№

Adı, atasının adı, soyadı

Elmi dərəcəsi, Şurada ixtisasının şifri

1

Mərdanov Misir Cumail oğlu   sədr

AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof. 1214.01

2

Axundov Ədalət Yavuz oğlu
sədr müavini

f.-r.e.d., prof. 1211.01

3

Həsənova Tamilla Xavərən qızı
elmi katib

f-r.e.n., dos. 1202.01

4

Ağalarov Cəfər Həsən oğlu

f.-r.e.d., prof. 2002.01

5

Bilalov Bilal Telman oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  1202.01

6

Bayramoğlu Məmməd

f.-r.e.d., prof. 1211.01

7

Əliyev Əkbər Bayram oğlu

f.-r.e.d., prof. 1211.01

8

Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu

f-r.e.d., prof. 1202.01

9

Hacıyev Vaqif Camal oğlu

f.-r.e.d., prof. 2002.01

10

Hacıyev Tahir Sədi oğlu

f.-r.e.d., prof. 1211.01

11

Hüseynov Rauf Vəli oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  1211.01

12

İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

f-r.e.d., prof. 1202.01

13

İsgəndərov Asəf Daşdəmir oğlu

f-r.e.d., prof. 1214.01

14

İsmayılov Vüqar Elman oğlu

r.e.d., dos. 1202.01

15

Quliyev Hamlet Fərman oğlu

f-r.e.d., prof. 1214.01

16

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  1214.01,  2002.01

17

Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

f.-r.e.d., prof. 1202.01

18

Mirsəlimov Vaqif Mirəhməd oğlu

f-r.e.d., prof. 2002.01

19

Məmmədov Fərman İmran oğlu

f-r.e.d., prof. 1214.01

20

Pənahov Geylani Minhac oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. 2002.01

21

Rzayev Rəhim Mikayıl oğlu

f.-r.e.d., prof. 1202.01

22

Süleymanov Nadir Məmməd oğlu

f.-r.e.d., prof. 1211.01