və təhsil tarixi, xüsusən Azərbaycanın ilk ali təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin və ölkəmizdə riyaziyyatın tarixi ilə məşğul olan mütəxəsisslər istifadə edə bilərlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanovun “525-ci qəzet”-də professor Qoşqar Əhmədovun 100 iliyinə həsr olunmuş “Gələcək nəsillərə nümunə” adlı məqaləsi çap olunub

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov: “Qoşqar Əhmədov təkrarsız insani kefiyyətlərə malik olan böyük şəxsiyyət idi, xarakterinə xas olan sadəlik, təbiilik, səmimiyyət, xeyirxahlıq, alicənablıq, müstəsna qayğıkeşlik və nikbinlik onu ətrafındakılarla doğmalaşdıran ən mühüm kefiyyətlərdən idi. O, bir şəxsiyyət kimi çox keşməkeşli həyat yaşadığından tələbələrinə müstəsna dərəcədə dərin inam bəsləyirdi ki, bu da elmi problemlərin həllində onlara qarşıya çıxan çətinlikləri müvəffəqiyyətlə aradan qaldırmaqda böyük psixoloji yardım göstərirdi.”

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin: Ətraflı linkdə https://525.az/site/?name=xeber&news_id=87706#gsc.tab=0

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.imm.az saytına istinad zəruridir.

AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Teymur oğlu Əhmədov

qoshqar_ahmedov_90_0-(3)

25 oktyabr 1917-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti Fizika-riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat bölməsinə qəbul olmuş, o dövrün, tələbələr üçün ən yüksək təqaüdü olan Stalin təqaüdü ilə oxumuş və 1941-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş, 1942-ci ildə Hərbi Akademiyanı bitirmiş və 1946-cı ildə ordudan tərxis edilmişdir.

1950-ci ildə akademik Əşrəf Hüseynovun rəhbərliyi altında “Bəzi qeyri-xətti tənliklərin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1956-1958 illərdə Moskva Dövlət Universitetində doktoranturada olmuş, 1960-cı ildə “Operatorların və operator-diferensial tənliklərin analitik nəzəriyyəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

O, 1946-cı ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər universitetin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmış, müxtəlif illərdə həmin fakültənin dekanı, universitet partiya komitəsinin katibi vəzifələrində işləmişdir. Müxtəlif illərdə o, Fizika və riyaziyyat və Mexanika və riyaziyyat fakültələrinin dekanı olmuşdur. 1961-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür .

1969-cu ildə Azərbaycanın SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. Qoşqar Əhmədov uzun illər “Adi diferensial tənlikər” kursundan mühazirələr oxumuşdur. 1960-ci illərin əvvəlindən o, eyni zamanda həmin dövr üçün yeni olan “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları” sahəsi ilə məşğul olmuşdur. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycanda “Optimal idarəetmə məktəbi” yaranmışdır. 1971-ci ildə Qoşqar Əhmədovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakı şəhərində “Optimal idarəetmənin riyazi üsulları” mövzusunda Ümum ittifaq Elmi Konfransı keçirilmişdir. Bu konfrans ölkəmizdə elmin həmin sahəsinin yüksək inkişafına səbəb olmuşdur. O, Orta Asiya respublikaları üçün riyaziyyatçı kadrların hazırlanmasına böyük əmək sərf etmiş, vaxtaşırı həmin ölkələrin universitetlərində mühazirələr oxumuşdur.

Qoşqar Əhmədovun rəhbərliyi ilə onlarla alim namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişlər.

O, 1975 – ci ildə vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.