Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Xəbərlər

E L A N – Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu (Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dəstəyi ilə) görkəmli riyaziyyatçı akademik Mirabbas Qasımovun 75-illiyinə həsr olunmuş konfrans təşkil edir. Konfrans 8-10 dekabr 2014-cü il Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. Konfransın dilləri: Azərbaycan, ingilis və rus dilləridir. Təşkilat və proqram komitəsi: Sədrlər: akad. Akif Hacıyev (AMEA-nın vitse-prezidenti) prof. Misir Mərdanov (AMEA RMİ-nin direktoru) […]

E L A N

05 dekabr 2014-cü il tarixində saat 14:00-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında Rövşən Əlifağa oğlu Bəndəliyevin “Banax funksional fəzalarında harmonik analizin inteqral operatorları və bəzi tətbiqləri” mövzusunda 1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi […]

“Güclü sönən dalğa tənlikləri ilə yaranmış dinamik sistemlərin sonlu ölçülü asimptotik davranışı” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Dekabrın 3-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında Türkiyə Cümhuriyyəti, Koç Universitetinin Riyaziyyat bölümünün professoru Vərqa Kələntərov “Güclü sönən dalğa tənlikləri ilə yaranmış dinamik sistemlərin sonlu ölçülü asimptotik davranışı”  mövzusunda məruzə edib. Məruzədə utt + f(u)ut – bΔut – Δu + g(u) = h,      x ∈Ω,     t > 0   (1) şəklində olan qeyri-xətti güclü sönmüş dalğa tənliyi üçün […]

E L A N

03.12.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Türkiyə Cümhuriyyəti, Koç Universitetinin Riyaziyyat bölümünün professoru Vərqa Kazım oğlu Kələntərov «Güclü sönən dalğa tənlikləri ilə yaranmış dinamik sistemlərin sonlu ölçülü asimptotik davranışı» mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə utt + f(u)ut – bΔut – Δu + g(u) = h,      x ∈Ω,     t > 0   (1) şəklində olan qeyri-xətti güclü sönmüş dalğa […]

“Qeyri-müəyyənlik və iqtisadi risk şəraitində neft yatağı işlənməsi investisiya layihəsinin optimal variantının seçimi” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Noyabrın 26-da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. “Qeyri-müəyyənlik və iqtisadi risk şəraitində neft yatağı işlənməsi investisiya layihəsinin optimal variantının seçimi” mövzusuna həsr olunan seminarda institutun “Maye və qaz mexanikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.e.n. Eldar Abbasov məruzə edib. Məruzədə oyunlar nəzəriyyəsinin müxtəlif minimaks meyarları üzrə hesablamaların nəticələrinin ekspert qiymətləndirmələri (Laplace, Hurwitz, Wald, […]

Azərbaycan Milli Elmlər Academiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına daxil olan jurnalların siyahısı

1.РЖ. Математика. №10. 2014. 2.ЖВМ и МФ. №10. Т54. 2014. 3.Вестник МГУ. № 2.  2014. 4.Математический сборник. Т.205.№10. 2014. 5.Известия РАН. МТТ. №5.2014. 6.Прикладная математика и механика. Т.78.В.5. 2014. 7. Успехи математических наук.  Т.69.В.3.2014. 8.Известия РАН. Сер.математическая. Т.78.В.5.2014. 9.Математические заметки. Т.96. В.4.2014. 10.Математические заметки. Т.96.В.5.2014. 11.Известия РАН. Сер.математическая.Т.78.В.5. 2014. 12.Дифференциальные уравнения. Т.50, N9, 2014. 13.Дифференциальные уравнения. Т.50, […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
 • Virusa yoluxan

  233989

 • Sağalan

  228479

 • Yeni yoluxan

  219

 • Aktiv xəstə

  2297

 • Ölüm halı

  3213

 • Test edilib

  2,583,362

Faydalı linklər