1 Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu
(Sədr)
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
1202.01, 1211.01.
2 Pənahov Qeylani Minhac oğlu
(Sədr müavini)
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
2002.01.
3 Quliyev Əbdürrəhim Fərman oğlu
(katib)
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
1211.01.
4. Məmməd Bayramoğlu Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
1211.01, 1202.01.
5. İsmayılov Vüqar Elman oğlu Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent
1202.01.
6. Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1202.01.
7. Hacıyev Tahir Sədi oğlu fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
1211.01, 2002.01.
8. Hacıyev Vaqif Camal oğlu fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
2002.01.
9. Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
1202.01.
10. Quliyev Hamlet Fərman oğlu Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 1214.01.
11. Nəbiyev İbrahim Mayıl oğlu fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
1202.01.
12. Məmmədov İlqar  Qürbət oğlu Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent
1214.01, 1211.01.
13. Aslanova Nigar Məhər qızı Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent
1211.01.
14. Bağırov Şirmayıl Həsən oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1211.01.
15. Eyvazov Elşad Hətəm oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1211.01.
16. Əliyev Rəşid Əvəzağa oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1202.01.
17. Qasımov Telman Bensər oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1202.01.
18. Mustafayev Rza Çingiz oğlu Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1202.01.
19. Sadıqova Səbinə Rahib qızı Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
1202.01.
20. İbrahimov Elman Cavanşir oğlu Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
1202.01.
21. Seyfullayev Əlizadə İmaməli oğlu fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent 2002.01.